1.369
37

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Hoe je met alle winkels open tóch te grote drukte voorkomt

Het kan zo eenvoudig zijn als je maar even creatief én lateraal denkt

cc-foto: Claudius Dorenrof

Eerst zaten de burgemeesters met de handen in het haar. Daarna hieven zij die in wanhoop ten hemel. Zo ongeveer moet hun maandagse corona-overleg zijn verlopen. Ze wisten bij god niet hoe ze moesten voorkomen dat hun winkelcentra keer op keer vol zouden lopen met koopjesjagers. Ze gingen onverrichter zake uiteen. Toch ligt een oplossing voor de hand: toen Jorritsma van Eindhoven en Aboutaleb van Rotterdam de winkels massaal dichtgooiden, ging iedereen braaf naar huis. Nederlanders zijn een volgzaam volk maar je moet ze wel heldere aanwijzingen geven. Dan zijn zij als was in bestuurlijke handen.

Het is een misvatting dat mensen samen willen drommen voor de Bijenkorf of zo. Ze vertrekken juist allemaal afzonderlijk in de overtuiging dat ze straks meteen aan de beurt zijn. De burgemeesters hebben immers iedereen dringend aangeraden thuis te blijven. Dan zal het wel meevallen met de drukte.

Deze redenering is even glashelder als voor de hand liggend. Als je wilt dat mensen niet met hun allen naar de stad gaan moet je ze elke dag weer vertellen dat dit spelen is met hun leven. De winkelstraat eindigt bij de ingang van de begraafplaats. Dat houdt misschien net genoeg mensen thuis om een klanteninfarct te voorkomen.

Beter is het heldere regels te stellen. Als je wilt dat de burgers niet allemaal op hetzelfde moment gaan winkelen, moet je ze opdelen in groepen met een eigen tijdslot (triest anglicisme van time slot). Worden zij op andere momenten voor de etalage aangetroffen, dan krijgen ze zonder meer een stevige boete.

Boa’s en politieagenten dienen in één oogopslag te kunnen vaststellen of burgers zich aan de hen toegewezen tijden houden. Het is dan ook een slecht idee om leeftijdscategorieën of de eerste letter van hun achternaam als uitgangspunt te nemen. Dat levert een heel gezoek en een gecontroleer van identiteitsbewijzen op. Bovendien valt er dan heel wat te smokkelen. Selecteren op haarkleur moet met het oog hierop helemáál worden afgewezen, ook al ligt het nog zo voor de hand. Dat levert alleen maar discussie op met gezagsdragers over die kleur. Je hebt geen oplossing voor pruikendragers. En elke kapsalon met haarverf wordt een vervalsingscentrale.

Er is maar één geschikt criterium: lichaamslengte. ‘s-Ochtends tot tien uur zijn personen van een meter zestig of kleiner welkom, van 10 tot 12 die van een meter zestig tot een meter achtenzestig, van 12 tot 14 die van een meter achtenzestig tot een meter vijfenzeventig, van 14 tot 16 die van een meter vijfenzeventig tot een meter negentig en van 16 tot 18 uur die langer dan een meter negentig. God mag weten of de burgers daarmee zijn ingedeeld in ongeveer even grote groepen. Met de beschikbare demografische gegevens valt echter een plausibele inschatting te maken. Hier kunnen wetenschap en statistiek uitkomst bieden.

Natuurlijk zou je voor vrouwen en mannen een aparte serie lichaamslengtes op kunnen stellen maar dat maakt de controle wel moeilijker. Dat is derhalve een matig idee. Omdat het zelden voorkomt dat geliefden ongeveer even lang zijn – is althans mijn waarneming – zullen de meeste paren zich gedwongen zien om los van elkaar te winkelen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Uiteraard mogen kinderen tot en met twaalf jaar met hun ouders mee. Dat is niet te vermijden.

Het zal zeker voorkomen dat mama haar veertienjarige zoon zónder baard in de keel voor een leerling van groep 8 door laat gaan. Als het nakroost dat tenminste acceptéért. Maar zoiets zal zelden voorkomen. Dat haalt het idee niet onderuit. En evenmin de gedachte dat vrouwen kunnen smokkelen met hoge hakken. Je verbiedt gewoon het winkelen met hoge hakken. Meteen een boete van 100 euro en het verboden schoeisel ter plekke in beslag genomen en ter beschikking gesteld van de kringloopwinkels.

Deel de Nederlanders in op lengte en geef ze dan vaste uren om te winkelen. Het kan zo eenvoudig zijn als je maar even creatief én lateraal denkt.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (37)