3.224
93

Schrijver

Hugo Bergveen (1950) vervulde directiefuncties in verschillende non-profitorganisaties, totdat hij huiselijk geweld pleegde. Hij bracht in totaal 3 ½ jaar door in de gevangenissen van Doetinchem en Veenhuizen. Sinds januari 2014 is hij weer op vrije voeten. Hij beschreef zijn ervaringen in het boekje 'Bajes voor beginners' (uitgave Van Gorcum, 2014).

Het referendum: een Pyrrusoverwinning voor de democratie

Wees voorzichtig met wat u wenst; misschien komt uw wens wel uit.

De initiatiefnemers van het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne verdienen hartelijke gelukwensen met hun succes. Het benodigde aantal handtekeningen is ruimschoots overschreden: een hele prestatie in een maatschappij waarin de kiezers nog wel eens nalaten om de daad bij het woord te voegen.

Toch lijkt het me nog te vroeg om al over een ‘overwinning van de democratie’ te spreken. Er liggen nog heel wat voetangels en klemmen op de weg naar een uitslag die voor winnaars en verliezers aanvaardbaar is.
Het begint met de vraagstelling. Het referendum zou moeten gaan over een verdrag: een stapel papieren in onbegrijpelijk ambtenaren- en diplomatenjargon waar voor normale mensen niet doorheen te komen is. In het echt zal het een uiting worden van de ontevredenheid van burgers met de gang van zaken in de EU. Misschien moeten we dat verdrag maar overslaan en gewoon vragen naar die ontevredenheid?
Dan de toetsing van de handtekeningen door de Kiesraad. Dan minstens een half jaar waarin voor- en tegenstanders ons gaan bestoken met informatie, waarvan we alvast één ding zeker weten: die zal tendentieus, onvolledig en misschien zelfs onwaar zijn. Dan komt de grote dag: zullen er voldoende mensen komen opdagen? En zo ja, zal de regering er rekening mee houden? De inkt van het persbericht was nog niet droog of ‘men’ wist al te vertellen dat de regering een negatieve uitslag natuurlijk naast zich neer zou leggen. De complotdenkers lopen zich al warm.
Stel dat de tegenstanders gaan winnen, en dat de regering zal besluiten om daar gehoor aan te geven: niemand kan de gevolgen voor ons land op de langere termijn overzien. Daarom: wees voorzichtig met wat u wenst; misschien komt uw wens wel uit.

cc foto: Jason Hargrove

Geef een reactie

Laatste reacties (93)