891
7

Politicoloog en journalist

Theo Brand is journalist en politicoloog en werkt onder meer als eindredacteur voor NieuwWij.nl en is medewerker van magazine De Linker Wang. Religie, levensbeschouwing en politiek zijn thema’s die hem interesseren.

Hoe gOdschrift oude en nieuwe waarheden omver blaast

Gelovig of  juist niet: God maakt veel los in Nederland. Ik merk dat zelf als ik opinies omtrent godsdienst publiceer op Joop.nl

“God is een irriterend woord dat zoveel betekent dat het niks zegt. Niemand weet niets over god. God is een gevoel. Je kunt zeggen dat je niet in god gelooft en je dood ergeren aan al die lui die het woord gebruiken. God irriteert.”

Dit schrijft de Utrechtse universitair docent religiewetenschap Lucien van Liere in één van de eerste artikelen op de nieuwe site gOdschrift.nl. Van Liere maakt deel uit van de redactie van deze onorthodoxe opiniewebsite die in de Kerstnacht van 2012 het levenslicht zag.

Theologen maken deel uit van de redactie, naar mijn indruk theologen van het meer verlichte en filosofische soort. De website staat haaks op het simplistische maar steeds dominanter wordende schema religieus = dom & conservatief en atheïstisch = slim & progressief. Juist daarom is deze opiniewebsite een welkome aanvulling in het huidige tijdsgewricht van religiestress.

“Vervang god door X en logisch gezien verandert er niets,” vervolgt Van Liere in zijn bijdrage op gOdschrift.nl. “Maar terwijl X niets doet voelen, is dat met god zo anders. Daarom moet het over god gaan, over wat wordt verondersteld maar wordt verzwegen, over het meest gevulde niets van de cultuur, over wat ook in de religieuze bejubeling van het woord weg blijft, over wat als bron van alle ellende wordt beschouwd en als krachtigste oplossing daarvoor.”

Van Liere heeft een punt. Gelovig of  juist niet: God maakt veel los in Nederland. Ik merk dat zelf als ik opinies omtrent godsdienst publiceer op Joop.nl. Logisch want voor gelovigen van het meer uitgesproken soort, staat god gelijk aan het eigen gelijk waarover geen discussie mogelijk is. En dat verleidt tot een minstens zo groot tegenovergesteld gelijk.

Daarom spreekt de missie van gOdschrift.nl mij aan. Daarin staat: “Waarheid is voor ons veel meer uitzondering dan regel. Waarheid zet de wereld op zijn kop. Waarheid maakt een mens tot meer dan een sterfelijk dier.” En over de schrijvers: “Niet bij machte om zélf tot een heilige waarheid te komen, maar wél scherp genoeg om te signaleren wat níet voor waarheid mag doorgaan, en moedig genoeg om iets profetisch te zeggen. Wanneer zij menen dat het nodig is, willen de theologen die gOdschrift dragen een tegengeluid laten klinken, een storende stem zijn.”

Elke storende stem is welkom. Zeker als deze storende stem dominante denkschema’s omver werpt, oude én nieuwe waarheden ter discussie stelt, wijsheden uit oeroude verhalen ontsluit voor (post)moderne mensen en levensbeschouwelijke verdraagzaamheid bevordert.

Dat gOdschrift.nl vooral een prikkelende en prangende toekomst tegemoet mag gaan!

Volg Theo Brand ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (7)