7.520
73

Expert etnische diversiteit

George Arakel is expert op het gebied van etnische diversiteit en beeldvorming. Hij is de oprichter en hoofdredacteur van voorbeeld-allochtoon.nl, columnist, organisator van EVI Shares, ondernemer, schrijver, spreker en uitgever. Hij schrijft momenteel zijn eigen eerste boek over etnische diversiteit en hokjesdenken en geeft hij verscheidene lezingen.

In 2013 werd George opgenomen in een door het ministerie gemaakte boek als 1 van de 12 allochtone succesverhalen in Nederland, werd hij vorig jaar opgenomen in de Kleurrijke lijst als 1 van de 101 invloedrijkste allochtonen van Nederland en is hij dit jaar spreker bij TEDx.

Hieraan herken je een gematigde ‘Nederlander’

Een handige lijst om te checken wie wel of niet extreem-rechts en/of racistisch is

De Volkskrant publiceerde afgelopen vrijdag het stuk ‘hieraan herken je een gematigde moslim’ van Samira Bouchibti. Een handleiding om gematigde moslims te herkennen. Alsof een moslim die daarvan afwijkt per definitie een extremist zou zijn.

Het is voor velen een blijkbaar handig lijstje om te hebben. Daarom besloot ik om, geïnspireerd door het stuk in de Volkskrant, ook een lijst te maken. Hiermee kan je het verschil zien tussen de gematigde (autochtone) Nederlander en de extreem-rechtse (autochtone) Nederlander. Een opsomming die noodzakelijk is door de regen aan terroriserende en racistische uitspraken die je zowel on- als offline tegenkomt tegenwoordig. Hierbij de lijst:

De gematigde Nederlander redeneert op vrije wijze en vanuit een vrije geest. Hij durft een eeuwenoude traditie die wellicht racistisch zou kunnen zijn ter discussie te stellen en open te staan voor verandering om een traditioneel feest te hebben dat voor iedereen leuk is en voor niemand kwetsend.

Kritiek
De gematigde Nederlander durft dogma’s, witte-privileges en racisme in de Nederlandse cultuur te bespreken en ter discussie te stellen.

Zij of hij ontleent ook kennis en wijsheid aan niet-Nederlandse bronnen in wetenschap, cultuur en religie. Een gematigde Nederlander houdt er rekening mee dat sommige tradities eeuwen geleden tot stand zijn gekomen.
Fundamentalisten zeggen dat deze redenatie uit den boze is. Zij zeggen: “Je past je volledig aan mij aan en mag niet afwijken van mijn norm en anders moet je oprotten naar je eigen land. Je moet leven naar de letter van de Nederlander, anders mag je jezelf geen Nederlander noemen en maak ik allochtoon en islam zwart.” Ik heb me hierdoor nooit van de wijs laten brengen. Ik wil ruimte scheppen voor een Nederland van de 21ste eeuw. Een Nederland van nu.

Uitspreken
Ik vind dat je ook een goede Nederlander kunt zijn door naar de geest van de menselijkheid en empathie en niet naar de letter van de media te leven. Ik sta pal voor een vrijzinnig Nederland, dat sociaal, ethisch en vredig is, voor innerlijke wijsheid versus opgelegde dogma’s.

Ik heb geleerd kritische vragen te stellen en voor mezelf op te komen. Daarom zal ik altijd naar Nederland blijven kijken door een progressieve bril. Tegenstrijdigheden, obstakels, racisme, witte-privileges of verouderde opvattingen zal ik ter discussie blijven stellen.
De gematigde, seculiere Nederlandhervormers, de verlichte, vrijzinnige en liberale Nederlanders moeten veel meer van zich laten horen. Ook laten zien dat zij deel uitmaken van ‘de’ Nederlanders. Niemand zei in de Volkskrant: “Uiteindelijk kan de westerse wereld alleen overleven als wij onze witte-privileges erkennen, het loslaten, racisme erkennen en iedereen als mens zien.” 

Tevreden
Wanneer ben ik tevreden? Als Nederland hand in hand gaat met democratie. Nederlanders moeten streven naar (mede-)menselijkheid, menselijke waardigheid in al hun handelen voorop stellen en rechtvaardigheid in de praktijk brengen. Nederlanders horen wat gastvrijer, hulpvaardig, opofferingsgezind en vrijgevig te zijn. Het is de plicht van Nederlanders de armen en minderbedeelden te voeden, gezien de rijkdom die vergaard is uit die landen. Daklozen, weduwen en wezen, vrouwen en kinderen, zieken en oude mensen moeten kunnen rekenen op hun zorg en genegenheid.

Als Nederlandse mannen zich minder bezighouden met de positie van de allochtonen en meer met armoede- en hongerbestrijding. Als de Europese liga, met 28 landen als lid, breed dialoog voert over eigen normen en waarden. Nederland moet een land worden van vrijheid en acceptatie. Er moet een gematigde en praktische invulling aan gegeven worden. Denkbeelden van allochtonen moeten deel uitmaken van een debat over macht. Het wordt tijd dat allochtonen hun positie in de samenleving afdwingen. Hervormingen van binnenuit op grassrootniveau. Hervormingen kunnen niet plaatsvinden zonder allochtonen.
Als allochtonen in heel Europa net zoveel waard zijn als witte mannen. Als allochtonen overal net zoveel kansen krijgen als hen. Als allochtonen zelf mogen beslissen of ze hun moedertaal mogen spreken of niet. Als allochtonen zelfbeschikkingsrecht hebben en niet lijdzaam hoeven te volgen en te gehoorzamen. Allochtonen worden niet geboren om ondergeschikt te worden gemaakt aan het Westen. Als ook allochtonen hoge functies mogen bekleden, minister-president mogen worden en niet meer de dupe worden van de etnische profilering door de politie.
Een land hervormen, democratisch en vrij maken kan alleen als het racisme ondergeschikt wordt gemaakt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
En tot slot: een gematigde Nederlander zegt niet ‘rot op naar je eigen land’, bespuugt moslims of andere allochtonen niet, vraagt niet alle moslims om zich te excuseren voor IS, valt geen asielzoekerscentra aan en doet geen Hitlergroet.

Dit artikel verscheen eerder op Voorbeeldallochtoon.nl

cc foto: Leorex

Geef een reactie

Laatste reacties (73)