4.283
100

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Het orakel Bertus Hendriks over de Moslim Broederschap

De Midden-Oosten deskundigheid van Bertus Hendriks wordt te veel gekleurd door zijn partijdigheid

Vanaf het moment dat de volksopstand in delen van de Arabische wereld uitbrak, is Midden Oosten deskundige Bertus Hendriks niet meer van het televisiescherm en de radio af geweest. Vooral zijn commentaar bij de Egyptische opstand was doordringend. De reporters wilden natuurlijk heel graag weten wat er allemaal stond te gebeuren in Egypte en vooral of we bang moesten zijn voor de Moslim Broederschap. Die vraag lag sterk voor de hand. De moslim Broederschap is de enige oppositiebeweging in Egypte die goed georganiseerd is.

Net als Hamas indertijd weet deze beweging ook hoe ze populair kan worden, namelijk door allerlei sociale voorzieningen aan een grotendeels ongeletterde bevolking aan te bieden die de regering (de Palestijnse Autoriteit in de bezette gebieden en het Mubarak regime in Egypte) niet aanbiedt. Grote kans dat de Moslim Broeders een absolute meerderheid krijgen als er vrije verkiezingen zouden zijn. Maar er was absoluut geen reden bang te zijn voor dictatoriale neigingen van de Broeders, orakelde Bertus. De Moslim Broederschap was een gematigde, democratische beweging geworden die als een serieuze partner bij de besprekingen over democratie moesten worden beschouwd. Bovendien vormde de beweging een inspiratiebron voor de jongeren bij de voorbereiding van de opstand.

Waar haalde Bertus het vandaan? Misschien wel van een dobbelsteen waar vroeger orakels ook gebruik van maakten. Mij leek zijn deskundigheid te veel verminkt door zijn partijdigheid. Zijn inspiratiebron is zijn kennelijke afkeer van Israël. Zo noemt hij Hamas, de dochterorganisatie van de Moslim Broeders, geen terroristische organisatie, maar een verzetsorganisatie. Waarschijnlijk vindt hij dat omdat daarmee een van de belangrijkste activiteiten van Hamas, namelijk raketten afschieten op Israëlische burgers een te verdedigen ‘verzetsdaad’ is. Dat er geen vrede tot stand is gekomen tussen Israël en de Palestijnen, ligt bovendien niet aan Hamas, beweerde hij, toen een journalist opperde dat vrije verkiezingen in Egypte, net als in Gaza, tot een islamistische éénpartijstaat zou kunnen leiden en daarmee een gevaar voor vrede. Hamas treft geen blaam. De Palestine papers hebben immers bewezen dat de weg naar vrede geblokkeerd wordt door Israël. De deskundige Bertus ontkende daarmee in één moeite door dat in 2008 de toenmalige Israëlische premier Olmert ook vergaande vredesvoorstellen had gedaan, waar de Palestijnen nooit op gereageerd hebben.

Niet iedereen is het met Bertus eens, al lijken zijn criticasters zich niet ter linkerzijde van het politieke spectrum te bevinden, maar eerder, laten we zeggen, op de rechtervleugel van de VVD en rechts daarvan. Toer maar even rond op internet. Een van de meest vriendelijke uitingen is nog dat Bertus Hendriks verbannen zou moeten worden naar Egypte. Zo ver zou ik niet willen gaan. Mijn voorstel zou zijn dat op het moment dat de Moslim Broederschap zijn islamitische dictatuur in Egypte vestigt, waarschijnlijk na de eerste en tevens laatste vrije verkiezingen in het najaar, Bertus Hendriks definitief van de publieke omroep wordt verbannen. Misschien dat hij daarna nog bij een commercieel kan optreden als orakel.

Geef een reactie

Laatste reacties (100)