1.273
29

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Het wordt tijd voor een democratische wereldregering

Neem een voorbeeld aan het begin van de Europese Unie

Internationale vraagstukken zoals klimaatverandering, internationale handel, economische crises, terrorisme, schaarste van grondstoffen en voedsel, milieuvervuiling, ontbossing, het uitsterven van diersoorten, internetcriminaliteit, wapenwedloop en conflictbeheersing vragen steeds meer om een gezamenlijke internationale aanpak. Daarom wordt het tijd voor een democratische wereldregering.

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren wijst er al langer op: we zijn onze Aarde aan het uitwonen. Olie en gas raken langzaam op. Diersoorten sterven uit. De oceanen worden leeggevist en liggen vol met plastic. Tropische bossen verdwijnen. En we behandelen de dieren die zijn bedoeld voor consumptie schandalig. Volgens Thieme moeten we naar een totaal andere manier van leven.

Het meest lastige probleem is misschien wel klimaatverandering. Als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen warmt de Aarde geleidelijk op. Het is inmiddels vrijwel zeker dat de mens hiervoor verantwoordelijk is. Maar de oplossing laat maar op zich wachten omdat veel landen niet bereid zijn economische offers te brengen. Met name een globaal probleem als klimaatverandering vraagt om een globale oplossing via een wereldregering.

Maar ook economische vraagstukken vragen om globale politiek. De banken en de beurzen opereren steeds meer internationaal, maar er zijn nauwelijks internationale spelregels. Het gevolg is dat Europa nu al ruim vijf jaar in een crisis verkeert waaraan maar geen einde lijkt te komen. Een wereldregering zou regels kunnen maken waaraan alle landen zich moeten houden.

Het idee van een wereldregering is overigens niet nieuw. Onder andere de natuurkundige Albert Einstein was al een voorstander van een wereldregering om op een vreedzame manier conflicten te beheersen. Einstein was voorstander van een wereldregering met een internationaal leger dat de controle heeft over alle atoombommen.

Meer recentelijk heeft ook EU-voorzitter Herman van Rompuy zijn gevoelens voor mondiaal overheidsbeleid laten doorschemeren. Hij zei een paar jaar geleden:

2009 is ook het eerste jaar van wereldwijd bestuur met de vestiging van de G20 in het midden van een financiële crisis; de klimaattop in Kopenhagen is een andere stap in de richting van een wereldwijd management van onze planeet.

Er bestaat natuurlijk al zoiets als een wereldregering, namelijk de VN-veiligheidsraad. De VN lijkt dan ook de meest voor de hand liggende organisatie om een democratische wereldregering te worden. De VN zal daarvoor wel drastisch hervormd moeten worden.

Ten eerste moet de VN democratisch worden, dus gekozen door de wereldbevolking. Ten tweede moet de Veiligheidsraad worden vervangen door een volwaardige regering zonder veto’s. En ten derde moet er internationale consensus komen over de taken en bevoegdheden van de VN.

Het grote voordeel van een democratische wereldregering is dat er zodoende duurzame internationale vrede wordt georganiseerd. Landen werken dan immers samen op tal van onderwerpen. Een ander groot voordeel is dat internationale problemen beter opgelost kunnen worden. Een probleem als klimaatverandering kan alleen op mondiale schaal beteugeld worden aangezien niemand op nationale schaal bereid is om economische schade te lijden.

Er zijn natuurlijk ook nadelen. Een wereldregering betekent dat landen soevereiniteit moeten afstaan aan een groter geheel. Landen gaan dan bijvoorbeeld niet meer over hun eigen uitstoot van broeikasgassen of hun leger. Een ander nadeel is dat de wereld van bovenaf behoorlijk dichtgetimmerd wordt waardoor er minder ruimte is voor nationale verschillen van inzicht.

Maar deze nadelen wegen niet op tegen de voordelen van duurzame vrede en een gezamenlijk beheer van de planeet waardoor ecologische en economische problemen beter opgelost kunnen worden en waardoor ook toekomstige generaties in welvaart en welzijn kunnen leven.

De eventuele komst van een wereldregering zal vermoedelijk niet door iedereen op prijs worden gesteld. Grootmachten zoals de VS en China zullen waarschijnlijk niet bereid zijn om soevereiniteit af te dragen. Maar dat is geen reden om niet te beginnen aan een wereldregering. De EU is ook klein begonnen met 6 landen en inmiddels doen er 27 Europese landen mee. Zo’n zelfde scenario zou ook kunnen gelden voor een wereldregering. Het lijkt de enige weg naar een duurzaam beheer van de planeet.   

Geef een reactie

Laatste reacties (29)