1.155
19

Europarlementariër Verenigd Links

Kartika Liotard (1971) is Europarlementslid sinds 2004. Tot juni 2010 was zij dat voor de Socialistische Partij. Na een intern conflict besloot ze toen verder te gaan als onafhankelijk parlementariër. Liotard is lid en ondervoorzitter van de GUE/NGL, de 35 leden tellende fractie van Europees Verenigd Links. Liotard is vicevoorzitter van de parlementaire intergroepen over Ouderen en Dierenwelzijn. Verder is zij lid van de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en plaatsvervanger in de commissies Ontwikkelingssamenwerking en Rechten van de vrouw en gender-gelijkheid. Voor het Europees Parlement verzorgt zij het officiële contact met de EU-voedselveiligheidsorganisatie EFSA. Liotard was tot haar verkiezing teammanager juridische zaken bij Laser (ministerie van LNV). Daarvoor werkte zij voor de wetswinkel in Nuth. Tussen ’96 en ’98 was ze bestuurslid van de SP-Westelijke Mijnstreek en daar verantwoordelijk voor de SP-Hulpdienst. In 2009 verscheen 'Poisoned Spring', een boek van haar en Steve McGiffen over privatiseringen in de watersector.

Het reGeertakkoord…

Op zelfmoord staat de doodstraf

Ik weet niet meer van welke cabaretier deze uitspraak is. Maar ik moest er aan denken toen ik in De Morgen las dat in Nederland ‘illegaliteit strafbaar wordt’. De Belgische krant bespreekt wat elders al het reGeertakkoord is genoemd. Dat de PvdA wil spreken van het Kabinet Wilders klopt aardig met de aandacht die deze man krijgt. Verdient hij die ook? Wilders werd niet alleen gedoogd tijdens de presentatie van het wankele VVD/CDA-kabinet, hij kreeg en voerde ook het hoogste woord. Hij sprak, doelend op het kabinet niet over zij, maar over wij.

Nu is illegaliteit per definitie tegen de wet, maar het gaat natuurlijk om het handhaven ervan. En om het kúnnen handhaven. Als een thuisland een uitgewezen illegaal niet wil ‘terugnemen’ verandert er door de woorden van Wilders nul komma niks en blijft zo’n illegaal in Nederland. Het zal nog even duren voordat de krachtpatserstaal van de PVV wordt ontmaskerd.

Voor alle duidelijkheid: Ik verafschuw de hardvochtige immigratiepolitiek van de PVV. Wilders wijst niet alleen mensen uit, hij wijst ze af. Voor mij staan wederzijdse gelijkwaardigheid, solidariteit en menselijke waardigheid voorop. Niettemin moet ik zeggen, Wilders heeft ’t tot dusver slim gespeeld. Terwijl Rutte en Verhagen zich bij de feiten probeerden te houden, lukte het hem om in te spelen op een heel andere werkelijkheid, die ook wel de medialogica wordt genoemd. Het draait daarbij niet om feiten, maar om wat mensen dénken wat feiten zijn. Het is niet belangrijk wat er in de stukken staat, maar om wat de kranten er over schrijven. En zodra één journalist er over schrijft is dat op zich weer een nieuwsfeit. Zo ontstaat een zichzelf versterkend mediaproces dat CDA en VVD afhankelijk maakt van stuurman Wilders die veilig  aan wal staat.

Terwijl de immigratie-instroom terugloopt en er zelfs sprake is van een groter vertrek uit Nederland (dat feit beschrijven veel kranten trouwens ook), weet Wilders met zijn ‘tsunami van vreemdelingen’ dat harde feit in de beeldvorming te overschaduwen. Ik citeer nogmaals De Morgen: ‘Cijfers staan niet in het akkoord, maar Wilders maakt gewag van 50% minder instroom van niet-westerse allochtonen, 30% minder reguliere instroom (waaronder gezinsmigratie) en 25% minder asielinstroom’. Op tv knikten Rutte en Verhagen bij die getallen maar hun handtekening staat er niet onder. Zo krijgt iedereen het idee dat hij gelijk heeft.

Het ontwerpregeerakkoord besteedt ruim zes pagina’s aan immigratie. Maar er is niet eens een aparte milieuparagraaf. Actievoerders van Greenpeace hebben nu de Ridderzaal beklommen en een spandoek opgehangen met Kabinet-Rutte: Viezer kan niet. En dan de forse korting op ontwikkelingssamenwerking. De teleurgestelde reactie van Oxfam-Novib is veelzeggend: ‘Gezien de partijprogramma’s van VVD en PVV niet echt verrassend.’  De organisatie noemt het ‘de derde klap voor mensen in ontwikkelingslanden, nadat eerst de financiële crisis hun economische groei teniet deed en Nederland vorig jaar al € 600 miljoen minder uitgaf.’

Ook de zieken in ons land hebben weinig te juichen. Hun zorgtoeslag gaat omlaag en hun eigen risico stijgt naar € 210 per jaar. (Chronisch) zieke burgers verliezen hierdoor extra koopkracht; ze zijn hun eigen risico namelijk elk jaar gegarandeerd kwijt aan noodzakelijke zorg en medicijnen. Daarnaast kleden Rutte, Verhagen en Wilders de basisverzekering – die ook duurder wordt – weer eens verder uit. Onder andere fysiotherapie en psychologische behandelingen worden minder – of niet meer – vergoed.Staat er dan helemaal niks positiefs in dat regeerakkoord? Zeker wel. Wilders paait de kiezer met ‘linkse’  ideeën  rondom het behoud van sociale voorzieningen. En ook de handhaving op dierenmishandeling krijgt een impuls. Wel lijkt het erop, dat de politieagenten het geld voor die vernieuwde handhaving – via een achterdeur – zelf moet opbrengen.

Ook om te lachen: ‘Het kabinet streeft tevens naar één vergaderplaats voor het Europees Parlement.’ Mooi! Nooit meer op en neer hoeven pendelen tussen Straatsburg en Brussel! Het zal ons land vele miljoenen besparen! Maar welke Nederlandse Tweede Kamerfracties hebben destijds ingestemd met het EU-verdrag dat vastlegde dat er niet één maar twee vergaderplaatsen horen te zijn? Oh ja: het CDA enne, eh…, laat me raden… de VVD (waar Wilders toen in zat)… En zal Nederland er in slagen dit Europees verdrag de komende kabinetsperiode te wijzigen? Ik weet zeker van niet!

Geef een reactie

Laatste reacties (19)