2.882
69

Voorzitter PvdA Ridderkerk

Medeoprichter van de beweging Linksom! in de PvdA, en voorzitter van de PvdA afdeling Ridderkerk.

In het dagelijks leven adviseur voor overheden en non-profit instellingen, beleid & strategie – gespecialiseerd op het snijvlak tussen politiek, beleid & uitvoering..

Studie: lerarenopleiding in Delft (aardrijkskunde/geschiedenis), en medeoprichter geweest van de LSVb.

Het kabinet mag morgen vallen

Het is de praktijk van de kloof tussen woord en daad, van halve waarheden, die onze partij langzaam maar zeker kapot maakt.    

Wat mij betreft mag het kabinet morgen vallen. Opdat we ruimte creëren voor beleid linksom! Het is hard nodig en er bestaat meer draagvlak voor dan u wellicht nu denkt. Het is tijd voor verandering

Er is geen touw aan vast te knopen: coalitiepartijen leggen kabinetsafspraken geheel verschillend uit en tussen woord en daad valt een grote kloof – en de brug daarover staat constant open. Dit regeerakkoord en dit kabinet is een grote fout geweest. Het probeert onoverbrugbare tegenstelling te overbruggen met Haagse werkelijkheden, die ver afstaan van wat er in de echte werkelijkheid gebeurt.

De PvdA nam afscheid van het ideaal van de multiculturele samenleving, maar niet van het neoliberalisme

Nog steeds zijn er teveel partijprominenten die zichzelf typeren als sociaal-liberalen in plaats van sociaal-democraten. Met Wouter Bos is er een partijkader in alle belangrijke posities gekomen die eigenlijk helemaal geen sociaal-democraten zijn – ik noem ze wel gekscherend ‘De bende van Bos’. 


Huishoudboekje staat prevaleert boven dat van de kiezers

Kritiek binnen de PvdA wordt afgedaan met een vlucht voorwaarts. Ieder radicale linkse tekst is prima, zolang het maar geen gevolgen heeft voor het huidige kabinetsbeleid. Maar dit links lullen maar rechts poetsen leidt tot steeds meer schizofrenie in onze partij, en tast onze geloofwaardigheid naar kiezers toe steeds verder aan. In feite is dit kabinet in hoge mate een kabinet tussen twee liberale partijen geworden. En drie liberale partijen in het parlement is echt tenminste één te veel. Het is de praktijk van de kloof tussen woord en daad, van halve waarheden, van ontbrekende inhoudelijke consistentie die onze partij langzaam maar zeker kapot maakt.

Het prille, fragiele economische herstel is geen lovenswaardige prestatie maar eerder een brevet van onvermogen

De beslissing begin 2011 om de kosten van de bancaire crisis op burgers en MKB te verhalen heeft het economisch herstel met minstens 4 jaar vertraagd, met tienduizenden onnodige faillissementen en honderdduizenden onnodige werklozen tot gevolg. De beslissing van onze PvdA om dat in 2012 niet terug te draaien, maar om daar nog eens een schepje bovenop te doen, heeft dat alleen nog maar verergerd. Door het huishoudboekje van de staat te laten prevaleren boven dat van de kiezers is een basaal social contract verbroken (namelijk dat de staat er is voor de burgers, en niet andersom) en hebben wij het vertrouwen van onze kiezers verspeeld. Onze partij zit gevangen op een steeds meer water makend schip, dat als enige hoop koestert dat het economisch herstel doorzet en dat de problemen bij de decentralisaties van voorbijgaande aard zijn. 

PvdA wordt geregeerd door angst
Dat het schip de haven van de regulier geplande verkiezingen haalt en dat de kiezer dan alsnog ook persoonlijk de resultaten van het kabinetsbeleid positief zal beleven en waarderen. Dit lijkt mij een nogal naïeve verwachting.
Het probleem is dat onze partij nog teveel geregeerd wordt door angst. Angst om fouten toe te geven, angst om druk op de coalitie te zetten, angst om uit de coalitie te worden gegooid. 

Er ontbreekt ook een duidelijke exit-strategie, over hoe te handelen als er geen toekomst meer is voor een voortzetting van het kabinet, noch inhoudelijk, noch qua personele bezetting. Als het kabinet nu valt, dan breekt er volstrekte paniek uit in onze partij

Dit feit wordt op zijn beurt ook weer bewust ingezet om het niet zover te laten komen. Men blijft zich verdedigen om in het landsbelang op hun post te blijven, als burgemeester  in oorlogstijd:  ‘Iemand moet verantwoordelijkheid nemen’. Maar ik hoorde iemand onlangs al zeggen dat het meer lijkt op wat de Joodse Raad in bezettingstijd deed: pure collaboratie met de vijand.  Dit is natuurlijk te scherp neergezet, maar geeft wel goed het gevoel aan bij steeds meer leden en kiezers.

Het is tijd dat links haar zelfvertrouwen hervindt, het vertrouwen om de wereld te veranderen en te verbeteren, in de maakbaarheid van de samenleving en in het belang van een sterke en ook in omvang stevige overheid en publieke sector. Linkse politiek moet weer gaan staan voor maatschappelijke verandering. 

Linkse politiek moet weer links worden
Linkse politiek moet ook niet langer het midden, maar zichzelf als uitgangspunt nemen. Links moet de rechts/links tegenstelling weer centraal stellen en rechts als tegenstander positioneren. Linkse politiek moet gaan om strategische hervormingen, die de ruimte voor linkse politiek structureel vergroten. De verkiezingen zullen ongetwijfeld te vroeg komen om met zulke initiatieven het vertrouwen van kiezers weer te herwinnen. Vertrouwen komt te voet en gaat per paard – ook bij onze potentiële linkse partners in de politiek. De PvdA heeft hun ernstig in de vrieskou laten staan in 2012. Maar niets doen is geen optie, en hoe langer we wachten om iets te doen, hoe korter de tijd voor de eerstvolgende verkiezingen zal worden. Er is dus geen tijd te verliezen. Nu de zaken op scherp stellen op linkse thema’s is altijd beter dan herkenbaar principeloos doormodderen naar een toch onafwendbare schipbreuk. De partijtop was opgelucht dat de asielkwestie nu niet leidde tot een breuk. Typerend is het gebrek aan inhoudelijk debat hierover nu in onze partij – de angst regeert nog steeds.
Premier Rutte stelde over het BBB-akkoord dat  hij niet zegt dat dit het ei van Columbus is. Dat klopt, het is niet eens een ei, maar een lege dop. In het eerste voorstel van de VVD stond zelfs dat ook kerken en andere organisaties die deze mensen toch helpen, ook gestraft moesten worden. Zo zetten wij burgers tegen elkaar op, bruggen opblazen in plaats van bouwen.

‘Een mooi resultaat’ vond Diederik Samsom, ‘een stap vooruit’ vond Hans Spekman. We zingen nog wel de Internationale, maar het zijn nog maar slechts woorden, zonder enige praktische betekenis voor ons handelen

Het is tijd dat onze partij weer linksom gaat en niet alleen over op waarden gebaseerde politiek praten, maar dat ook in de praktijk brengen, ook en juist als het gaat om kwesties van asiel, migratie en internationale solidariteit.

Gerard Bosman, initiatiefnemer Linksom! – een beweging voor verandering binnen de PvdA (zie: https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com)

Geef een reactie

Laatste reacties (69)