961
23

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Het kabinet van eens, maar nooit meer

Kennelijk is premier Rutte nu ook tot dat besef gekomen

Nooit eerder was het voorgekomen in onze parlementaire geschiedenis; een minderheidskabinet gesteund door een gedoogpartner. Het kabinet van VVD en CDA, samen goed voor 52 zetels in de Tweede Kamer. Desondanks ging men dat heilloze avontuur aan met een gedoogpartner, die nu door de VVD en het CDA als een onbetrouwbaar wordt genoemd met slappe knieën.

Op het cruciale moment liep de PVV weg voor haar verantwoordelijkheid en trok de stekker eruit. Het experiment mislukte aldus jammerlijk. Een duur experiment voor ons land en voor onze economie. Maar het was ook een experiment dat een dreiging vormde voor onze rechtsstaat. Onze waarden als gelijkwaardigheid van de mens, onafhankelijke rechtspraak, menselijke waardigheid en discriminatieverbod werden opgeofferd aan de machtslust van de architecten van deze gedoogconstructie.

Stug doorgaan
De roep vanuit de samenleving om te investeren en te hervormen werd steeds sterker. Hervorming van de woningmarkt en de arbeidsmarkt en investeren in onze economie door het creëren van banen. Maar het kabinet en de geoodpartner waren daarvoor ongevoelig. Het was kennelijk niet de bedoeling om naar de samenleving te luisteren. Men koos voor de weg van het kapot bezuinigen van onze economie; maar liefst 18 miljard waarna nog enkele miljarden zouden volgden.

Daarnaast kozen de VVD, het CDA en de PVV ervoor om al die miljarden voornamelijk te halen bij de meest kwetsbare groepen in onze samenleving door fors te bezuinigen op de sociale werkplaatsen, op het persoonsgebonden budget, speciaal onderwijs en op de kosten van gezondheidszorg. Maar ook de AOW’wers werden niet ontzien. Dit geldt ook voor onze natuur in Nederland. Kabinet Rutte was bezig met afschaffen en afbreken van de voorzieningen in ons land en kreeg daarbij steun van de PVV.

Bovendien wilde men de griffierechten fors verhogen. Het griffierecht is de toegangsprijs om bij de rechter te mogen procederen. De gemeenten, ANWB, MKB, vakbonden, advocaten, consumentenorganisaties, banken, rechters notarissen; werkelijk iedereen protesteerde tegen de forse verhoging van griffierechten, omdat het daarmee voor burgers haast onmogelijk werd om naar de rechter te stappen. Onze rechtsstaat kenmerkt zich juist door het feit dat burgers zich kunnen wenden tot de rechter om hun geschil voor te leggen of bescherming te vragen tegen de overheid. Maar de VVD, het CDA en de PVV veegden alle bezwaren van tafel en gingen stug door.

Elkaar vliegen afvangen
Het was ook een constructie, waarbij de partijen elkaar voortdurend vliegen zaten af te vangen. Zodra minister Leers iets positiefs zei over immigranten was de PVV-voorman er als kippen bij om hem op zijn nummer te zetten. Of als het CDA over de ontwikkelingshulp begon, werd zij afgekraakt door de PVV. De koningin ging voor een staatsbezoek naar Oman. De PVV-leider kwam met zijn kritiek over de hoofddoek van de majesteit. Daarop reageerde weer premier Rutte. Weken lang ging die discussie door.

Hetzelfde deed zich voor toen de PVV met haar kritiek kwam over het staatsbezoek van de Turkse president aan Nederland. Weer eindeloze discussie en veel tijdverlies. Dit was niet veel anders toen de PVV-leider eind vorig jaar onze koningin bekritiseerde vanwege haar kersttoespraak. Verder ging heel veel tijd en energie verloren vanwege het Polenmeldpunt.

Terwijl de staatsschuld van Nederland met 90 miljoen per dag toeneemt en terwijl dagelijks honderden banen verloren gaan, ging de discussie weken lang over het Polenmeldpunt van PVV. En premier Rutte legde weer in het buitenland uit dat zijn gedoogpartner geen deel uitmaakt van zijn regering. Bovendien probeerde het CDA haar christelijke gezicht te redden door op een subtiele manier afstand te nemen van dat meldpunt zonder de PVV-voorman op de tenen te trappen; een zielige vertoning.

Hoe nu verder
Tijdens de uitzending van Pauw en Witteman van 11 mei was Mark Rutte te gast. Hij bevestigde toen dat de PVV-leider tijdens de onderhandelingen in het Catshuis gezegd had dat het hem niet gaat om het belang van het land, maar om zijn kiezers. Rutte bevestigde ook in die uitzending dat de VVD en het CDA steeds zorgden voor het comfort van de PVV-leider om hem tegemoet te komen in ruil voor gedoogsteun van de PVV. Daarvoor was het nodig om maatregelen als het boerkaverbod en afschaffing dubbele nationaliteit in te voeren. Niet dat daardoor onze economie sterker werd; nee het was nodig om één man te pleasen.

Hoe pijnlijk de situatie was binnen die politieke samenwerking bleek al snel toen de PVV de stekker eruit trok. Het begon met de CDA-ers die de ene na de andere de PVV aanvielen. Zo zei de staatssecretaris Knapen dat hij in al die tijd geen enkele constructieve bijdrage had gehad van de PVV. Minister Spies distantieerde zich van maatregelen als het boerkaverbod en de dubbele nationaliteit, die zij als PVV-wensen neerzette. Bleker riep zelfs op om het eens niet meer te hebben over de PVV. Als het maar geen campagneretoriek van Bleker is om lijsttrekker van het CDA te worden.

Ruim anderhalf jaar politieke samenwerking en zeven weken onderhandelingen in het Catshuis. Wat was de oogst van dat alles voor ons land en voor onze economie? En wat voor schade heeft die samenwerking aangericht voor het aanzien van ons land in het buitenland, voor de maatschappelijke cohesie en voor onze rechtsstaat. Het zal goed zijn om als samenleving de balans op te maken en daaruit lessen te trekken.

Stemadvies van premier
Tijdens de uitzending van Pauw en Witteman gaf premier Rutte een stemadvies aan ons. Hij zei toen dat de PVV een onbetrouwbare partij is die op cruciale momenten wegloopt voor haar verantwoordelijkheid. Zijn advies was om niet op de PVV te stemmen, omdat een stem op de PVV een weggegooide stem is, aldus premier Rutte.

Kennelijk is premier Rutte nu ook tot het besef gekomen dat een dergelijk experiment een experiment is van eens, maar nooit meer.

Volg Sander Terphuis op twitter of bezoek zijn website 


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (23)