1.738
15

Fractievoorzitter PvdD

Marianne Thieme (1972, Ede) is fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Thieme was in 2003 en 2006 lijsttrekker van de partij. Zij werkte onder meer bij B&A groep onderzoek en advies BV en de Stichting Wakker Dier.

Hoe de Rabobank verdween uit Jorwerd

En het CDA de boer leidde op een heilloze weg

Deze week voorspelde onderzoeksbureau Alterra van Wageningen UR dat in de komende 20 jaar 24.000 agrarische bedrijven zullen stoppen. Een conservatieve schatting omdat nu al dagelijks 6 agrarische bedrijven hun deuren sluiten bij gebrek aan perspectief. En de Rabobank, samen met het CDA de architect van het huidige landbouwbeleid, sluit de helft van haar filialen, met name op het platteland.

Los van de sluiting van die filialen hangt de Rabobank een enorme strop boven het hoofd. Nu al worstelt de bank met de enorme leegstand in de kantorensector waarin de bank een groot deel van de financieringen verzorgt  en als grootste hypotheekverstrekker van Nederland met het enorme aantal huizen waarvan de hypotheek onder water staat.
Maar met de voorspellingen van Alterra wordt het beeld alleen maar somberder. In 2030 staat naar verwachting 15 miljoen vierkante meter agrarisch onroerend goed leeg, 50% meer dan de nu al dramatische kantorenleegstand in Nederland.

Megamorfose
Ooit voelden plattelandsbewoners zich veilig bij de Rabobank (Triple A!) en het CDA als sterke vertegenwoordigers van agrarische belangen. Maar inmiddels is het tijd om onder ogen te zien dat CDA en Rabobank met hun beleid veroorzakers zijn van de leegloop van het platteland. Voorzieningen zoals bankfilialen, winkels, scholen en ziekenhuizen verdwijnen, het agrarisch gezinsbedrijf kan niet mee in de ratrace van moordende prijsconcurrentie en jongeren zien het niet meer zitten om het bedrijf van hun ouders over te nemen.

De megamorfose van het platteland zorgt voor industriële complexen die op geen enkele manier passen in het beeld dat we ooit van het platteland hadden. De koe in de wei wordt geofferd aan cowmunities waarin duizenden koeien jaarrond op stal moeten staan en met kunstmatige vruchtbaarheidshormonen voortdurend drachtig gehouden worden om maar zo veel mogelijk melk te kunnen leveren.
Een megastal met 1 miljoen kippen, 35.000 varkens een eigen slachterij en een mestvergister lijkt de normaalste zaak van de wereld te worden, de Rabobank en het CDA werken er graag aan mee. Boeren die hun kleinschalige varkenshouderij wilden omzetten in een geitenhouderij kregen in de afgelopen jaren van de bank alleen een financiering wanneer ze het aantal gehouden dieren (op dezelfde oppervlakte) fors uitbreidden.

Zoals zeevissers in het verleden voortdurend werden aangemoedigd steeds grotere kotters met steeds grotere motorvermogens te laten bouwen, waardoor er nu steeds meer vissers in problemen komen, zo zijn ook de landbouw en het platteland het directe slachtoffer van het megalomane denken van hun vermeende belangenbehartigers die blijk gaven van ernstige bijziendheid.

Pennywise, planetfoolish
De bomen zouden tot in de hemel groeien, koeien met gouden horens werden er beloofd. En natuurlijk, de melkprijzen zijn ook hoog op dit moment door de toegenomen vraag uit opkomende economieën, maar steeds meer wordt duidelijk dat er sprake is van een beleid dat pennywise, planetfoolish is.

De Nederlandse agrarische sector produceert jaarlijks meer dan 70 miljard kilo mest, 4000 kilo per Nederlander, en weet zich geen raad met dat enorme overschot. Volgens LTO bestuurders wordt een groot deel (in sommige streken wel tot 40% van de mest) op frauduleuze wijze verwerkt.

Enkele jaren geleden verdiende een 16-jarige scholier tonnen met mestfraude, zonder dat er een haan naar kraaide. En toen hij uiteindelijk toch gepakt werd en een boete van enkele honderdduizenden euro’s kreeg, bleek hij niet in staat die te betalen, inmiddels is sprake van een oninbare schuldenlast van 6 ton.

Het CDA-beleid vormt de dood in de pot van ons platteland en de leefbaarheid ervan.  Steeds meer boeren zien dat het blinde vertrouwen dat ze gehad hebben in de bank en het CDA ernstig beschaamd zijn geworden en dat beide in geval van problemen in de agrarische sector niet thuis geven.

Eerlijk
De agrarische sector kan de wereld voeden, zo berekende de Universiteit van Minnesota onlangs, door de akkerbouwproducten direct voor menselijke consumptie aan te wenden. Geen veevoer van maken, geen biobrandstof, dan kunnen we met het huidige akkerbouwareaal al 10 miljard mensen voeden. Laat staan wanneer we de rest van de landbouwgronden inzetten voor plantaardige eiwitproductie voor humane consumptie. En we zullen supermarkten moeten verplichten het bewijs te leveren dat boeren een product fatsoenlijk kunnen produceren tegen de door hen geboden prijzen.

De agrarische sector is beter af met de Partij voor de Dieren. Eerlijke prijzen voor een eerlijk product. Weg met EU-subsidies. Bescherm de binnenlandse markt tegen prijsdumping met Braziliaanse kip. En zelf ook stoppen met prijsdumping in bijvoorbeeld Ghana. Veel boeren zullen dat met ons eens zijn.

Toch CDA?
Toch is 43 van de agrarische kiezers volgende week van plan alsnog op het CDA te stemmen volgens een peiling van AgriDirect. Een onverstandige keuze voor iedereen die zich zorgen maakt over de huidige leegloop van het platteland en de opmars van megastallen en andere ziekmakende vormen van bio-industrie. Op het Brabantse platteland lijden nog vele honderden mensen aan chronische Q-koorts, opgelopen doordat ze tijdens het wandelen, fietsen of wonen op het platteland besmet zijn geraakt, zonder dat ze door de overheid gewaarschuwd zijn en zonder dat ze schadeloos gesteld worden. Boeren en hun gezinsleden moeten in ziekenhuizen geïsoleerd worden opgenomen omdat velen van hen besmet zijn met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica die in de stallen kwistig wordt rondgestrooid. Letterlijk levensgevaarlijk, maar de laatste staatssecretaris van het CDA voor landbouw maalde er niet om.

Het CDA is de partij die beleidsverantwoordelijk was voor alles wat de agrarische sector en het platteland nu in grote problemen heeft gebracht. Denk daaraan als u volgende week uw stem uitbrengt.


Laatste publicatie van MarianneThieme

  • De kanarie in de kolenmijn

    co-auteur: Ewald Engelen


Geef een reactie

Laatste reacties (15)