1.467
51

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Het echte probleem met deze regering

Maatregelen die tot alles leiden behalve tot wat eigenlijk de bedoeling was

Op zaterdag publiceerde de Volkskrant een groot artikel over de komende ontslaggolf bij de coffeeshops. Door de invoering van de wietpas, die het aantal klanten tot maximaal tweeduizend per zaak beperkt, verliezen enkele duizenden werknemers hun baan. Veel meer dan bij Nedcar, voegt het artikel er fijntjes aan toe.

De klandizie zal zich wenden tot het illegale circuit. De Nederlandse drugsmaffia is een van de weinige sectoren die in deze tijden van bezuiniging van overheidswege wordt gestimuleerd, door het afknijpen van de bovengrondse concurrentie. Dat is al uittentreuren naar voren gebracht, maar minister Opstelten geeft geen krimp.

Deze gang van zaken is symptomatisch voor de kwaliteit van het beleid. We hebben teveel voorbeelden gezien van maatregelen die tot alles leidden behalve wat er mee bedoeld was: de afbraak van het persoonsgeboden budget, de rekening van de psychiater, de inkrimping van het speciaal onderwijs die 5000 gespecialiseerde vakkrachten hun baan kosten en later zal leiden tot veel extra kosten en maatschappelijke schade, het afbrokkelen van de kinderopvang, de stijging van de tandartstarieven.

De premier zelve en de minister van financiën ondermijnden de Nederlandse onderhandelingspositie in Brussel door ijzeren heinige opstelling en zogenaamde strengheid, die uitsluitend bedoeld was voor de Nederlandse bühne: nu ontzegt een meesmuilend Europa hen elke speelruimte als het om soepele omgang gaat met het tekort.

Toen dit kabinet aantrad met zijn merkwaardige gedoogconstructie, stelden waarnemers al vast dat werkelijk goede bestuurders zich voorzichtiglijk op een afstand hielden. De regering werd samengesteld uit figuren van de tweede rang.

Daarvan zien we nu het resultaat. De ministers kúnnen het niet. Dat Rutte het meest rechtse kabinet is sinds mensenheugenis vormde, is nog tot daaraan toe. Het echte probleem met deze regering is haar onbekwaamheid.

Update: een heel recent voorbeeld van incompetentie is het gedoe rond het boek van VVD-senator Sybe Schaap, waarin naar verluidt de PVV voorkomt. Nadat dit boek in de publiciteit kwam omdat het VVD-bestuur Schaap had gevraagd de verschijning uit te stellen tot na de grote achterkamertjesconferentie in het Catshuis, verklaarde premier Rutte dat hij zich niet herkende in het door de geleerde partijgenoot herkende beeld. Ja, zo kreeg Geert Wilders het allemaal op een presenteerblaadje aangereikt. Nu kon hij niet achterblijven. Net als Rutte had hij geen letter in het boek gelezen. Toch twitterde hij: “Een ziekelijke vergelijking weer. Triest dat het nu ook van een VVD-senator komt. De man is duidelijk niet helemaal goed bij z’n hoofd”.

Op hun wenken bediend! Knap gedaan, hoor! Een partij met ballen twittert nu natuurlijk terug dat Geert die toon maar tegen zijn slaven in de fractie aanslaat maar niet tegen een gewaardeerd senator van de VVD.

Als Rutte en zijn partijbestuur gezwegen hadden, was deze schade niet aangericht. dan was heet boek van Schaap in de filosofische vakpers besproken en had er geen haan naar gekraaid. Maar mede door het klikgedrag van de premier bij de grootste pestkop van de stad zijn regering en partij in hun hemd gezet.

Update 2: het boek van VVD-senator Sybe Schaap verschijnt bij uitgeverij Damon. Dat is een uitgeverij met een wetenschappelijk, filosofisch en theologisch georiënteerd karakter. Ze zoekt niet de weg naar het grote publiek. Zó kondigt zij het nieuwe boek van Schaap aan. Dit is een bewijs te meer dat de heisa door de VVD en door de premier zelf is geschapen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (51)