1.569
33

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Het goede nieuws van 2013

Zwartkijkers moeten ook de lichtpuntjes kunnen zien

Voor Nederland was 2013 niet best. De economie beleefde wederom een relatief slecht jaar. De werkeloosheid liep enorm op. Ruim een miljoen mensen kunnen niet of nauwelijks rondkomen. En van een stabiel kabinet is geen sprake: Rutte-2 hangt aan elkaar van plakband. Om het jaar toch een beetje positief af te sluiten onderstaand een aantal ontwikkelingen die redelijk hoopvol zijn.

Het wil nog niet echt lukken tot een internationaal akkoord te komen om de broeikasgassen aanzienlijk te beperken, maar positief is wel dat klimaatpolitiek tegenwoordig (hoog) op de internationale agenda staat: het heeft een permanent karakter gekregen en vrijwel iedereen heeft er een mening over. Misschien is het goed om in 2014 een aantal prangende vragen te beantwoorden: hoe erg is het eigenlijk als het klimaat een beetje opwarmt? Of wordt het echt tijd om de schouders eronder te zetten?

Meestal als er nieuws is uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika dan zien we brandende autowrakken en het wegdragen van doden en gewonden na de zoveelste aanslag of vergelding. Zelfs begrafenissen en bruiloften zijn soms doelwit. Vaak is er sprake van religieus geweld, wanbestuur, dictatuur, de politieke islam of een combinatie. Het komt je wereldbeeld van deze regio niet ten goede. Maar steeds als de gewone man voor de camera verschijnt dan blijkt dat hij net is als u en ik: iemand die baalt van het geweld en gewoon een normaal leven wil leven in vrijheid. Met andere woorden: de Arabische Lente is gedoemd om te lukken omdat het volk dat wil.

Ondanks de oorlogsretoriek van de getalenteerde dictator Kim Jung-un, is het conflict tussen Noord-Korea en Zuid-Korea niet geëscaleerd. Er wordt zelfs weer samengewerkt. Dit bespaart niet alleen de Koreaanse bevolkingen veel ellende, maar scheelt ook China en Amerika veel gedoe.

Het WTO-handelsakkoord dat onlangs werd gesloten tussen veel landen in de wereld lijkt te passen in een tendens naar steeds meer internationale (economische) samenwerking. Eerder al spraken de G20-landen over het tegengaan van belastingontwijking door multinationals. En verder is er natuurlijk de VN. Deze ontwikkeling van internationale samenwerking zet zich ongetwijfeld voort omdat alle landen zowel gebaat zijn bij een eerlijke competitie van de markt als bij samenwerking door overheden om de uitwassen van de globalisering te bestrijden.

Weliswaar zijn 1 miljard van de 7 miljard mensen straatarm, maar er lijkt eerder sprake van verbetering dan verslechtering. De Aziatische landen groeien stabiel uit de armoede. En ook veel Afrikaanse landen vertonen opmerkelijke groeipercentages. Om de groei van Afrika te bevorderen zou de EU ook met de Afrikaanse Unie een duurzaam handelsakkoord moeten sluiten in plaats van het frustreren van de Afrikaanse markt.

De Europese Unie kent een relatief hoge werkeloosheid van 12%, maar de EU staat er aanzienlijk beter voor dan 2 jaar geleden toen de eurocrisis losbarstte. De directe bedreiging van de euro lijkt grotendeels afgewend door alle crisismaatregelen. Het begrotingstekort van de eurozone is gedaald van 6% naar 3%. De eurozone is uit de recessie. En volgens minister en eurogroepvoorzitter Dijsselbloem lijken de meeste bubbels in de Europese bankensector leeggelopen.

In Nederland groeit de economie al jaren niet, maar met een BBP van 600 miljard en een enorm handelsoverschot behoort Nederland nog altijd tot een van de rijkste landen in de wereld. Nederland is hierdoor een land van goede publieke voorzieningen. De meeste mensen hebben gewoon een goede baan of onderneming. En anders is er nog altijd een sociaal stelsel voor de werklozen. Het is niet verwonderlijk dat Nederland consequent hoog scoort in de internationale geluksindex. De vraag reist hoe slecht het eigenlijk gaat met Nederland.

Het beste nieuws van 2013 is misschien wel dat de moderne kiezer zich niks meer laat wijsmaken. Soms resulteert dit helaas in een chronisch wantrouwen ten opzichte van de gevestigde politiek, maar veelal is er sprake van een gezonde eigenwijsheid. Hier op Joop woedt permanent een ideeënstrijd tussen de aanhang van de SP en de aanhang van de middenpartijen. Het grappige is dat ondanks alle argumenten en kwalificaties als ‘neoliberaal’ versus ‘populistisch’ de reageerders geen millimeter dichter bij elkaar zijn gekomen. Dus ook voor 2014 voorspel ik een levendig debat op Joop, zoals het hoort in een democratie.                

Geef een reactie

Laatste reacties (33)