1.760
48

PvdA-Tweede Kamerlid

Jacques Monasch heeft een eigen bedrijf gespecialiseerd in Strategie & Communicatie (www.jacquesmonasch.nl). Hij was betrokken bij diverse campagnes in binnen- en buitenland. Hij werkte ondermeer voor het ANC, het buitenland instituut van de Amerikaanse Democrtaten (NDI). Sinds 2010 is Monasch Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij is tevens eigenaar van een galerie gespecialiseerd in Russische kunst met vestigingen in Moskou en Amsterdam.

Het failliet van de zelfregulering

Geef huurders en gemeenten veel meer invloed op corporatie

De resultaten van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de woningbouwcorporaties zijn schokkender dan ik had verwacht. Het onderzoek toont aan dat de zelfregulering die de woningcorporaties en de opeenvolgende ministers jarenlang in stand hebben gehouden, failliet is.

Het is tijd om definitief afscheid te nemen van deze periode. De huurder moet weer centraal staan, en woningcorporaties moeten weer doen waarvoor ze ooit in het leven zijn geroepen: het huisvesten van lage en middeninkomens en zorg dragen voor gemengde wijken en leefbare buurten.

De conclusies van de enquêtecommissie zijn niet mild: corporatiedirecteuren konden jarenlang ongecontroleerd hun gang gaan. Toezichthouders grepen niet in en controleerden niet waar het geld aan werd besteed. De politiek verzuimde in te grijpen en informeerde de Tweede Kamer veel te laat over de problemen bij Vestia. Dit alles met miljardenverliezen tot gevolg. De huurder stond volledig buitenspel maar kreeg wel de rekening gepresenteerd.

20140301 Den Haag Paulus Potterstraat (45 t/m 165)Het roer moet om. De Partij van de Arbeid wil de huurders meer macht geven. Corporaties moeten weer dienstbaar worden aan de samenleving en sober gaan werken. Het toezicht moet veel strenger worden waardoor ook gemeenten meer invloed krijgen op de lokale corporaties. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de corporaties hun kerntaken gaan uitvoeren: het huisvesten van lage- en middeninkomens en zorgen voor gemengde wijken en leefbare buurten.

Het kabinet heeft een aantal maatregelen al in gang gezet. We maken een einde de aan commerciële activiteiten en risicovolle handel in giftige derivaten, we geven de gemeenten meer macht en eisen dat corporaties nauw in samenwerking met gemeenten hun taken gaan uitvoeren. En we zorgen dat grootschalige corporaties aan banden worden gelegd en houden toekomstige fusies tegen. De huurder en de regio zijn alleen gebaat bij kleine corporaties die dichtbij de huurder staan en weten voor wie zijn hun werk doen.

Daarnaast moeten we de gelegenheid aangrijpen om méér te doen. We steunen de aanbevelingen van de commissie die ervoor pleiten om meer macht aan huurders te geven. Bijvoorbeeld door instemmingsrecht en adviesrecht. Huurders mochten nooit meebeslissen maar kregen wel de verliezen voor hun rekening. Als het aan de PvdA ligt, beslissen huurders mee. Daarnaast steunen we de extra aanbevelingen van de commissies om corporaties weer dienstbaar te maken aan de samenleving en om het toezicht op de corporatiesector veel steviger te maken.

Volg Jacques ook op Twitter

cc-foto: Wattman

Geef een reactie

Laatste reacties (48)