1.356
7

Boswachter Natuurmonumenten

André Donker werkt als boswachter voor Natuurmonumenten aan de nieuwe eilandgroep de Markerwadden in het Markermeer. Hij schrijft opinies is betrokken bij landelijke actualiteiten, achterbanraadplegingen en debatten over de natuur in Nederland. 

Het zwijn heeft de ‘zwartepiet’ gekregen

Het is een onbegrijpelijke beslissing van de provincie Drenthe om wilde zwijnen te blijven afschieten

In het maatschappelijk debat heeft het klakkeloos schieten van wilde dieren geen draagvlak. Dat werd onlangs nog overduidelijk, toen de Limburgse ‘geredde’ zwijnen eerder dit jaar de kogel kregen. De jager daar gaf uitvoering aan het zogeheten ‘nulstandbeleid’. Zwijnen mogen volgens dat beleid niet in de provincie voorkomen, dus worden ze allemaal afgeschoten. Het Nederlandse publiek reageerde, net als de provinciale bestuurders, als door een wesp gestoken op de TV-beelden. Een dergelijke vertaling van beleid was niet goed te keuren, aldus de gedeputeerde. De jachtopziener leverde zelfs zijn aanstelling in. De zwijnen werden verwerkt tot diervoeder.

Drenthe kiest nu toch voor continuering van het nulstandbeleid. Met andere woorden: Elk zwijn dat via Duitsland Drenthe inloopt, wordt genadeloos afgeschoten. Tegen dat beleid maakten de drie natuurorganisaties eerder al bezwaar. De provincie leek oor te hebben voor de argumenten. Het resultaat was een nieuw flora- en faunabeleidsplan, waarin per diersoort een balans zou worden opgemaakt over risico’s en kansen via een zogeheten ‘soorteffectenrapportage’ (SER).

Vooruitlopend hierop liet de provincie voor het Nationaal Park Drents-Friese Wold alvast uitzoeken wat de komst van wildzwijn, edelhert en damhert betekent. Alle gewenste en ongewenste effecten zijn inzichtelijk gemaakt. Ik ben benieuwd waarom het edelhert en het damhert nu wel in Drenthe in een SER mogen doorlopen, maar het zwijn na achterkamertjespolitiek niet langer gewenst is. Op voorhand uit de openbare plannen weggeschoten, zo blijkt.

Schade aan landbouwgewas
Wat u wellicht niet weet is dat na de ganzen, mezen de grootste landbouwschade veroorzaken en in hun kielzog de wilde eenden. Zelfs de das veroorzaakt meer schade dan wilde zwijnen, aldus het Faunafonds dat schade uitkeert aan boeren. Blijkbaar heeft het zwijn de ‘zwartepiet’ gekregen en is vogelvrij verklaard. Kunt u zich voorstellen dat we alle mezen, eenden en dassen doden ter voorkoming van schade? Ik niet. Ik vraag mij af waarom Drenthe het openbare toneel heeft verruild voor achterkamertjes politiek. Het is een gemiste kans om innovatief om te gaan met deze problematiek. Drenthe had als voorbeeld kunnen dienen voor andere provincies. Het behoud van het nulstandbeleid is een forse stap terug in de tijd. Rest mij nog een vraag: Dwingt de provincie straks natuurbeheerders om de wilde zwijnen te schieten die via natuurlijke weg in de natuurgebieden opduiken?

Nulstandbeleid is bovendien niet uitvoerbaar zo is gebleken in Brabant en Limburg. Je kunt niet alle zwijnen afschieten omdat je ze domweg niet allemaal voor de loop kunt krijgen en daarmee is handhaving van dit beleid in feite een fopbeleid.

Grootwild in Drenthe lijkt daarmee verloren
Uit het onderzoek voor het Nationaal Parl Drents-Friese Wold blijkt dat edelherten niet binnen 50 jaar op eigen kracht Drenthe zullen bereiken. De verbindingswegen welke natuurgebieden onderling moeten verbinden, zijn nog niet klaar. Bovendien zijn de afstanden tussen bestaande leefgebieden in Gelderland en Duitsland te groot. Enkel het damhert lijkt nu een kans te kunnen maken zelfstandig te komen, maar waar deze zal opduiken is ongewis. Daarmee vissen de recreatieondernemers achter het net. Juist voor hen zou de komst van grote wilde dieren een nieuwe financiële impuls kunnen geven door de komst van extra wildrecreanten. Ook had ik de Drentse natuur de wroetende zwijnen en grazende edelherten van harte gegund.

Recreatie
Elly van Zanten, recreatieondernemer uit Ansen en bestuurslid van de vereniging recreatieondernemers zegt ook teleurgesteld te zijn.

De Drentse recreatiesector kan een nieuwe impuls goed gebruiken en omarmt de komst van grote wilde dieren. Dit grote wild is voor onze gasten goed zichtbaar, dat geeft een bijzondere natuurervaring en dat is goed voor de uitstraling van het natuurgebied.

Oproep
Ik roep de gedeputeerde en de Statenleden van Drenthe op om de discussie over het wilde zwijn te voeren in een openbaar debat en op basis van feiten. Geef het wilde zwijn dezelfde status als andere nieuwkomers in uw flora en fauna beleidsplan. Dat is pas de echte winst voor mens en dier.

Geef een reactie

Laatste reacties (7)