3.592
63

oud-raadslid, blogger

Martijn is geboren in 1975, opgegroeid in Berghem, heeft een tijd in Oss gewoond en is in 2012 weer naar Berghem verhuisd.

Zijn uiterlijke wilde haren heeft hij verloren, van binnen is er echter nog van alles gaande en is inmiddels al jaren lid van de Socialistische Partij en zat van januari 2015 tot 2018 in de gemeenteraad in Oss.

In zijn vrije tijd is hij vrijwilliger bij Scouting Titus Brandsma in Oss, mag hij graag wandelen door de Maashorst en kan hij genieten van een goed speciaal biertje.

Hoe de VVD zich profileert over de rug van bijstandsgerechtigden

'Het lijkt me dat de mate van maatschappelijke saamhorigheid voor een groot deel afhankelijk is van hoe één en ander wordt neergezet door ons politiek bestuur'

Er is weer iets wonderlijks in politiek Nederland. Of eigenlijk, misschien niet zo wonderlijk: de VVD profileert zich door een flinke trap naar beneden uit te delen.

De VVD maakt zich namelijk weer eens heel erg druk over bijstandsgerechtigden. Nu in verband met de zogeheten ‘taaleis’. VVD staatssecretaris Van Ark wil gemeenten straffen als zij de bijstandswet niet consequent uitvoeren. Wat is het probleem dan? Eigenlijk heel eenvoudig: gemeenten kijken in de uitvoering vooral naar mensen in plaats van droog naar cijfertjes en de wet. En mensen die op het sociaal minimum leven help je niet door een deel van hun karige inkomen in te pikken.

Na dit landelijk nieuws gingen er natuurlijk allerlei lokale VVD fracties (gecoördineerd?) aan de gang met Raadsvragen: ‘Geen Nederlands, geen bijstand!’ roepen ze gezamenlijk in koor. Ook in Oss was dat het geval: VVD Oss wil verlaging van bijstand voor inwoners die geen Nederlands spreken, kopte het Brabants Dagblad.

Onze wethouder was duidelijk in z’n beantwoording: mensen gaan voor regels en de regel is sowieso net zinnig. Dit had best met niet-publieke vragen gekund (zogeheten ‘technische vragen’) en als er iets uit kwam, had de VVD politieke geladen Raadsvragen kunnen stellen. Ik twitterde dan ook over dit stukje profilering van de VVD.

De VVD deed in een reactie een beroep op solidariteit, want dat ‘komt van twee kanten’.

so·li·da·ri·teit (dev)
gevoel van een-zijn met anderensaamhorigheid

Het lijkt me dat de mate van maatschappelijke saamhorigheid voor een groot deel afhankelijk is van hoe één en ander wordt neergezet door ons politiek bestuur. Wie mensen als onwelwillende uitzuigers neerzet, als misbruikers van ons systeem, moet niet vreemd opkijken dat mensen er geen zin meer in hebben.

En dat is precies wat de VVD bij herhaling doet. Zijlstra deed het met z’n leugens over vluchtelingen. Het wordt doorlopend gedaan door bijstandsgerechtigden tegenover ‘hardwerkende Nederlanders’ te zetten, alsof mensen die in de bijstand terecht komen zelf nooit gewerkt hebben. Of door een ‘tegenprestatie’ te eisen voor een vangnet waarin je alleen in het uiterste geval terecht komt. Of verregaande onzinnige inbreuken op de privacy vanwege ‘controle op fraude’… Laten we eerlijk zijn: de VVD heeft op het gebied van het promoten van ‘solidariteit’ nogal een dubieuze reputatie.

Het zou jammer zijn als de drang tot profileren over de ruggen van de mensen die het lastig hebben in onze maatschappij bij de Osse VVD fractie de boventoon gaat voeren.

Ik hoop niet dat deze lijn wordt doorgezet. Aan de landelijke VVD hebben we wat dat betreft onze handen al meer dan vol.

Geef een reactie

Laatste reacties (63)