744
13

Tweede Kamerlid SP

Paul Ulenbelt werd 1 april 1952 geboren in Haaksbergen (Twente). Hij ging via de HBS-B in Hengelo naar de Universiteit in Groningen om arbeids- en organisatiepsychologie te studeren. In 1972 werd Ulenbelt voorzitter van de Groninger Studentenbond en leidde massale acties tegen de verhoging van de collegegelden en voor verbetering van het onderwijs. Vanaf 1986 werd hij onderzoeker bij de faculteit Medicijnen van de Universiteit van Amsterdam (Arbeidsgezondheidkunde). Hij promoveerde in 1991 op factoren die de blootstelling aan chemische stoffen op het werk beïnvloeden. Vanaf 1991 tot 2000 werkt Ulenbelt bij de Industriebond FNV en later bij FNV Bondgenoten, op het terrein van arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. In 2004 werd Ulenbelt medewerker sociale zaken bij de Tweede Kamerfractie van de SP, en mei 2005 trad hij toe tot het partijbestuur. Bij de verkiezingen van november 2006 werd Ulenbelt Tweede Kamerlid van de SP. Hij is woordvoerder sociale zaken.

Het is tijd voor Donners pensioen

Minister Donner laat de Koningin twee keer de plank misslaan in de drie alinea’s over onze pensioenen in de Troonrede

In de Troonrede begint de Koningin met geruststellende woorden over ons pensioenstelsel. Het stelsel is robuust in vergelijking met de stelsels in andere landen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Het heeft alle crises doorstaan sinds de Tweede Wereldoorlog en je kan nu al zeggen dat ook deze HEEFT doorstaan.

Maar de tweede zin van de Koningin is minder geruststellend. “Maar maatregelen zijn noodzakelijk omdat de stijgende levensverwachting de pensioenuitkeringen onder druk zet.”

De enige reden om de pensioenen te korten is wanneer de dekkingsgraad van de pensioenen in gevaar is. De pensioenfondsen hebben laten weten dat de pensioenen in 2012 gekort gaan worden als er niets verandert. Van ingewijden is te horen dat het om kortingen gaat tot wel 10%. Demissionair minister Donner laat de Koningin zeggen dat deze korting het gevolg is van deze stijgende levensverwachting. Dat is simpelweg onzin. De dekkingsgraad van de pensioenen daalt maar met 2 tot 4% door deze ontwikkeling
In tegenstelling tot wat Donner de Koningin in de mond legt, zijn de problemen met de dekkingsgraad niet het gevolg van het ouder worden. De problemen zijn het van de economische crisis in combinatie met rigide regels waarmee pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen moeten waarderen. De rente waarmee fondsen volgens de DNB moeten rekenen is extreem laag: 2,7 % Sinds de tweede Wereldoorlog is die niet zo laag geweest. Die rente is geen natuurverschijnsel. De rente wordt nu door centrale banken laag gehouden om de economie te stimuleren. Er mag van worden uitgegaan dat de rente niet zo laag blijft. Gemiddeld was de rent de laatste zestig jaar 6%. Misschien zal de rente van de toekomst wat lager zijn dan die in het verleden, maar je mag er vanuit gaan dat zij niet zo laag blijft als nu het geval is. Een stijging van de rente met 1%-punt betekent een verbetering van de dekkingsgraad met 15%-punt. Dat betekent dat het overgrote deel van de pensioenfondsen weer op orde zijn. En dat zelfs na de grootste crisis van de afgelopen eeuw.

Donner had de Koningin moeten laten zeggen dat in 2006 niet voor een methode van waardering van verplichtingen over 40 jaar gekozen had moeten worden die zo gevoelig is voor een crisis en monetair beleid. Donner laat de Koningin zeggen dat de regering eraan hecht dat de bestaande regelgeving wordt nageleefd. Hier is niet de minister van Sociale Zaken aan het woord, maar een minister van Justitie die wetten belangrijker vindt dan de werkelijkheid. Zijn politieke agenda belangrijker vindt dan het inkomen van gepensioneerden. Zij kunnen geen kant uit.

De regels moeten worden gehandhaafd om het vertrouwen op lange termijn te herstellen, zegt de Koningin. Dat vertrouwen kan alleen maar hersteld worden als kinderen en kleinkinderen zien dat er niet wordt gekort op de pensioenen van vaders, moeders, opa´s en oma´s. De rigide handhaving van minister Donner, legt een bom onder het vertrouwen in ons pensioenstelsel. Maar dat is precies wat Donner wil. Onder druk wordt alles vloeibaar, is de gedachte. En daarmee wordt mensen opgedrongen te geloven dat verregaande maatregelen als verhoging van de AOW-leeftijd en fikse pensioenkortingen wetmatigheden zijn, in plaats van politieke keuzes.

Korting op pensioenen is niet nodig vanwege een hogere levensverwachting. Die korting is het gevolg vanwege rigide regels. Minister Donner laat de Koningin twee keer de plank misslaan in drie alinea’s over onze pensioenen in de Troonrede. Het is tijd dat hij zelf met pensioen gaat.

Geef een reactie

Laatste reacties (13)