5.811
59

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Het zijn moslims die onze vijanden recht in de ogen zien

De hoeder van de joods-christelijke beschaving is in de straatgevechten spectaculair afwezig

In Tunesië en Frankrijk is opnieuw gebleken dat het front ineens in de buurt kan komen. Een geestelijke van Pakistaanse afkomst heeft nu een oproep gedaan tot een grote massademonstratie tegen de Islamitische Staat. Dat is niet overal in goede aarde gevallen. Geharnaste vijanden van de islam zien er alleen maar taqqiyya in, waarmee ze het in hun kringen levende kwaadaardig misverstand aanduiden, als zouden moslims tegen anders- en niet gelovigen mogen liegen. Of zij houden staande dat deze geleerde zijn religieuze dictatuur gewoon anders in wil richten dan de onzalige nepkalief Aboe Bakr Al Baghdadi maar niet per se prettiger.

Anderen weer wijzen erop dat niemand de blanken heeft opgeroepen om massademonstraties te organiseren tegen de terreurdaad in Charleston. Evenmin is van de katholieken geëist dat zij met massale manifestaties afstand namen van de pedofiele priesters in hun midden. De conclusie is duidelijk: de gemiddelde moslim, die nu zit te verlangen naar de zonsondergang, moet steeds weer in de ogen van andersdenkenden zijn onschuld bewijzen terwijl dat nooit gevraagd wordt van de overige categorieën in de maatschappij, etnisch, religieus of anderszins, misschien met uitzondering van de bankiers. En dan nog geloven hele volksstammen dat je ze loopt te bedriegen. Het is weer fraai met die aanslagen: ramadan moebarak!

Geestelijk front
Toch is dat van die demonstraties een goed idee. In de oorlog tegen IS is het geestelijke front minstens zo belangrijk als het militaire. De kalief en zijn fanatieke aanhangers zijn voor geen enkele rede vatbaar. Wel kan anderen niet zichtbaar  genoeg worden gemaakt dat de Islamitische Staat er inderdaad in slaagt de moslims op grote schaal te mobiliseren, maar dan tégen zijn dwaalleer. Dat wie zijn of haar lot met hen verbindt, kiest voor de ondergang, de uitsluiting en de eeuwige dood.

Moslims die ontevreden zijn met hun positie of moeilijk kunnen leven met het onrecht dat zij in de wereld waarnemen, hebben plek en gelegenheid genoeg om voor de gerechtigheid (en gelijke rechten) te strijden. Daar is geen sadistische kalief met wraakfantasieën voor nodig. De mannen die we de afgelopen dagen konden zien branden en verdrinken, waren zo op het oog moslims.

Sji’ieten
Voor ons niet-moslims is het overigens nuttig om te weten dat de seculiere feestvierders in het westen niet de enige hoofdvijand zijn van de Islamitische Staat. Sji’ieten zijn even erg en in de ogen van de kalief is het Iran van de ayatollah’s net zo goed het rijk van Satan. De kloof tussen Soennieten en Sji’ieten is diep. In tegenstelling tot wat het wildersvolk zichzelf en u probeert wijs te maken zijn de moslims op tal van punten onderling sterk verdeeld. Wat dat betreft gaf die prediker misschien wel blijk van naïef idealisme met zijn droom van een massademonstratie.

Op leven en dood
En wij niet-moslims? Wij moeten beseffen dat de Islamitische Staat op leven en dood een oorlog tegen ons voert, of we dat nu graag  erkennen of niet. Op leven en dood. Wij kunnen deze oorlog niet winnen zonder brede steun vanuit de moslims. Gelukkig hoeven we wat dat betreft niet zonder te zitten. Het is in dit verband nuttig om nog eens dik te onderstrepen dat de mensen die op de grond de confrontatie met de jihadi’s van de Islamitische Staat aangaan, vrijwel allemaal, vrijwel allemaal dus moslims zijn. Er lopen natuurlijk Yazidi en een enkele christen tussen maar voor het overige is de hoeder van de joods-christelijke beschaving in de straatgevechten spectaculair afwezig. Het zijn moslims die onze vijand recht in de ogen zien. Onze piloten zitten daarvoor te hoog in de lucht. 

Beluister dit opiniestuk hier 


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (59)