1.864
25

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Het voordeel van een minderheidskabinet

Een minderheidskabinet moet voor elke maatregel een meerderheid bevechten. Dat geeft kamerleden meer kans om met succes bestuurlijke onzin aan de kaak te stellen

De speculaties over een CDA-VVD-minderheidskabinet dat door de PVV wordt gedoogd, nemen toe. Ik heb een baan en ik ben – afkloppen! – goed gezond. Dus ik zal de storm die straks over het land opsteekt, wel redelijk ongeschonden weten door te komen. Daarom kan ik mij nu al veroorloven een voordeel van zo’n kabinet noemen: kamerleden kunnen weer doen waarvoor zij bedoeld zijn: het beleid van de ministers kritisch volgen.

Wij zijn in Nederland gewend geraakt aan zeer dichtgetimmerde coalities. Regeringsprogramma’s ogen als die ouderwetse telefoonboeken van voor het internet en de fractievoorzitters hebben zich uitgebreid tegen de opstelling van zulke documenten aanbemoeid. Zij zijn bij dit alles weer sterk beïnvloed door lobbyisten en vertegenwoordigers van deelbelangen binnen de eigen fractie. Alles ligt muurvast en uit de fracties die de coalitie steunen, mogen geen storende geluiden meer komen.
Daardoor krijgen allerlei specialisten, mierenneukers en bestuurders op de vierkante centimeter vrij spel.

In tal van ambtelijke overlegcircuits worden maatregelen voorbereid en een oplossing gevonden voor elk probleem dat zich eventueel zou kunnen voordoen. De fractiespecialisten in de vertegenwoordigende lichamen maken deel uit van dezelfde subcultuur waartoe die ambtelijke circuits behoren. Zij hebben bovendien dag aan dag contact met vertegenwoordigers van belangenorganisaties op allerlei gebied wier werkterrein zich op dezelfde vierkante centimeter bevindt.

Deze specialisten bepalen met elkaar wat er zal gebeuren. In de Tweede Kamer heerst de fractiediscipline, zodat er binnen de regeringspartijen niemand opstaat om manifeste flauwekul aan de orde te stellen, want je mag je niet met andermans beleidsterrein bemoeien.

Vandaag las ik in een regeling voor gastouders, hoe iemand heeft vastgesteld dat tussen de gastouders en de kinderen gesproken dient te worden Nederlands, Fries of Nedersaksisch, tenzij in onderling overleg tot een andere voertaal wordt besloten. Dat heeft dus iemand zitten verzinnen. Daar is over vergaderd. Daar is aan geplukt en gedaan, want eerst stond er natuurlijk alleen Nederlands.

En nou is het voorgeschreven en moet een inspectie zich ermee bezig houden. Misschien dat de oppositie nu en dan aan de bel trekt, maar die vermag niets tegenover de bolwerken van het coalitieaccoord. De woorden van de minderheid verklinken snel.

Het voordeel van een minderheidskabinet is dat het voor elke maatregel een meerderheid moet bevechten. Dat geeft kamerleden meer kans om met succes bestuurlijke onzin aan de kaak te stellen, voor het te laat is. Daardoor ontstaat – hoop ik – een klimaat waarbij fractiediscipline het vaker tegen gezond verstand moet afleggen dan omgekeerd. Dat is goed voor de kwaliteit van het bestuur in Nederland. Ik hoop dat we met zo’n minderheidsregering meer echte discussie krijgen in het parlement en echte gedachtenwisselingen en minder afgesproken werk.

Je blijft tenslottre optimist – ook tegen beter weten in.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (25)