Laatste update 12:01
9.417
95

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Het is pure moslimangst daar op het Hoofdvaart College

Het bestuur van Dunamare en directeur Smink van het Hoofdvaart College tonen zich meer bevooroordeeld ten opzichte van moslims dan de techniekassistent die ze naar huis hebben gestuurd

Het Hoofdvaart College in de Haarlemmermeer heeft zich in een lastig parket gebracht. Directeur R. Smink stuurde een techniekinstructeur naar huis omdat hij de Profeet zou hebben beledigd wat de betrokkene overigens stellig ontkent. Hij is christen, zegt hij zelf, en hij zou zich nooit smalend uitlatend over andere godsdiensten. Wel had hij in de les gehoord, dat een islamitisch meisje hem haram noemde. Dat had tot een woordenwisseling geleid en nu hebben de leerlingen verzonnen dat hij het volgende zou hebben geroepen: Mohammed trouwde met Aisha toen zij acht was en in Nederland zouden wij zo iemand nu als pedofiel beschouwen.

Dhimmi
Uiteraard leidde dat tot grote ophef en meneer Smink kreeg een boos raadslid op het schoolplein plus Dennis Schouten van Powned. Daar liep hij in alle vallen die je als televisiemaker voor een schoolleider kunt opstellen zo dat die zich als dorpspotentaat te kijk zet. Hij probeerde de razende reporter weg te sturen, hij deed geen uitspraken over de affaire, hij haalde de politie erbij, hij stuurde de leerlingen weg nadat deze exact hadden gezegd wat Dennis Schouten wilde horen voor een sappig item dat alle denkbeelden van zijn vaste aanhang over de islam bevestigde. En over meneer Smink zelf die inmiddels op de sociale media wordt weggezet als een dhimmi die zijn moslimleerlingen laat bepalen wat er op zijn school gezegd mag worden en wat niet.

Hoofdvaart College
Beeld: Google Streetview

Inmiddels is er op de site van Dunamare, de uit zijn krachten gegroeide scholengroep waartoe het Hoofdvaart College behoort, een verklaring verschenen waarin het bestuur en de directeur zich zoals gebruikelijk verschuilen achter privacyregels om géén hom of kuit te geven. Wel wordt de instructeur subtiel in een kwaad daglicht gesteld. Er zou een vertrouwensbreuk zijn en hij weigert mediation. Deze verklaring luidt als volgt:

Het staat ons, vanwege privacyredenen, niet vrij om daar uitvoerig inhoudelijk op in te gaan. Omdat het verder ook belangrijk is om het huidige lopende traject richting een oplossing niet te verstoren, willen wij alleen onderstaande informatie kwijt.
In de maand januari is er op het Hoofdvaart College op een zeker moment onrust ontstaan rondom een vermeende uitspraak van een medewerker tijdens de uitoefening van zijn functie. In het belang van de leerlingen, de medewerker en de school is er vervolgens een time-out ingesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd, en wat het vervolg daarop kon zijn. Vervolgens is het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep, waartoe het Hoofdvaart College behoort, in gesprek gegaan met zowel de medewerker als de schoolleiding. Daarbij is duidelijk geworden dat het onderling vertrouwen van de medewerker en de schoolleiding over en weer in ernstige mate is beschadigd. Dit heeft ertoe geleid dat er een voorstel is gedaan tot een mediationtraject met een onafhankelijke en onpartijdige mediator om op korte termijn met elkaar te bespreken wat het best mogelijke vervolg kan zijn voor zowel
In tegenstelling tot hetgeen in het artikel van De Telegraaf is gesuggereerd, is aan de betreffende medewerker geen sanctie opgelegd. Wel is hij gedurende het voormelde oplossingsgerichte traject tijdelijk vrijgesteld van zijn werkzaamheden.
We hebben er vertrouwen in dat dit traject zal resulteren in een oplossing en zullen in de tussentijd verder geen inhoudelijke mededelingen meer doen over deze kwestie.

Democratische waarden
Stel nu eens dat de techniekmedewerker zijn uitspraak wel gehad gedaan. Mag je op het Dunamare College niet zeggen: “Mohammed trouwde met een meisje van acht en tegenwoordig zouden wij in Nederland dat als pedofilie beschouwen?” Het past in ieder geval binnen de missie want daarin is sprake van democratische waarden. Een belangrijke waarde is de vrijheid van meningsuiting. De missie luidt als volgt:

“Dunamare Onderwijsgroep is er om scholen te laten groeien tot het beste dat zij kunnen zijn. Zodat iedere leerling optimaal kan groeien. Kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname in de maatschappij staan centraal. Door talenten in de volle breedte te ontwikkelen en onze leerlingen op te leiden tot competente mensen die zich bewust zijn van onze democratische en maatschappelijke basiswaarden. Mensen die de wereld met open vizier tegemoet treden, met respect en vertrouwen. Die kunnen ondernemen, onderzoeken en overtuigen.”

Daarnaast is er een integriteitscode waaraan iedereen, verbonden aan Dunamare, zich dient te houden. Dit zijn de kernwaarden:

“Openheid Openheid houdt in dat medewerkers en de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zich open stellen voor andermans meningen en voor nieuwe ervaringen. Zij geven openheid van zaken, zijn transparant en stellen zich toegankelijk op voor anderen.

Vertrouwen Medewerkers en leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht komen hun afspraken na en moeten op elkaar kunnen rekenen. Kennis en informatie waarover zij op grond van hun positie en functie beschikken, gebruiken zij uitsluitend voor het doel waarvoor die kennis en informatie is verworven of verstrekt.
Respect betekent dat medewerkers en leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht anderen in hun waarde laten. Zij respecteren de overtuigingen, meningen en handelwijzen van die anderen voor zover die derden geen schade berokkenen. Zij gaan zorgvuldig om met anderen op een wijze waarop zij ook door anderen benaderd en behandeld zouden willen worden”.

De conclusie komt met een daverende klap binnen: de techniekinstructeur heeft geheel gehandeld in overeenstemming met de visie en de kernwaarden van Dunamare. Directeur Smink en het bestuur – dat hem blijkbaar niet heeft laten vallen maar dat komt nog wel – niet. Hij heeft gewoon een bewering gedaan over een religieus persoon in een land dat net de wet op de godslastering heeft opgeheven. Hij heeft zijn leerlingen niet dwingend opgelegd zijn opvatting te onderschrijven. In een vrije maatschappij krijg je zulke dingen te horen en het is blijkens de eigen missie de taak van Dinamare om de leerlingen bij te brengen daar op een democratische wijze mee om te gaan.

Het bestuur beweert in zijn verklaring dat er geen sprake is van een sanctie tegen de techniekmedewerker maar van een time-out. Hij wordt niet gestraft. Hij is naar huis gestuurd. Het is in dit verband merkwaardig dat de betrokken leerlingen wél rustig naar school kunnen komen. Geldt voor hén dan geen time-out? Moeten zij niet afkoelen?

Zij zijn hoogst verontwaardigd omdat de profeet is beledigd. Dit is een misvatting. Je kunt dode mensen niet beledigen. Zij zijn zelf beledigd omdat naar zij beweren de profeet in een kwaad daglicht is gesteld met die opmerking over pedofilie, in werkelijkheid gedaan of niet.

Aisha
Aisha is in de islam een uiterst belangrijke persoonlijkheid. Uit tal van overleveringen blijkt dat ze dol was op die oude beer en tegelijkertijd geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Zij was – om het in moderne termen te zeggen – in alle opzichten tegen hem opgewassen. Na het overlijden van de profeet werd zij een belangrijke autoriteit over het leven en de bedoelingen van de profeet. Zij wordt in verband gebracht met 2210 hadiths, verhalen over de profeet die samen met de Koran de geloofsbronnen zijn van de islam. Ze speelde ook een belangrijke rol in de twisten rond de opvolging van Mohammed. Ondanks het feit dat zij een vrouw was, bezat zij dus grote politieke macht. Daarom is Aisha een belangrijk voorbeeld voor moslima’s die binnen het geloof aan emancipatie doen.

En die pedofilie dan? Kindhuwelijken waren tot het eind van de middeleeuwen zowel in het Midden-Oosten als in Europa heel normaal. Althans in  de hogere kringen. Aisha was de dochter van Mohammeds tweede man Abu Bakr, die hem na zijn dood zou opvolgen. We hebben hier te maken met een politieke verbintenis. Het is inderdaad waar dat tegenwoordig een dergelijke verbintenis tot ingrijpen van de politie zou lijden maar in die oude tijden zag niemand er kwaad in. Bovendien is het volstrekt onduidelijk wanneer Aisha en Mohammed voor het eerst seks met elkaar hadden. De bronnen spreken elkaar tegen en zijn allemaal een eeuw na de dood van de profeet op schrift gesteld, inclusief de verhalen van Aisha zelf, die – nogmaals – een formidabele vrouw was in alle opzichten. Je zou het huwelijk van Mohammed en Aisha wel kunnen aangrijpen om het verschil in mentaliteit, normen en waarden aan te duiden tussen de tijd van de profeet en die van ons om vervolgens in te gaan op medische en psychologische inzichten die destijds onbekend waren maar nu gemeengoed. Ook is de verbintenis tussen het jonge meisje en de oude profeet een prima uitgangspunt voor een gesprek over kwesties als uithuwelijking. Of over leeftijdsverschillen.

Een behoorlijke school bevordert zo’n benadering. Die leidt een dergelijk debat in goede banen mocht er iets ontstaan zoals op het Dunamare College. Vooral als dat in de eigen uitgangspunten staat.

Schijterig
Maar daarvoor is directeur Smink te schijterig gebleken ondanks zijn autoritaire pose op het schoolplein. Datzelfde geldt voor de overige docenten op het Dunamare College die het niet aandurven hun collega te ondersteunen. Door bijvoorbeeld te verklaren dat zij, als het zo gaat op hun scholen, zelf ook aan een time-out toe zijn.

Nu laten zij zien dat zij hun moslimleerlingen niet serieus nemen en beschouwen als Nederlandse staatsburgers in de dop net als hun klasgenoten met andere levensbeschouwingen. Dat doen zij door toe te laten dat een angstige directeur een simpel incident in een klas tot ongehoorde omvang opblaast omdat hij puberaal gedrag voor het begin van de jihad of zo aanziet. Het bestuur van Dunamare en directeur Smink van het Hoofdvaart College  tonen zich meer bevooroordeeld ten opzichte van moslims dan de techniekassistent die ze naar huis hebben gestuurd.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (95)