2.006
63

Ondernemer/ Publicist

Mick Blok studeerde economie, informatica en bedrijfskunde, en begon zijn carrière als zakenbankier bij Morgan Stanley. Ook was hij strategieconsultant bij McKinsey en The Anders & Winst Company en voorzitter van GroenLinks in Amsterdam-Oost, Schaatsclub IJsburg en Stichting Protect EveryBody. Hij publiceert regelmatig over mensenrechten, rechtstaat en klimaat.

Het ideologische contract van Asscher is een heel eng plan

Hij doet denken aan Rita Verdonk, die allerlei onrechtstatelijke maatregelen wilde doorvoeren

Het meest opvallende plan in minister Asschers nieuwe integratienota is om alle migranten die in Nederland willen komen wonen te vragen een contract te tekenen waarin ze zich loyaal verklaren aan ‘Nederlandse’ waarden. Dit kabinet heeft al geen trotse track record op het gebied van de behandeling van migranten, maar Rutte en zijn mensen gaan hiermee echt veel te ver.

De precieze details kan Asscher nog niet onthullen, maar hij wil dat iedereen die zich bij de gemeente gaat inschrijven een contract gaat tekenen waarin staat dat het slecht is om vrouwen, Joden of homo’s te discrimineren. Als je het daarmee eens bent dan moet je beloven dit te blijven vinden om het recht te krijgen hier legaal te werken en wonen. Als je het er niet (helemaal) mee eens bent, dan heb je de keuze tussen liegen of niet naar Nederland komen. Dat laatste kan onnodige armoede, politieke vervolging of gebroken gezinnen opleveren.

Zoals gebruikelijk voor deze regering is nauwelijks nagedacht of dit juridisch wel kan (in ieder geval niet voor EU-burgers), wat het doel precies is (xenofobe kiezers paaien?) of wat de gevolgen van de maatregel in de praktijk zullen zijn (mensen de illegaliteit indrijven, om maar iets te noemen).

Maar dit gaat veel verder. In de eerste plaats omdat de motivering voor de maatregel expliciet gericht is op moslims, waar als groep een probleem mee zou zijn. Daarbij wordt de hele schuiflade aan flauwe aanklachten opengetrokken, van eerwraak naar misdaad via vrouwenmishandeling tot jodenhaat. Dat bijna al van deze problemen in Europa inheems zijn, en onder moslims eerder uitzondering dan regel, verdient helaas geen aandacht van Asscher. Daarmee zou je je kunnen afvragen of het niet juist dit flauwe verhaal is dat de achtergestelde positie in de maatschappij van bepaalde etnische groepen helpt te veroorzaken. Of dat je zo deze mensen misschien het gevoel geeft dat ze hier niet thuis horen, waar ze zich dan ook naar gedragen. Of dat een zo stigmatiserende lijst klachten over een bevolkingsgroep niet een beetje naar etnische superioriteitsgevoelens neigt.

Asscher is ook hypocriet. Juist hij en zijn collega’s hebben alle moeite om zich aan Nederlandse waarden en wetten te houden. Hij doet hier het meeste denken aan Rita Verdonk, die allerlei onrechtstatelijke maatregelen wilde doorvoeren, maar van migranten dan weer wel trouw aan de Grondwet eiste.

Maar het meest ijzingwekkende aan de maatregel is dat deze regering expliciet tot doel heeft om niet alleen het gedrag of de meningsuiting van mensen te beïnvloeden, maar zelfs de gedachten en levensovertuiging. En dit onder dwang van uitsluiting uit de maatschappij, en in de vorm van een expliciet geschreven contract. Dat moet een unicum in de Westerse geschiedenis zijn, althans in de democratische periodes daarvan. Asscher noemt dit het ‘verinnerlijken’ van ‘Nederlandse’ waarden. Hersenspoelen is misschien een beter woord.

Als deze maatregel uit de koker van Rutte-1 was gekomen zou het een van de meest in het oog springende maatregelen zijn geweest van die onheilsploeg. Zo heeft dit kabinet wel gevoel voor een belangrijke pijler van een goed functionerende rechtstaat: beleidscontinuïteit tussen opeenvolgende regeringen. Ere wie ere toekomt.

Volg Michael Blok ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (63)