1.312
18

Historicus / Socioloog

Bernd Timmerman (1965) is historicus en socioloog.

Hoe CDA God verliet

Het CDA verkwanselt de dieren als een loverboy zijn slachtoffers

Voor het CDA zijn dieren levende schepselen waarvoor de mens verantwoordelijkheid draagt. Dat is een prachtig uitgangspunt. De landbouwminister komt meestal van CDA-huize.

Je zou denken dat dieren het in Nederland dan wel heel goed moeten hebben. Niets is minder waar. CDA ministers zijn trouwe vrienden van de boeren, jagers en kiloknaller-kopers.

Wat hebben dieren de christen-democraten aangedaan om zo slecht te worden behandeld? En waarom heeft het CDA God verlaten als het gaat om de plaats van het dier in het christelijk denken?

Ook in dit kabinet is het CDA degene die de trekker overhaalt en meer diersoorten laat bejagen. Staatssecretaris Bleker laat dierenwelzijn in de veehouderij over aan de ‘ethiek’ van het bedrijfsleven en de markt. Betere dodingmethoden in de veehouderij lopen stelselmatig vertraging op. Het CDA doet weinig tot niets aan het stimuleren van alternatieve voor dierproeven. De CDA’ers willen het preventief toetsen van nieuwe vormen van veehouderij niet.

CDA-ers zijn de rednecks van ons land en lopen met T-shirts “I love the megastallen”. En de natuur – de habitat van de dieren – is voor CDA’ers een speeltuin van bedrijven.

Ook overbevissing leidt bij het CDA niet  tot het rinkelen van een alarmbel. Misschien hopen Christenen in Nederland  nogmaals op het wonder van de 5 broden en 2 vissen. Verbindingszones in de natuur zijn geschrapt door staatssecretaris Bleker, de liefhebber van alles wat jong en groen is. En de wrede nutteloze onverdoofde rituele slacht kan rekenen op steun van het CDA.

Een gewelddadig offer van dieren, zit de God van het CDA hier op te wachten?

Zou een Christen-democratische landbouwminister die aan de poort van de hemel staat de vraag krijgen waarom hij de intensieve veehouderij heeft laten bestaan? En wat zou het antwoord zijn? 

De CDA minister zal roepen “maar ik kreeg geen teken van U dat het anders moest”. Geen teken? Ik gaf je een geweten om te kunnen oordelen wat goed en fout is. Dat geweten is er ook voor de omgang met dieren. Ik gaf je ook de wetenschap. Die heeft laten zien dat dieren pijn, stress en angst ervaren in jouw intensieve veehouderij. En ik liet je zien wat het soorteigen gedrag van dieren is. Zijn jullie CDA-ers blind voor de schoonheid van het dier dat rent, speelt, zoogt en exploreert?

Hoe jammer dat het CDA tegenover het dier staat, want er zijn zo veel prachtige aanknopingspunten in de Bijbel. Een Christen gaat toch uit van de harmonie tussen mens en dier? De plicht tot soortenbescherming en het uitgangspunt van de eigen waarde van het dier vinden ook hun oorsprong in de Bijbel. Zou God ook de intensieve veehouderij met 40.000 dieren in een stal mooi vinden?

Vindt God het transport van levende dieren naar alle windstreken van de wereld mooi? Het CDA verkwanselt de dieren als een loverboy zijn slachtoffers.

De Kerk is een instituut dat van jongs af aan een krachtige band heeft met het platteland, de boeren en de dieren. Vele generaties boeren gingen naar eer en geweten om met hun dieren. De intensieve veehouderij heeft het natuurlijke verbond tussen mens en dier met een harde oerknal verbroken. De boermanager heeft het – met de vrije markt aan zijn zijde – gewonnen van het traditionele bedrijf waar respect was voor het dier en de boer een eerlijke prijs kreeg.

Het Christelijk uitgangspunt ‘mededogen met dieren’ moet terugkomen op de agenda van het CDA. De Wereldraad voor Kerken publiceerde in 1999 het rapport ‘bevrijding van het leven’. Daarin erkent de raad dat de Kerk dan wel over het dier mag heersen maar dat er ook een zorgplicht is voor het dier. De Wereldraad van Kerken pleit voor respect voor het dier.
Wie kan daar binnen het CDA tegen zijn? . Een reveil van het Christelijk denken in de mens-dier relatie is hard nodig.

De manier waarop dieren worden behandeld is onze verantwoordelijkheid. We zijn verplicht om ons met respect te gedragen tegenover ieder schepsel. De Kerk, Christenen en dus ook het CDA mogen niet langer zwijgen over de intensieve veehouderij, diertransporten, plezierjacht, dierenmishandeling en al de overige wreedheid tegen dieren. Laten Christenen  een appèl doen op het CDA om eindelijk in actie te komen. Laat er een groene revolutie komen geleid door Christenen binnen het CDA. De volgende landbouwminsiter moet een zegen zijn voor dieren.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)