486
25

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Het wordt tijd voor een nieuw Europees verdrag

De Europese Unie moet moderner, democratischer, slagvaardiger en socialer

Europarlementariër Sophie in ’t Veld sloeg laatst de spijker op zijn kop in het debat over de staat van de Europese Unie in het nationale parlement: De wereld is in 60 jaar enorm veranderd, maar de structuur van de Europese Unie is altijd grotendeels hetzelfde gebleven. Het wordt volgens haar tijd voor modernisering van de EU via een gekozen president en een volwaardig Europees parlement.

Ook Tweede Kamerlid Michiel Servaes maakte een aardig punt. Naast een financiële pijler en een economische pijler moet er volgens hem ook een sociale pijler onder de Europese Unie komen. Het wordt bijvoorbeeld tijd voor een relatief Europees minimumloon conform het welvaartsniveau.

En GroenLinks lanceerde een plan om de Europese Unie beter en democratischer te maken, onder meer via democratische presidentsverkiezingen en een kleinere Commissie.

Aan goede ideeën is geen gebrek in Nederland. Maar het is jammer dat die ideeën uit het parlement komen en niet van het kabinet. Het kabinet beperkt zich tot een puur pragmatische opstelling: de euro en de eurozone moeten stabieler worden en er moet vooral werk worden gemaakt van het terughalen van bevoegdheden. Tot zover de visie van het kabinet, terwijl het echt tijd wordt voor een betere EU die opgewassen is tegen de uitdagingen van het heden.

De huidige verdragen zijn weliswaar prima en nog altijd belangrijk, maar ze bieden geen antwoord op de problemen van het heden. De huidige verdragen hebben vooral als doelen om de vrede, de Europese waarden, milieu, de interne markt en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Hier is niets mis mee, maar het biedt geen antwoord op de instabiliteit van de eurozone en de bankensector.

Bovendien is de Europese Unie omslachtig georganiseerd: steeds moeten 17 of 27 landen in de Raad het eens worden en vervolgens moeten de nationale parlementen akkoord gaan om tot Europees beleid te komen. Dit is niet bepaald slagvaardig. Verder is het Europarlement een tandenloze tijger omdat ze te weinig bevoegdheden heeft en omdat veel door de nationale parlementen beslist wordt.

De conclusie kan niet anders zijn dat het tijd wordt voor een nieuw Europees verdrag. In dit verdrag moet de structuur van de EU gemoderniseerd worden zodat zij democratischer en slagvaardiger wordt. Ten denken valt aan een Europese regering met gekozen president in plaats van de Europese Commissie. Verder moet het Europarlement meer bevoegdheden krijgen zoals initiatiefrecht.

Een tweede onderdeel van het verdrag zou kunnen gaan over de taken van de EU. Met het oog op de stabiliteit van de euro en de bankensector lijkt het wenselijk dat de EU een aantal nieuwe taken en doelstellingen formuleert als aanvulling op de oude verdragen. De doelen worden om te komen tot een stabiele euro en stabiele bankensector. Nieuwe taken kunnen zijn begrotingstoezicht, bankentoezicht en toezicht op economische onevenwichtigheden.

En ten derde zou het verdrag aandacht kunnen schenken aan meer sociale afspraken. Ten eerste zou er een relatief Europees minimumloon kunnen komen. Ten tweede moeten afspraken gemaakt worden over een basis aan sociale voorzieningen en uitkeringen. De uitvoering hiervan zou op nationaal gebied gedaan kunnen worden.

Dit nieuwe verdrag maakt de Europese Unie moderner, democratischer, slagvaardiger en socialer. Een dergelijk verdrag zal het waarschijnlijk ook wel redden in een referendum.

Geef een reactie

Laatste reacties (25)