1.802
142

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Het kabinet Rutte-2 is zo slecht nog niet

Nu er geen sprake meer is van een dichtgetimmerd regeerakkoord, is de democratie springlevend

Het kabinet Rutte-2 regeert pas een paar maanden, maar nu al klinkt er hevige kritiek vanuit alle hoeken van de samenleving. De oppositie en veel economen klagen dat het kabinet geen visie heeft en de economie schade berokkent. Maar is deze kritiek wel terecht?

CDA-leider Buma begon gisteren het debat over de economische crisis met een sneer naar het kabinet. Volgens hem kreeg tijdens de formatie de VVD de kaart bezuinigen en de PvdA de kaart nivelleren. Buma vroeg zich af waarom niemand de kaart werkgelegenheid heeft getrokken. Buma bepleit een beleid zoals Lubbers had in de jaren ’80 van lastenverlichting, loonmatiging, bezuiniging en hervorming om banen te scheppen.

Wilders was er als de kippen bij om Buma te wijzen op het Lenteakkoord waarin het CDA instemde met vele miljarden aan lastenverzwaring. Wilders noemde Buma daarom hypocriet. Ook Wilders wil lastenverlichting voor bedrijven en individuen om de economie te verbeteren.

Aan de andere kant van het spectrum pleit SP-leider Roemer juist voor investeringen om de economie te verbeteren. Er moet een deltaplan komen om met name de bouw aan te jagen.

En in het midden van het politieke spectrum pleit D66 juist voor hervormingen. Volgens Pechtold moet de WW korter en het ontslagrecht soepeler om de arbeidsmarkt klaar te maken voor de 21ste eeuw en om weer te gaan groeien.

Het is duidelijk dat de oppositie hopeloos verdeeld is. Kennelijk is er geen eenduidige toverformule om de economie en de financiën te verbeteren. Het is überhaupt de vraag of de overheid in een kapitalistisch systeem voor groei van banen kan zorgen. Het is eerder zo dat vooral het bedrijfsleven over groei en banen gaat. De uitdaging voor de overheid is dan ook om het bedrijfsleven zo min mogelijk te belasten. Daarom is ook de winstbelasting flink verlaagd in het afgelopen decennium.

Maar de overheid heeft tegelijk als taak om voor iedereen een goede publieke sector te organiseren van zorg, onderwijs, sociale zekerheid, de rechtsstaat, wegen, natuur en de publieke omroep. Er is dus een spanningsveld tussen enerzijds het belang van een goede economie en anderzijds het belang van een goede publieke sector. Doorgaans komt links op voor de publieke sector terwijl rechts opkomt voor de economie. Middenpartijen als het CDA en D66 hebben vaak oog voor beide, met als gevaar dat men vaak onherkenbaar wordt voor de kiezer.

Ook het kabinet kiest voor de gulden middenweg. Men wil het begrotingstekort wegwerken, maar wel zonder de economie en lage inkomens te raken. Het kabinet kiest niet voor afbraak van de publieke sector maar voor versobering en hervormingen. De WW wordt korter. De AWBZ wordt soberder. De HRA wordt geleidelijk afgebouwd. En de huren stijgen afhankelijk van het inkomen. Dit lijkt een heel redelijk beleid waar wel degelijk visie achter zit. De visie is om op een sociale manier de staat weer betaalbaar te maken zodat volgende generaties niet met een hoge staatsschuld zitten en publieke voorzieningen betaalbaar blijven. 

Maar voor links is deze visie te rechts en voor rechts is deze visie te links. Alleen D66 lijkt redelijk content met het kabinet, hoewel ook D66 zeer kritisch is. Volgens D66 neemt het kabinet geen regie en hobbelt het van akkoord naar akkoord.

Echter lijkt ook D66 veel te kritisch. Het zal iedereen die de democratie liefheeft toch aanspreken dat het kabinet een breed draagvlak zoekt in het parlement en in de samenleving. Natuurlijk is dit ook vanwege een minderheid in de Eerste Kamer, maar het kabinet wil daar bovenop een zo breed mogelijke steun om de maatregelen met succes te kunnen doorvoeren. Vandaar dat werknemers, werkgevers en de oppositie worden betrokken bij het beleid.

Het gevolg is dat de democratie springlevend is. Er is geen sprake meer van een dichtgetimmerd regeerakkoord en het kabinet staat voortdurend open voor verbeteringen. Het is echter jammer dat de oppositie zo zuur is. Het kabinet verdient beter.

Geef een reactie

Laatste reacties (142)