5.816
308

Fractievoorzitter SP Tweede Kamer

Emile Roemer (Boxmeer 1962). Onderwijzer. Maakte van de SP de grootste partij in zijn gemeente. Raadslid tot 2002, daarna wethouder. Sinds zijn intrede in de Tweede Kamer eind 2006 woordvoerder verkeer en waterstaat. Fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie en lijsttrekker van de SP.

Het zwaard van Damocles

De halsstarrigheid van het kabinet legt een bom onder het sociaal akkoord

VVD en PvdA hebben gisteren een flinke tik op hun neus gekregen. Het sociaal akkoord dat werkgevers, vakbonden en het kabinet overeen kwamen, staat op tal van terreinen haaks op de kern van het kabinetsbeleid. De boodschap van de sociale partners is glashelder. Om uit de crisis te komen moeten we investeren en geen nieuwe bezuinigingen doorvoeren. Ga het vertrouwen herstellen, geef flexkrachten meer zekerheid en schrap de extra bezuinigingen voor 2014. Een belangrijke en duidelijke boodschap.

De vakbond verdient hier een compliment. Hun acties tegen de doorgeslagen flexibilisering en tegen de nullijn voor leraren, politieagenten en zorgwerkers worden nu beloond. Dat is een succes voor al die duizenden werknemers die knokken voor eerlijk werk, goed loon en zekerheid in crisistijd.

Helaas zijn veel andere afspraken nog erg onduidelijk. De bezuinigingen op de sociale werkplaatsen lijken niet van de baan en ook de afbraak van de thuiszorg is niet teruggedraaid. Het ontbreekt ook aan concrete voorstellen om de economie te stimuleren. Maatregelen die de economie echt vooruit kunnen helpen, zoals een investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf, het verlagen van de BTW naar 19% en een investeringsplan voor woningcorporaties, worden door dit kabinet halsstarrig tegengehouden.

Premier Rutte denkt dat de Nederlandse economie spontaan weer op gang komt als hij zich op tv maar als joviale positivo gaat gedragen. Dat lijkt me sterk. Zeker toen ik hoorde dat hij én PvdA-minister Dijsselbloem nu al de 3%-norm voor 2014 heilig hebben verklaard. De kans dat er in augustus alsnog extra bezuinigingen worden aangekondigd is dus levensgroot, ook al gaat dit rechtstreeks in tegen de afspraak die met sociale partners is gemaakt.

Die halsstarrigheid van het kabinet legt een bom onder het sociaal akkoord. Want wat zijn de gemaakte afspraken over het schrappen van bezuinigingen waard, als een nieuw saneringspakket nu al als een zwaard van Damocles boven Nederland hangt? Ik vind dat niet alleen slecht voor het vertrouwen in de economie maar ook behoorlijk onbeschoft naar de sociale partners met wie juist is afgesproken dat de extra bezuinigingen voor 2014 van tafel zouden gaan.

Het lijkt erop dat het kabinet dit sociaal akkoord net zo broos maakt als hun eigen regeerakkoord, het woonakkoord en al die andere deals die gemaakt zijn. Eerst een deal sluiten en tien minuten later al aan de stoelpoten van je eigen akkoord gaan zagen. Het doet het vertrouwen van mensen in de economie en politiek geen goed. Nederland wil vooruit en weten waar het aan toe is. Niet in augustus, maar vandaag.


Laatste publicatie van Emile Roemer

  • Het Kan Wel

    Tussen Binnenhof en buitenwereld

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (308)