Laatste update 26 februari 2019, 10:33
6.597
139

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Het is eerloos om onze polderjihadi’s niet terug te nemen

Voor deze ene keer heeft Trump groot gelijk

President Trump en de Koerden zijn niet van plan onze shit in het Midden-Oosten op te ruimen. Zij hebben heel wat Europese IS-strijders gevangen genomen. Als wij ze niet snel genoeg terughalen om ze bij ons te berechten, dan worden ze allemaal vrijgelaten. Kijken hoe leuk we dat vinden.

Vreemde krijgsdienst
Aanvankelijk heerste er in ons werelddeel consensus dat vertrokken jihadi’s hun verblijfsrecht hadden verspeeld. In Nederland gebeurt dat automatisch als je zonder toestemming van de regering in vreemde krijgsdienst treedt. Nu is het juridisch iets anders als je lid wordt van een militie en niet van een officieel staatsleger maar de analogie ligt voor de hand: je gaat vechten voor een ánder, zelfs een aan Nederland vijandige ánder. Je zoekt het in die zandbak verder zelf maar uit. Nederland trekt zijn handen van je af.

Cc-foto: thierry ehrmann

Langzaam maar zeker begint die houding te kantelen en terecht. We hebben niet zomaar te maken met mensen die toetraden tot buitenlandse strijdkrachten. Zij zijn lid geworden van een organisatie die al jaren op grote schaal oorlogsmisdaden pleegt. Als de jihadi’s van IS ergens mee vergelijkbaar zijn, dan is het met de Nederlanders die in de tweede wereldoorlog toetraden tot de SS. Zij pleegden daarmee in ieder geval landverraad. Ook werden zij lid van een leger dat grossierde in oorlogsmisdaden. Dat maakte zo’n SS-er automatisch ook daarvan verdacht. Mutatis mutandis geldt dit net zo voor jihadi’s. Niet alleen voor de mannen maar ook voor de vrouwen. Nadrukkelijk niet voor de kinderen want het is barbaars om hen te laten lijden vanwege de misdaden van hun ouders. Daar is Nederland om zo te zeggen niet voor opgericht en wie er anders over denkt begrijpt niet helemaal waar de rood/wit/blauwe vlag inhoudelijk voor staat.

Straf
Nederland is het dan ook aan zijn eer verplicht om landgenoten met een verleden bij IS zoveel mogelijk terug te halen om ze hier te berechten zodat zij hun gerechte straf ondergaan. We mogen daar de landen in het Midden-Oosten niet mee belasten tenzij ze om uitlevering zouden vragen, maar dat doen ze niet. De chaos is er gewoon te groot voor een behoorlijke rechtsgang. De kans op ontkomen is ook nog eens aanzienlijk. Ze hebben daar in hun gebombardeerde steden en dorpen wel wat anders aan het hoofd.

Juist rechtse commentatoren verzetten zich heftig tegen deze schoonmaakactie zoals bij WNL op Zondag en Buitenhof weer eens bleek. Ze vinden dat het Midden-Oosten opgezadeld moet blijven met jihadi’s die dat niet daar maar hier zijn geworden en die onze landen straffeloos hebben laten uitreizen. Ze voeren daar tal van idiote argumenten voor aan: zo zouden ontkomen slavinnen van IS nog eens extra getraumatiseerd raken als Nederland oorlogsmisdadigers terughaalt om ze hier te berechten. Zij beweren dat de gedaagden door D66-rechters naar huis worden gestuurd met een schrobbering en een taakstrafje. Zij denken dat de kinderen van jihadi’s – meestal kleuters of nog jonger – nu al terroristen in de dop zijn, geïnjecteerd met het niet te bestrijden virus van de radicale islam. Zij zeggen dat een van de hersenschimmen in hun kring, de ‘zieligheidsindustrie’ klaar staat om de jihadbruiden te omhelzen en ongetwijfeld voorrang te geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

Onzin
Onzin want het Openbaar Ministerie maakt tegen alle terugkeerders een zaak. Ze krijgen geen woning maar een cel. Ze komen voor de rechter. Zoals dat in een democratie hoort.

Het is opvallend hoe gering bij uiterst rechts het vertrouwen is in de kracht van de westerse cultuur en de westerse instituties. Zij geloven dat die onmiddellijk buigen voor concurrerende levensbeschouwingen en politieke systemen vooral als die iets met Allah te maken hebben. Het getuigt ook van lafheid. En het is eerloos. Het is net zoiets als je drugsafval in het bos van de buren deponeren.

Van die jongens en meisjes van stavast, van die driekleurzwaaiers, van die gelehesjesmarcheerders met hun lied op de Erasmusbrug, van die bloggeneraals en columnadmiralen zou je toch iets anders verwachten: standvastigheid, verantwoordelijkheidsgevoel. Kracht, puur en simpel. Maar men kruipt liever angstig onder de banken als de jihadi verschijnt, zelfs met handboeien om de polsen.

Nou ja. ‘Waarvan akte’, zullen we maar zeggen. Met zulke helden win je de oorlog niet. Dat is een ding dat zeker is. En voor deze ene keer heeft Trump groot gelijk.

Toevoeging van Han van der Horst op 26 februari:
Rechts Nederland verklaart de laatste dagen dat de Nederlandse jihadgangers in Irak berecht zouden moeten worden. Van een functionerende staat is er daar juist in de door IS verloren gebieden geen sprake. In Mosoel en wijde omgeving passen Sji´itische milities een blijk van willekeur toe op de lokale Soennitische bevolking zodat de sympathie voor de jihadi´s weer groeit. Dat blijkt onder meer uit nieuwe aanslagen.

De kans dat jihadi´s in Irak (of in Syrië) berecht worden is gering. De kans dat zij hun handwerk weer oppakken is veel groter. Daarom zijn rechtse politici en columnisten ondanks de schijn van het tegendeel de beste vrienden van de jihadi´s met een Nederlands paspoort in het Midden-Oosten.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (139)