2.777
24

Pokerspeler, schrijver

Rolf Slotboom is een voormalig professioneel pokerspeler. Hij was de eerste Nederlands Kampioen Poker ooit, en commentator bij Eurosport.

Als pokercolumnist op sites als AD Sportwereld was hij zowel geliefd als gehaat, omdat hij staalhard was voor zichzelf en voor anderen. Zijn boeken "Pokerface I & II" waren bundelingen Nederlandse columns over poker, voetbal, seks & politiek - geschreven voor o.a. Dagblad De Pers.

De laatste jaren heeft Rolf zich steeds meer toegelegd op een zowel actieve als observerende rol binnen de politiek. Dit is tevens het speerpunt van zijn stukken op Joop. Hierbij duidt Rolf op originele wijze de politiek – door het te bekijken vanuit menselijk perspectief, door te wijzen op de hypocrisie van de media, en door verbinding met zaken als voetbal, poker, seks en showbizz.

Het scooterdebat is totaal van het padje af

De oplossing is eigenlijk heel simpel: de regels niet aanpassen, maar toepassen

Het is veel mensen in grote steden een doorn in het oog: het gedrag van scooterrijders. Of beter gezegd: snorscooters. Voertuigjes die eigenlijk niet harder dan 25 km. per uur zouden mogen kunnen en die ooit door de politiek geschikt werden geacht om te rijden zonder helm, op het fietspad. De praktijk is echter dat veel snorscooters zijn opgevoerd, met snelheden soms zo hoog dat zij een gevaar vormen voor niet alleen de helmloze bestuurders zelf, maar ook voor andere weggebruikers: de ‘normale’ snorscooters, fietsers en overstekende voetgangers.

In Buitenhof gaf de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, afgelopen zondag zijn oplossing prijs: verplicht een helm voor alle snorscooteraars, stuur hen weg van het fietspad en weer terug naar de autoweg. Wat mij betreft een toonbeeld van inconsistent denken. De reden dat snorscooteraars ooit zijn vrijgesteld van helmplicht en moesten rijden op het fietspad, is dat de politiek het te gevaarlijk achtte dat deze relatief langzame voertuigen zouden mengen met het snelle gemotoriseerde verkeer.

Snelheid en vermogen
De gedachte: de trage snorscooters passen prima op het fietspad tussen de fietsen en de Canta’s, gescheiden van de voetgangers/rollators/kinderwagens op de stoep en de auto’s/motoren/brommers op de autoweg. Een duidelijke – en ook uiterst werkbare – scheiding op basis van snelheid en vermogen.

Als dan vervolgens blijkt dat veel snorscooters zijn opgevoerd, dan is de oplossing natuurlijk niet om alle snorscooteraars maar terug te sturen naar de autoweg. Immers, het oude vrouwtje dat braaf tuft op haar Zündapp of Tomos terugsturen naar de autoweg met een zeer onplezierige helm op – dat is natuurlijk vragen om ongelukken.

Niet aanpassen maar toepassen
De oplossing is dan ook heel simpel: de regels niet aanpassen, maar de regels toepassen. Handhaven dus! En dit toepassen van de regels is helemaal niet zo moeilijk. Er zijn namelijk slechts twee vereisten: toezicht en sancties. Met ‘toezicht’ doel ik op het vergroten van de pakkans in geval van een overtreding. Nu is die kans klaarblijkelijk nog heel beperkt, maar met twee uiterst simpele oplossingen (cameratoezicht of politiecontroles, liefst een combinatie van beide) zullen overtreders snel tegen de lamp lopen. De volgende stap is dan de sanctionering: voldoende hard bestraffen van diegenen die op camera of bij controle zijn betrapt. Het is niet heel moeilijk om opgevoerde snorscooters simpelweg in te nemen, of verplicht en op kosten van de overtreder terug te laten brengen in de oude staat – met bovendien een voorwaardelijke (en zeer hoge) geldboete in geval van recidive.

Als een snorscooteraar weet dat zijn opgevoerde machine direct wordt ingenomen indien hij betrapt wordt, dan zal er al spoedig nauwelijks nog een opgevoerde snorscooter zijn te vinden. De combinatie van meer toezicht en strengere sancties zal binnen mum van tijd leiden tot de gewenste situatie – maar dan zonder de ongewenste bijwerkingen uit het plan van Van der Laan.

Braaf blijven tuffen
De extra kosten voor politiecontroles of cameratoezicht worden bovendien eenvoudig terugverdiend door de hogere inkomsten uit boetes of in beslag genomen scooters. En de snorscooteraars die zich wél keurig aan de regels houden, kunnen voortaan weer braaf blijven tuffen op de daarvoor geëigende plek: het fietspad, en zonder helm. De gewenste situatie is dat de overtreder wordt bestraft; de ongewenste situatie is dat keurige weggebruikers worden gestraft voor het wangedrag van overtreders.

Politici zouden deze beide principes goed in acht moeten nemen. In dat geval hoeven er namelijk helemaal geen nieuwe regels te worden gemaakt – slechts de bestaande regels dienen beter te worden toegepast.

Volg Rolf ook op Twitter @rolfslotboom

Geef een reactie

Laatste reacties (24)