944
17

Europarlementariër GroenLinks

Bas Eickhout (1976, Groesbeek) is Europalementariër voor GroenLinks. Eickhout is lid van de commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Het Energieakkoord is broodnodig én achterhaald

Zo komen we nooit van Poetin af...

Het is een goede zaak dat het broodnodige Energieakkoord ook echt wordt uitgevoerd. Nederland loopt achter met het verduurzamen van onze energievoorziening. Het Energieakkoord is een goede eerste stap om dat eindelijk op orde te krijgen. Maar die eerste stap is tenminste tien jaar te laat gezet. Daarom moeten we, nog vóór de eerste windturbine uit het Energieakkoord geplaatst is, al aan de gang met de opvolger van het Energieakkoord. Die opvolger is, per definitie, Europees. De scope van het Energieakkoord is veel te beperkt en de agenda van een te korte termijn om Nederland blijvend te voorzien van betaalbare energie die onze leefomgeving niet vernielt. In een steeds grotere en tumultueuze wereldwijde energiemarkt is Nederland inmiddels veel te klein geworden om de energie- en klimaatuitdagingen aan te pakken.

GroenLinks kiest daarom voor een Groene EnergieUnie. Daarin maken we harde keuzes, die we niet hadden hoeven maken als we eerder waren begonnen. Want niet alleen Nederland is laat binnen Europa, Europa zelf is ook traag. Daardoor kosten maatregelen nu meer dan als we tien jaar eerder waren begonnen. Kijk naar Denemarken, dat dankzij radicale keuzes in het verleden nu vooral op eigen windenergie draait. Het is tijd dat Nederland en de hele Europese Unie de noodzakelijke, inmiddels pijnlijke keuzes voor een drastische energietransitie durven maken. Dan hoeven ook wij niet meer bang te zijn voor Poetin.

Energieonafhankelijk
We zullen dan wel meer bevoegdheden aan Brussel moeten geven om Europa energieonafhankelijk te maken en met één stem te handelen op de wereldenergiemarkt. Zodat we niet alleen met sancties, maar ook door simpelweg samen onze energie in te kopen Poetin treffen waar het pijn doet: in zijn portemonnee. Ook zullen we een hard einde maken aan elke vorm van steun voor fossiele industrieën: geen belastingvoordelen en brievenbus-BV’s voor bedrijven meer. Geen accijns- en BTW vrijstellingen voor de luchtvaart en geen enkele investering meer in olie, gas of kolen. Het zotte idee om naar schaliegas te boren zetten we permanent opzij omdat het geen zoden aan de dijk zet. De olie-, gas- en kolensector kan gecontroleerd afgetakeld worden, zonder dat de kosten op de Europese belastingbetaler afgewenteld worden. Het gelijke speelveld zal duurzame energie in razend tempo te laten opbloeien, zeker wanneer we het stimuleren met het geld dat we niet meer in fossiel steken.

In het Energieakkoord staat niets over afbouw van de fossiele industrie. Er staat niet eens in hoe we na het Energieakkoord naar nog veel méér duurzame energie gaan. De agenda van het Energieakkoord loopt tot 2023. De regering vindt het feit dat ze eruit zijn gekomen al zo ambitieus dat ze vergeten dat na de lachwekkend korte termijn er nog een lange weg te gaan is. Zo komen we nooit van Poetin af. Om snel af te afkicken van Russisch gas moeten we radicaal inzetten op energiebesparing. In 2035 zou de gaskraan uit het Kremlin permanent dicht kunnen. Dat betekent wel dat Nederland, dat zonder na te denken over nut en noodzaak miljarden investeerde in de van Rusland afhankelijke fossiele gasrotonde, haar verlies moet nemen. Elke euro die we daarmee besparen kan de versnelling en uitbreiding van het Energieakkoord ten goede komen.

Halfslachtig uitgewerkte ideeën
In de Groene EnergieUnie zullen burgers profiteren en bedrijven investeren. Het Energieakkoord bevat interessante, maar halfslachtig uitgewerkte ideeën om lokale duurzame energie-initiatieven te steunen. Met de Groene EnergieUnie zullen alle Europese energieplannen gericht zijn op kleinschalige, lokale en duurzame verknoping. Bijvoorbeeld door financiële constructies, waarmee particulieren toegang krijgen tot renteloze leningen van de Europese Investeringsbank. En met een doordacht ontworpen, waarlijk Europees energienetwerk dat voorrang geeft aan lokaal opgewekte energie. Daarmee maken we van zoveel mogelijk mensen niet alleen afhankelijke klanten, maar ook participerende energieproducenten. We willen immers voorkomen dat de fossiele energiereuzen van nu vervangen worden door elektrische.

Nederlandse politici zoals onlangs weer PvdA-leider Samsom slagen er maar niet in om handen en voeten te geven aan het ideaal voor een Europese duurzame energievoorziening. Wij maken het graag concreet en durven onomwonden te pleiten voor meer Europa om het ideaal werkelijkheid te kunnen maken. Elke dag geeft Europa een miljard euro uit aan de inkoop van energie uit landen met schimmige regimes als Rusland. Laten we dat geld in Europa investeren. In Europese banen, in plaats van het in de zakken van types als Poetin te laten verdwijnen. Dan zal de enige olie die onze kleinkinderen zullen importeren smeerolie zijn. Smeerolie om windturbines soepel te laten draaien.

Geef een reactie

Laatste reacties (17)