Laatste update 12:55
3.499
64

oud-bestuurslid GroenLinks Den Haag

Ik ben op 2 november 1975 geboren in Khartoum (Soedan) en woon sinds 2005 in Den Haag. Ik ben vader van twee kinderen. In mijn dagelijkse leven ben ik financial officer bij een maatschappelijke organisatie (Maatwerk bij terugkeer).
Sinds mijn jonge jaren heeft de politiek mijn aandacht getrokken. Het begon in Soedan waar ik vandaan kom. Destijds was ik actief in de studentenafdeling van de communistische partij op de Ahlia Universiteit. Het was mij duidelijk dat sociale ongelijkheid de maatschappij geen goed doet.
In 2006 heb ik het besluit genomen om mijn politieke activiteiten in Nederland voort te zetten. Het gedachtegoed van GroenLinks sprak mij aan. De visie die GroenLinks voor dit land heeft, kwam overeen met mijn visie. Daarom ben ik sinds september 2012 penningmeester van GroenLinks Den Haag geworden. Ik hou me bezig met het investeren in groene economie, armoedebestrijding, vrouwenemancipatie, tolerantie bevorderen, integratie en acceptatie van minderheden en hoe om te gaan met de verharding die laatste jaren in de maatschappij plaats vond en ten slotte met de politieke ontwikkeling in het Midden Oosten. In 2014 ben ik gestopt als bestuurslid.

Het verwende kindje van Den Haag

Het lijkt erop dat de VVD in deze coalitie alle spelregels kan en mag bepalen

cc-foto: Indabelle

Het land lijkt geregeerd te worden door een verwend kindje dat graag de spelregels bepaalt, zonder rekening te houden met de consequenties van zijn daad.

Het is natuurlijk te begrijpen dat een politieke partij bepaalde maatregelen wil uitvoeren die op één lijn liggen met haar idealen. Maar tot op heden heb ik nog geen logische uitleg van de VVD gehoord over het afschaffen van de dividendbelasting. Na het zien van het matige optreden van de minister van Economische Zaken bij Zomergasten is dat te begrijpen 😉

Integendeel, alle argumenten die door de coalitiepartijen gebruikt worden, zijn door experts ongegrond verklaard.

Toch blijft de VVD dag in dag uit nieuwe argumenten zoeken om de maatregelen te legitimeren. En dat, terwijl zich in het land een brede maatschappelijke verontwaardiging begint te ontwikkelen tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Het lijkt erop dat de VVD alle spelregels kan en mag bepalen. Afspraak is afspraak volgens Segers en Pechtold, anders valt het kabinet want het verwende kindje (de VVD) moet de multinationals tegemoetkomen. Ditzelfde gevoel krijg ik als ik met mijn kind ga winkelen, want als hij iets wil hebben dan blijft hij doorgaan om zijn zin te krijgen.

Je kunt te allen tijde gemaakte afspraken heroverwegen. Dat deed de VVD wel in 2012, toen haar achterban niets zag in de inkomensafhankelijke zorgpremie; het was een fluitje van een cent om die maatregel van tafel te vegen.

Het is duidelijk dat de fractievoorzitters van de CU en D66, alsmede de achterban van beide partijen, niets zien in het afschaffen van de dividendbelasting. Toch proberen beide heren hun achterban te overtuigen dat voor de CU en D66 veel te halen valt in het huidige regeerakkoord. Maar wat Segers en Pechtold vergeten te erkennen is hoe hun partijen zo met de dag meer afstand nemen van hun eigen achterban. Keer op keer moeten CU en D66 maatregelen verdedigen die tegen de eigen moraal ingaan. In het regeerakkoord staat ook lastenverlichting voor de middeninkomens. Hoe denkt de heer Segers hierover?

Weten de heren Segers en Pechtold hoeveel Nederlandse boerenbedrijven die last hadden van de droogte dit jaar, geholpen kunnen worden met die 1,9 miljard per jaar? Of hoeveel studenten hun studie schuldloos kunnen afronden? Volgende week woensdag gaan de docenten staken voor een betere cao, is het niet beter om dit gigantische bedrag aan hen te besteden? Of om het tekort aan agenten op te lossen? Zijn de multinationals belangrijker dan onze boeren, studenten, docenten of agenten?

Ik geloof dat sinds de uitspraak van Segers, dat het kabinet gaat vallen als de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat,de machtsverhouding binnen het kabinet heel duidelijk is geworden. De VVD dicteert en de coalitiepartners voeren het gewoon uit, want afspraak is afspraak.

Het is duidelijk dat het kabinet zo uiteindelijk gaat wankelen. Het is een kwestie van tijd voordat we mogen stemmen. De vraag is dan met hoeveel zetels de CU en D66 in de Tweede Kamer zullen terugkomen.

Geef een reactie

Laatste reacties (64)