1.353
116

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Het is vooral de oppositie die Rutte-2 instabiel maakt

De oppositie stelt zich vaak onmogelijk op

Veel kiezers waren al afgehaakt. Ook bij economen is het kabinet Rutte-2 niet populair. En nu de oppositie steeds veeleisender wordt, wordt het draagvlak onder Rutte-2 nog smaller. Maar de oppositie zou zich professioneler moeten opstellen.

Het gebrek aan meerderheid in de Eerste Kamer lijkt een steeds groter obstakel te worden voor Rutte-2. Sommigen, zoals oud-minister van Sociale Zaken Willem Vermeend (PvdA), roepen om een herformatie. Anderen willen nieuwe verkiezingen. Maar de derde optie ligt nog steeds het meest voor de hand: het kabinet gaat verder met het zoeken van wisselende meerderheden. De coalitie geeft immers steeds aan weinig te zien in een herformatie. En de coalitie zit niet op verkiezingen te wachten. Dan blijft over doorgaan met akkoorden sluiten met een deel van de oppositie.

Sloopkogel
Probleem is echter dat de oppositie zich steeds onmogelijker en veeleisender opstelt. D66 wil met een sloopkogel door het sociaal akkoord. Het CDA haalt het liberale kabinet rechts in. De SP komt met ongedekte plannen. GroenLinks wil een forse fiscale vergroening. De ChristenUnie wil meer koopkracht voor gezinnen. Alleen de SGP is wat minder veeleisend.

Toch zal het kabinet waarschijnlijk wel overwinteren via het zoveelste akkoord. D66, ChristenUnie en SGP lijken vrijwel zeker bereid om de begroting van 2014 te steunen in ruil voor wat aanpassingen. Daarmee is de basis onder het kabinet weer voor een jaar gered.

Het gebrek aan meerderheid in de Eerste Kamer kun je een grote weeffout noemen, maar gevolg is wel een levendige democratie: iedereen beslist mee, zowel werknemers, werkgevers, maatschappelijke organisaties als oppositie. Dit kun je toch een vooruitgang noemen, al is het wat instabiel.

De vraag is vooral hoe het parlement met die instabiliteit en nieuwe manier van oppositie voeren omgaat: willen ze het beleid verbeteren of willen ze zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen? Hier is de oppositie duidelijk verschillend. De PVV en SP willen nieuwe verkiezingen. D66, GroenLinks en ChristenUnie willen zaken doen. En het CDA wil een meer rechtse koers, maar steunt vermoedelijk veel beleid omdat ook het CDA hecht aan gezonde financiën.

Veel kritiek van het CDA op het regeerakkoord lijkt overigens terecht: er is een gapend gat in het regeerakkoord als het gaat om het behouden en scheppen van banen. Het kabinet steunt vooral op de pijlers gezonde financiën en de rekening rechtvaardig verdelen, maar mist beleid voor behoud van banen. De 600 miljoen van Asscher voor meer werkgelegenheid via zaken als omscholing is wel erg karig. Economen pleiten voor structurele verbeteringen zoals het verlagen van de hoge arbeidskosten. En de SP heeft nog een weliswaar ongedekt maar goed plan voor de bouw: meer huurwoningen bouwen en verduurzamen om de bouw een impuls te geven en wachtlijsten voor huurwoningen terug te dringen.

Ondanks de terechte kritiek lijkt Rutte-2 in grote lijnen toch een heel aardig kabinet. Rutte-2 streeft volgens het regeerakkoord naar een financieel gezonde overheid door vooral te bezuinigen en legt de rekening niet bij de lage inkomens. Dit is grotendeels wat je van een PvdA-VVD-kabinet mag verwachten in het staartje van de crisis. Verder is er nog wat geld om te investeren in meer duurzame energie. En het onderwijs wordt ontzien.

Het professionele deel van de oppositie ruikt terecht kansen om hun wensen te verwezenlijken, maar zij moeten niet vergeten om ook gewoon hun controlerende taak te vervullen: steunen wat hen goed lijkt en wegstemmen wat minder is. Als iedereen zich aan zijn partijreligie houdt, dan komt er geen fatsoenlijke wet meer door het parlement. Het parlement moet kort gezegd ook aan het algemeen belang denken en wat minder willen scoren. Dan meer even wat minder herkenbaar voor de kiezer.

Geef een reactie

Laatste reacties (116)