2.212
121

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Het Europese gruwelkabinet

De EU is voor nationale elites een machtsinstrument om het eigen volk buiten spel te zetten

Nederland haalt de drie procent voor geen meter en over een half jaar blijkt het tekort groter dan vandaag gedacht. Daar kun je vergif op innemen. Ook dan zal Olli Rehn, de begrotingstsaar van de EU, zijn zegen uitspreken over het tweede kabinet Rutte. Geen mens hoeft bang te zijn voor een Brusselse boete wegens te grote spilzucht.

Waarom doet Olli Rehn zo lief, terwijl hij toch om zijn zogenaaamde strengheid is aangesteld? In zijn hart zou hij misschien wel willen maar hij durft het niet. Het opleggen van zo’n boete is de beste manier om elk draagvlak onder de EU weg te trekken bij de burgers van het gestrafte land. Als de regeringsleden van dat land hun baantje willen behouden, moeten zij betaling weigeren. Daarmee leggen zij de bijl aan de wortel van het Europese integratieproces. Dat is fnuikend voor hun macht. Met zo’n boete bijt Olli Rehn in de hand die hem zo’n hoge positie heeft bezorgd.

Afgelopen vrijdag mocht professor Ewald Engelen bij Pauw en Witteman pleiten voor het burgerinitiatief tot een referendum over verdere machtsoverdracht aan Brussel. Met zijn gebruikelijke panache legde hij uit hoe Europa zich kapot bezuinigde en waarom dat noodlottige proces gestopt moet worden. Zijns ondanks leverde Engelen daarmee een pleidooi voor een radicale democratisering van de Europese Unie.

U herinnert zich de gedrochtelijke meerjarenbegroting die na veel gelazerstraal voor de EU is opgesteld. Dat is geen product van “Brussel” maar van nationale ministers die na zeer lang onderling gekonkel tot dit trieste werkstuk zijn gekomen. Elk EU-besluit komt in feite uit die stinkende koker, al die rare richtlijnen incluis. Zelf worden die ministers aangestuurd door de lobby van belangenorganisaties in en buiten de nationale parlementen, maar eenmaal in Brussel kunnen zij behoorlijk hun eigen gang gaan. Rutte en zijn ministers van financiën hebben daar om de paar maanden een voorbeeld van gegeven. Eerst zetten zij voor de Nederlandse bühne en de Tweede Kamer een hoge borst op. Daarna komen zij thuis met een verrassend “resultaat” en heeft de volksvertegenwoordiging het nakijken.

De EU schraagt de macht van nationale politieke elites, die dankzij een verwijzing naar hun onderlinge afspraken met veel dédain democratische controle van de hand kunnen wijzen. Er gaat niet meer macht naar “Brussel” maar naar nationale machthebbertjes en tirannetjes en hun ondergeschikten. Elke mag-niet-van-Brussel-smoes is daarvan een bewijs. De EU is voor n a t i o n a l e elites een machtsinstrument om het eigen volk buiten spel te zetten.

Als het referendum van Engelen er komt, wordt verdere machtsoverdracht gegarandeerd afgewezen. Het is maar de vraag of de gevestigde orde in Den Haag daar in zijn hart zo ongelukkig mee is. Dan blijft immers een Europese Unie bestaan die in feite wordt geregeerd door een kleine kongsie van handjeklap spelende bewindslieden. Zij behartigen in onderling overleg allerlei nationale deelbelangetjes, maar nooit het belang van hun land als geheel. Besef goed: het is uit zulk onderling gekonkel dat de euro is voortgekomen. Dat is geen product van de Brusselse bureaucraten of van het Europese parlement of van de eurocommissarissen, die trouwens ook a l l e m a a l voortkomen uit nationale machtselites en zich daarnaar gedragen; dat is geen product van hén maar van een uitgebreide ministerskrans in Maastricht.

Op deze manier verwordt de Europese Unie steeds meer tot een oligarchie van hooggeplaatsten in de 27 hoofdsteden.

Er is maar één manier om deze noodlottige ontwikkeling te stoppen. Dat is de instelling van een enkele Europese regering, die verantwoordelijk is aan een democratisch gekozen pan-Europees parlement. De macht van de Ruttes, de Dijsselbloems, de Schäubles e tutti quanti moet eindelijk worden gebroken. En wie denkt dat het mogelijk is om de EU terug te brengen tot een eenvoudige vrijhandelszone: droom rustig verder. Die zal uit elkaar spatten door onderling gekrakeel. Het is alles of niets. Tegen het Europese gruwelkabinet helpt alleen Europese democratie. Je kunt het niet vaak genoeg herhalen.

Volg Han ook op Twitter

Het laatste boek van Han van der Horst is: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (121)