Laatste update 16:44
4.786
140

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Het sprookje van de eenvoudige belastingen en de vlaktaks

Voer een vlaktaks in voor iedereen! Daar worden we met zijn allen beter van. Dat zeggen ze in ieder geval bij rechts...

Foto: CC mystic_mabel

Het belastingstelsel is veel te ingewikkeld. Het is teveel een grote rondpomperij van geld. De tarieven ontmoedigen mensen om voor topprestaties te gaan, want waarom zou je je een slag in de rondte werken voor de fiscus? Daarom moeten wij een streep halen door al die subsidieregelingen en aftrekposten. Voer een vlaktaks in voor iedereen. Daar worden we met zijn allen beter van.

Dat zeggen ze in ieder geval bij rechts, vooral als ze populistisch angehaucht zijn.

In werkelijkheid is dat de beste manier om de tegenstellingen tussen rijk en arm stevig aan te scherpen. De opbrengst van die vlaktaks zal namelijk bij lange na niet toereikend zijn om de overheidskosten te betalen. Dat is nu al niet het geval. Daarom kennen wij zoveel accijnzen en de BTW. Dat zijn al heffingen die op iedereen gelijkelijk drukken. Zij zullen dan worden verhoogd. Hoe dat werkt laat een recent rapport over de gevolgen van het klimaatbeleid voor de gewone mensen zien. Als de kosten van de overschakeling op duurzame energie gelijkelijk worden omgeslagen over de burgers, die de gevolgen dan op hun maandrekening zien, dan betaalt Jan met de Pet het gelag. En wel dubbel. Want de overheid is niet zuinig met belastingheffing op energie. Als het basisbedrag stijgt, gaan ook die heffingen omhoog. De gemiddelde burger staat dan een behoorlijke aanslag op zijn verdere koopkracht te wachten. Dat zal op zijn beurt nare gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. De enorme welvaartsgroei in dit land van de afgelopen zeventig jaar heeft veel te maken met het feit dat de welvaart niet langer beperkt bleef tot een smalle elite maar zich over grote delen van de bevolking verspreidde. Massale koopkracht is een wezenlijke heipaal onder onze rijkdom.

Er zit niets anders op: lusten én lasten zullen eerlijk moeten worden verdeeld. Als de laagst betaalden door de stijgende energieprijzen in de knel komen, zal er iets moeten gebeuren om die armoedeval te elimineren. Toch maar subsidies dan? Dat ligt voor de hand als het gaat om het isoleren en klimaatbestendig maken van woningen. Er moeten manieren te vinden zijn om eigenaren met een kleine beurs te ondersteunen als zij hun tochtige huis aan willen pakken. Ook is het voorstelbaar dat de overheid ruimhartig is met ondersteuning aan het klimaatbestendig maken van sociale huurwoningen. Tot in de jaren zeventig subsidieerde de overheid niet het huren, maar de stichting van betaalbare woningen. Wellicht bevat dat oude systeem inspirerende elementen. Je hoeft niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden.

En waarom zouden wij geen gedifferentieerde stroomkosten invoeren? Hoe meer je verbruikt, des te hoger worden de kosten per kilowattuur. Dat kun je met het waterverbruik ook doen. Zo wordt zuinig zijn met energie beloond. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat zo’n eerlijk energiebeleid tot stand komt. Tenzij Groen Links dat in de coalitieonderhandelingen weet af te dwingen, maar daar is niet zoveel kans op. Ondertussen zijn wij gewaarschuwd tegen het sprookje van de eenvoudige belastingen en de vlaktaks.

Dat sprookje betekent namelijk gewoon een toename van het maatschappelijk onrecht en een onprettige maatschappij met een paar rijken met siertralies voor de ramen van hun villa’s.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (140)