5.597
69

Kunstenaar en adviseur mensenrechten

Jakob de Jonge (1982) woont en werkt in Den Haag. Hij studeerde in 2012 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Momenteel schildert hij in heldere, kleurrijke acrylverf. De schilderijen geven een desoriënterende kijk op alledaagse verschijnselen.
Naast zijn werk als beeldend kunstenaar is hij als ZZP'er actief op het gebied van mensenrechten. Hij heeft ruime ervaring met onderzoek en beleidsbeïnvloeding op het gebied van het Nederlandse immigratiebeleid, in het bijzonder vreemdelingendetentie. Daarnaast houdt hij zich bezig met mensenrechten in de internationale context.

Het Westen knijpt een oogje toe bij moordpartijen Odessa

Iedereen die vrede wil, dient niet alleen Rusland te veroordelen maar tegelijkertijd de EU en bovenal de VS

Voor de tweede maal in korte tijd zien wij voor onze ogen een dramatische gebeurtenis in Oekraïne plaatsvinden zonder dat Westerse media daaruit de mogelijk zeer ernstige conclusies trekken. Eind februari vond een massaslachting onder demonstranten en politie door sluipschutters plaats op het Maidan Plein.

De toedracht van deze gebeurtenis, die de huidige overgangsregering aan de macht bracht, is – ondanks het aangekondigde onderzoek – tot op heden onopgehelderd. Westerse media lijken nauwelijks interesse te hebben in wie de schutters waren, terwijl er nog steeds meer dan genoeg reden is om de huidige machthebbers en hun gewapende supporters, de Rechtse Sector, te verdenken.

En nu, voor een tweede maal, blijft een eenvoudige journalistieke analyse achterwege na een andere dramatische gebeurtenis: de fatale onlusten in Odessa op 2 mei jl. die leidden tot de wrede dood van meer dan veertig ongewapende burgers. De reactie van de Westerse politici en media op deze gebeurtenissen waren ronduit laf en ambivalent. Men weigerde de daders en slachtoffers bij de naam te noemen. Dat zou zogenaamd onduidelijk zijn. Wél wisten ze meteen te melden dat de pro-Russische zijde de gewelddadigheden begon. Inmiddels formuleert menig krant het ongeveer als volgt: “meer dan veertig mensen omgekomen door een brand in een gebouw dat door pro-Russische activisten was bezet”. Geen van onze nieuwsmedia trekt daaruit de evidente conclusie dat déze groep dus het slachtoffer was en de andere kant, de Oekraïense nationalisten de dader.

Er is echter mijns inziens geen diepgaande onderzoeksjournalistiek voor nodig om te zien wat er in Odessa is gebeurd. Er is geen enkele twijfel over dat de pro-Oekraïnse nationalisten willens en wetens een massaslachting hebben aangericht onder de pro-Russische activisten in het Vakbondsgebouw: veelal ongewapende mannen, vrouwen en kinderen. Meerdere video’s laten zien dat die zgn. ‘pro-Russische activisten’ die de gewelddadigheden begonnen, samenwerkten met de politie: beiden droegen dezelfde rode armbanden en hebben regelmatig onderonsjes met elkaar. Ook zijn er beelden van deze zelfde ‘activisten’ die doorgelaten worden door het politiekordon en vervolgens de pro-Oekraïeners beschieten. Met andere woorden: diegenen die de gewelddadigheden begonnen waren helemaal geen pro-Russische activisten, maar provocateurs die samenwerkten met het regime.

Na deze beschieting met waarschijnlijk dodelijke gevolgen kreeg de groep Oekraïense nationalisten (voetbal ultra’s, Rechtse Sector, etc.) de vrije gelegenheid van de politie om wraak te nemen op de thuisbasis van de pro-Russische activisten. Dit deden zij door onder meer het tentenkamp en het gebouw van de Vakbond aan te vallen en in brand te steken met Molotovcocktails. Een andere interpretatie is volgens mij niet mogelijk. Er zijn zelfs getuigenverslagen te vinden van hogere dodenaantallen en van moordcommando’s die in het gebouw van de Arbeidersunie, die al voorafgaand aan de brand van kamer-tot-kamer activisten vermoordden en vervolgens verbrandden.

Tragisch
Het lukte de Westerse media vanzelfsprekend niet om een anti-Russische ‘spin’ te draaien op dit verschrikkelijke evenement in Odessa. Daarom leken ze het vooral ‘tragisch’ te vinden, om er verder maar niet al teveel aandacht aan te geven. Blijkbaar passen de gebeurtenissen niet in de vooraf bedachte en hapklaar voorgeschotelde stand van zaken: Rusland als bedreiger, de Navo/VS als verdediger van de kleine naties en het nieuwe regime in Kiev als vrijheidslievende, bedreigde helden. Door de feiten te verdraaien en door de hand boven het hoofd te houden van het moorddadige regime in Kiev maakt het Westen zich medeverantwoordelijk aan deze misdaden. De EU ondermijnt zichzelf bovendien als ‘waardengemeenschap’.

Dit gedrag van het Westen is schokkend en roekeloos. Het is niet in het belang van Oekraïne en brengt de vrede in Europa en de wereld in gevaar. Het Westen en bovenal de Verenigde Staten zijn hoofdverantwoordelijk voor het huidige geweld in het oosten van Oekraïne. Door vanaf het begin expliciet de nationalistische en anti-Russische groeperingen in Oekraïne te steunen, hebben de Westerse landen de tweedracht gezaaid die nu uitloopt op een burgeroorlog. Het is volstrekt ongepast om het huidige, niet democratisch verkozen regime te steunen met (CIA-)adviseurs, politieke- en financiële steun, terwijl het slachtingen aanricht onder de eigen bevolking. Onze sympathie hoort op dit moment niet in Kiev te liggen maar bij de belegerde inwoners van Donetsk, Luhansk en Odessa. Sinds het referendum van afgelopen zondag is het duidelijk dat de overgrote meerderheid van hen de zaak van de rebellen in het Oosten steunt. Zij weigeren terecht geregeerd te worden door nazistisch geïnspireerde groepen voor wie een mensenleven niet veel waard blijkt.

Putinversteher
De Duitsers hebben alvast een beledigend woord bedacht voor iedereen die het oorlogszuchtige gedrag van het Westen bekritiseert. Zij zijn de zgn. ‘Putinversteher’. Op die manier kun je iedereen die kritiek heeft op het Westerse optreden in de voormalige Sovjetstaten eenvoudig opzij zetten. Je hoeft hen niet serieus te nemen want het zijn ‘Putinversteher’. En wie Poetin begrijpt is gek, is de aanname. Die Putinversteher – de critici van het Westen –  zijn overigens niet de minsten: Gerhard Schröder, Helmut Schmitt en Helmut Kohl horen tot hen.

Derde Wereldoorlog
Ik verdedig Rusland of Poetin echter niet. Ik ben mij zeer goed bewust van Poetins eigen, evenzeer gewelddadige machtspolitiek en mensenrechtenschendingen. Iedereen die vrede wil, dient niet alleen Rusland te veroordelen maar tegelijkertijd de EU en bovenal de VS. Zij spelen op dit moment landen en continenten uit elkaar die elkaars goede buur en economische partner zouden moeten zijn. Dat zij daarbij achteloos oorlogen riskeren, lijkt hen niet te deren. Op dit moment dagen zij de nucleaire grootmacht Rusland uit door gewelddadige extremisten te steunen en actief de Russische belangen te ondermijnen.

Wie heeft daar eigenlijk baat bij? De Amerikaanse protegé Jatsenjoek beschuldigt te pas en te onpas Rusland ervan een ‘Derde Wereldoorlog’ te willen ontketenen. Is dat de agenda van diegenen die op dit moment Oekraïne destabiliseren? Het zal niet de eerste keer zijn dat men een oorlog begint om – bijvoorbeeld – een economische crisis te bezweren.

Geef een reactie

Laatste reacties (69)