9.278
93

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Het sadisme van de sociale dienst in Enschede

Het is geen kwestie van geld. Ze genieten ervan.

cc-foto: Erich Ferdinand

Je hebt lokale bestuurders, die landelijke bekendheid verdienen. Zo iemand is de PvdA’er Arjan Kampman, die in Enschede wethouder is voor wat ze daar noemen inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Hij zal dus wel over de sociale dienst gaan of met welk newspeak-woord ze die instantie daar aanduiden.

Onder zijn politieke verantwoordelijkheid deed zich het volgende voor: de sociale recherche ontdekte dat een bijstandsgerechtigde in de maand slechts voor 169 euro aan boodschappen had gedaan terwijl dit volgens de NIBUD-normen 172 euro had moeten zijn. Hierover streng aan de tand gevoeld, bekende de bijstandsgerechtigde dat hij één keer bij zijn moeder gegeten had en dus dit bedrag overhield. Het werd teruggevorderd.

Dit is één van de voorbeelden die sociaal advocaat Jan Melief aanhaalde over zijn ervaringen met de sociale dienst van de gemeente Enschede. Na zijn protest heeft is de drie euro overigens kwijtgescholden. Bijstandsgerechtigden die Melief in de arm nemen, krijgen in 60 procent van de gevallen gelijk. De medewerkers gaan er vanuit dat ze belazerd worden en als ze iemand onrechtvaardig behandelen, dan piept die wel. Anders is het jammer.

De SP-Kamerleden Van Nispen en Van Dijk denken, volgens het Twentse dagblad Tubantia, dat bij de medewerkers van de dienst financiële motieven de boventoon voeren. Dat kan niet. Anders gaan ze niet zo’n heisa maken van die drie euro. Het is geen kwestie van geld. Ze genieten ervan. Uit het voorval met de drie euro blijkt dat bij de sociale dienst van Enschede een zekere mate van sadisme salonfähig is geworden.

De voormalige textielstad ligt dicht bij de Duitse grens. Dus ze zullen daar de betekenis van dit Fremdkörper in mijn voor het overige in het Nederlands gestelde tekst wel begrijpen. Anders ga je niet iemand het vuur na aan de schenen leggen tot hij bekent bij zijn moeder te hebben gegeten. Dat is pestgedrag. Dat doe je voor het genot.

En voor dit alles is dus wethouder Kampman verantwoordelijk. Deze cultuur kan onder zijn bewind bloeien. Hij dekt die treiterkoppen. En daarom verdient hij landelijke bekendheid.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (93)