1.300
43

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Het droevig lot der jongeren

Tegen de tijd dat hun pensioendatum nadert, zijn de jongeren van nu financieel behoorlijk uitgekleed

Jongeren zijn de laatste jaren nogal pessimistisch over de toekomst. Velen menen dat zij het slechter zullen krijgen dan de generaties voor hen. In het algemeen brengen de twintigers en de dertigers hun noodlot in verband met lege pensioenkassen. Het is maar zeer de vraag of dát de grootste bedreiging is.

Er worden in dit jaar immers allerlei maatregelen voorbereid met hoogst onprettige gevolgen voor wie aan het begin staat van de loopbaan. Als het kabinet zijn zin krijgt, wordt het ontslagrecht versoepeld. Dat zou er dan paradoxaal genoeg tot moeten leiden dat jongeren eindelijk weer vaste contracten krijgen, los van de vraag wat die dan nog waard zijn. Eerder mag worden verwacht dat een versoepeling de eerste stap is naar een samenleving waar ieders contract kortlopend is: the boss hires and fires net als in de Verenigde Staten. Jongeren komen nóóit meer aan een vaste baan. 

Kosten
Mensen met een hogere opleiding zijn een jaar of vijftien bezig om studielening af te lossen. Daarna volgen de creche- en studiekosten van de kinderen. Als die het huis uit zijn en de jongeren van nu hebben Abraham gezien, dan breekt de periode van demotie aan, wegens opgelopen traagheid. Tegelijkertijd worden hun ouders hulpbehoevend. Zaterdag verklaarde staatssecretaris Martin van Rijn dat je aan kinderen best een bijdrage kon vragen in de verzorging van de ouderen. Kon dat niet in natura, dan maar in geld. Dit betekent dat de gemeentes gaan proberen om de kosten die ze maken voor de ondersteuning van ouderen zoveel mogelijk op de kinderen te verhalen. Dat resulteert dan in een extra aanslag op het geslonken inkomen. Dan mag je nog hopen dat het bij demotie blijft en niet ontslag volgt.

Tegen de tijd dat hun pensioendatum nadert, zijn de jongeren van nu financieel behoorlijk uitgekleed. Dan is het nog niet afgelopen met de tegenslagen. Het kabinet heeft pensioensparen fiscaal minder aantrekkelijk gemaakt. Deze bezuiniging kan er toe leiden dat pensioenen dertig procent lager uitvallen dan het geval zou zijn als het oude belastingregime was gehandhaafd. 

Inderdaad, de jongeren wacht een droevig lot. Dat is geen natuurverschijnsel. Dat is geen oorvijg met de onzichtbare hand van de markt. Dat is het gevolg van politieke keuzes, met jeugdig elan gemaakt door frisse veertigers in dit kabinet.  Laat je niets anders wijsmaken.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (43)