10.034
193

Tweede Kamerlid DENK

Selçuk Öztürk (1972) is sinds 8 november 2012 lid van de Tweede Kamer. Tot 14 november 2014 maakte hij deel uit van de PvdA-fractie. Nu vormt hij samen met Tunahan Kuzu een fractie. Zij richtten in 2015 de beweging DENK op. De heer Öztürk was raadslid in Roermond en lid van Provinciale Staten van Limburg. Daarnaast was hij managementconsultant.

Hoe krijg je DENK weg?

Diederik, Geert, Han, Hans, Lodewijk, Mark, Malik, Pieter, Sadet, adviseurs, spindoctors en de rest: pen en papier in de aanslag!

cc-foto: risastla
cc-foto: risastla

Voor onze fanclub.

Het kan niemand zijn ontgaan: meimaand is DENK-maand. Want alle poortwachters van de gevestigde orde hebben in de afgelopen weken wel aandacht geschonken aan DENK en aan haar prominente leden. Uit de meerderheid der berichten viel, en dan druk ik me licht uit, toch wel een zekere vorm van politieke aversie en electorale angst te destilleren. De algehele zuurgraad in de berichten weerspiegelde soms zelfs een zekere vorm van wanhoop.

Welnu: fanclub, wanhoop niet! Omdat solidariteit een kernwaarde is van DENK, zet ik in het vervolg van dit stuk voor u uiteen hoe DENK uit politiek Den Haag weg te krijgen is. Diederik, Geert, Han, Hans, Lodewijk, Mark, Malik, Pieter, Sadet, adviseurs, spindoctors en de rest: pen en papier in de aanslag!

DENK is eigenlijk heel eenvoudig weg te krijgen. Ten eerste moet er binnen de gevestigde politieke partijen weer ruimte komen voor verschillende meningen. Men moet gaan doen waar onze representatieve democratie om draait: verschillende opvattingen vertegenwoordigen. Het is daarbij van groot belang dat politici die tijdens verkiezingen op de lijst worden gezet om bepaalde groepen in de samenleving aan te spreken, de zogeheten ‘lokazen’, in plaats van hun doelgroep na het verkrijgen van hun felbegeerde zetel keihard en zonder scrupules te laten vallen, ook na verkiezingen nog omkijken naar hun doelgroep en de noden van deze groep vertolken.

Ten tweede moet er werk gemaakt gaan worden van de bestrijding van discriminatie en racisme. Want op dit gebied blijft het te veel bij siermaatregelen. Siermaatregelen die ook nog eens de last leggen bij mensen die gediscrimineerd worden, in plaats van bij de mensen die discrimineren. Zo moeten mensen met anoniem solliciteren bijvoorbeeld hun naam maar veranderen om aan een baan te kunnen komen. Met dank aan de PvdA en D66. In plaats van dit blaming-the-victim-beleid, moet de overheid een lik-op-stukbeleid gaan voeren, waarin loksollicitaties worden uitgevoerd om arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen. Waarin een Educatieve Maatregel Discriminatie wordt opgelegd. En waarin discriminerende uitingen worden opgenomen in een Racismeregister.

Ten derde moeten de taken van de invloedrijkste instituties in onze samenleving, zoals de media, de politiek, de rechtspraak en de wetenschap, niet meer louter beoefend worden door de bril van de kleurloze en veelal grijze man. Want de dominantie van die bril, doet geen recht aan de veelheid van brillen die bestaan in onze samenleving. Neem bijvoorbeeld het kabinet: het enige stukje kleur wat daarin te vinden is, is de zonnebankkleur van Minister Hennis. Als we geen werk maken van de representativiteit van onze invloedrijkste instituties, zullen te veel mensen zich niet vertegenwoordigd en gehoord voelen, waardoor het vertrouwen in deze instituties alleen meer en meer zal slinken en de maatschappelijke samenhang langzaam zal afbrokkelen. En dat is natuurlijk een uiterst zorgelijk vooruitzicht.

Resumerend nog even de kernpunten van de wijze waarop DENK weg te krijgen is uit Den Haag, zodat vooral Team Samsom ze nog even kernachtig kan opschrijven:
(1.) geen lokazen als politici,  (2.) discriminatie en racisme bestrijden en  (3.) het bevorderen van de representativiteit van onze invloedrijkste instituties.

Tot slot, in aanvulling hierop (4.), u moet het echt menen.

Doe het niet voor electoraal gewin, maar vanwege uw oprechte geloof in een beter Nederland. Succes allemaal, maak DENK maar onnodig.

Geef een reactie

Laatste reacties (193)