1.389
31

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Het NOS-journaal geeft misleidende informatie over Israël

De redactie gebruikt zelfde soort gekleurde taal als Gretta Duisenberg

Als Volkskrantlezer vond ik het niet erg dat de actualiteitenrubrieken NOVA, Netwerk en Een Vandaag “drie keer De Volkskrant” waren. Alle drie te links, met andere woorden, zoals werd beweerd door de directeur van de publieke omroep, Henk Hagoort, en dat moest volgens hem veranderen. Dus verdween NOVA. Nou ja, het verdween niet: Clairy Polak moest weg en de sport kwam erbij. Het resultaat noemde men Nieuwsuur.

Hoewel de suggestie wordt gewekt dat de kijker een uur lang nieuws krijgt voorgeschoteld heb ik steeds het gevoel dat ‘het uur’ na een kwartiertje alweer voorbij is, want dan begint men alweer over de knie van Mark van Bommel en de enkels van Dirk Kuyt te zeuren. En dat terwijl Henk Hagoort toch ook gezegd heeft dat de publieke omroep minder aan voetbal zou moeten doen.

Henk Hagoort is, neem ik aan, de baas van het NOS-journaal en zal er dus op toezien dat ook daar de objectiviteit wordt gewaarborgd. Dat verhindert het NOS-journaal niet de laatste tijd om de zelfde soort gekleurde anti-Israël taal te spreken als Gretta Duisenberg en Dries van Agt. Zoals op 13 oktober in, jawel, Nieuwsuur toen werd gemeld dat de politie een inval bij een Nederlands kraanverhuurbedrijf had gedaan omdat er een vermoeden bestond dat dit bedrijf mee zou werken aan het bouwen van de omstreden afscheidingsmuur op de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever. De nieuwslezer zei daarop: “Het Internationale Gerechtshof heeft bepaald dat deze bouw illegaal is.”

Dat was een uiterst suggestieve uitspraak. Vele kijkers zullen denken dat als het Internationale Gerechtshof zo’n uitspraak doet Israël wel crimineel bezig moet zijn. Als een nationaal gerechtshof uitspreekt dat een zekere activiteit illegaal is, dan ben je inderdaad een crimineel als je je toch met deze activiteit inlaat.

Bij het Internationale Gerechtshof is het echter een heel ander verhaal. Dit gerechtshof kan alleen bindende uitspraken over grenskwesties doen (en daar ging het hier over) als de bij de kwestie betrokken landen gezamenlijk de zaak bij het hof aanspannen. Dat was hier niet het geval, ten eerste omdat er maar één land bij betrokken is, namelijk Israël, en de andere partij, namelijk ‘de Palestijnen’ geen land is. Ten tweede was de zaak niet door landen aangespannen, maar door de algemene vergadering van de VN en kon daarom de uitspraak van het hof ook niet meer dan een ‘advies’ zijn aan de VN. Geen enkel land zou gebonden zijn door dit advies.
Israël ondersteunde de adviesaanvraag van de VN niet. Israël committeert zich zelden aan de VN, omdat het vindt dat de belangen van Israël bij uitspraken van de VN zelden worden meegewogen. In ieder geval was de adviesaanvraag van de VN niets anders dan een verzoek aan het hof om te bevestigen dat het hek in strijd was met het internationale recht. Het hof bracht vervolgens een advies uit, waarin geen belangen werden gewogen, zoals bij een normale rechtsgang wel gebruikelijk is, maar waarin alleen maar bevestigd werd wat de aanvrager wenste te horen. Dit advies werd vervolgens direct daarna door de algemene vergadering van de VN in een resolutie omgezet. Juridisch gezien maakte dat het advies over ‘de muur’ nog steeds niet bindend.
Dit is misschien wel te veel nuance voor zowel het NOS-journaal als Henk Hagoort. Het klinkt lekkerder om een ‘sweeping statement’ te doen dat de bouw van de afscheidingsmuur door Israël illegaal is dan om een verhandeling te houden over de vele subtiliteiten van het internationale recht. We moeten het immers in het Nieuwsuur ook nog uitgebreid over de knie van Mark van Bommel en de enkels van Dirk Kuyt gaan hebben.

Geef een reactie

Laatste reacties (31)