1.781
49

Hans Groen [1963] is zelfstandig ondernemer en bestuurslid van
GroenLinks Midden-Drenthe. Geboren in Noord-Brabant en sinds 2002 woont
Hans Groen in Mantinge, Drenthe. Hans Groen is adviseur op het gebied
van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft
opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde. Als
fractielid neemt hij de verantwoording voor het webbeheer en is
recentelijk toegetreden tot het bestuur voor het financiele beheer. Hij
heeft een eigen weblog op http://hgroen.wordpress.com/

Hoe meer VVD, hoe minder liberalisme

Fractieleider Stef Blok ontbeert kritisch vermogen en verkwanselt alle principes van de VVD

In dagblad Trouw zet fractievoorzitter Stef Blok zich af tegen wat hij noemt de beklemmende morele superioriteit van Links. Los van het feit dat het een Pavlov reactie is op de kritiek van het huidige kabinetsbeleid, ontbeert Stef Blok het kritisch vermogen om dat beleid onder ogen te zien. Een beleid dat de menselijke maat mist als het gaat om zaken zoals ontwikkelingssamenwerking, asielzoekers of cultuur.

Het beeld dat Stef Blok schetst is typisch VVD. De overheid bemoeit zich nergens mee, tenzij het niet anders kan. Of zoals hij het verwoordt: “een beschaafde samenleving laat haar burgers vrij om te kiezen.” De VVD wil dat de burger zelf de cultuur direct gaat bekostigen vanuit donaties, zelf orkesten gaat opzetten of zelf ontwikkelingssamenwerking opzet.

Maar beste Stef Blok, dat doet de burger al decennialang. Cultuur, milieu en ontwikkelingsorganisaties halen al ontzettend veel geld op door direct bij de burger aan te kloppen. Vele van deze organisaties kennen vaste donateurs en jaarlijks worden inzamelacties gehouden. Er zijn al jaren ontzettend veel particuliere initiatieven die kleding en voedsel inzamelen omdat naar de meest behoeftigen van deze wereld te brengen. Elke paar maanden staat in onze lokale supermarkt weer een belangengroep die mij aanspreekt om voedsel te doneren. Iets waar ik graag aan meewerk. Maar blijkbaar laat Stef Blok zijn eten thuisbezorgen, anders was hij deze organisaties zeker ook tegengekomen of blijft zijn deur dicht als een collectant aanbelt voor een donatie.

Dat het linkse beeld op wantrouwen gebaseerd is klopt totaal niet. Het linkse beeld bij de maatschappij is juist een van vertrouwen, waar een partij als de VVD de burger totaal niet vertrouwt gezien het aantal law & order maatregelen die zij nastreeft. Cameratoezicht, DNA registratie, kinderdossiers, centrale patiëntendossiers, etc. De VVD is de partij die het minst op heeft met de privacy van de burger. Hoezo wantrouwend? In welke wereld leeft Stef Blok eigenlijk?
Zijn wereldbeeld wordt nog merkwaardiger als hij de linkse partijen het beleid van de afgelopen decennia in de schoenen probeert te schuiven. Maar het zijn juist CDA en VVD geweest die het beleid hebben bepaald met hun neoliberale opvattingen. Opvattingen die hebben geleid tot een enorme financiële en economische crisis. Een milieu dat het moet ontgelden en buitenstaanders die worden gereduceerd tot een statistiek.

Stef Blok ziet de overheid als een noodzakelijk kwaad, wat een merkwaardig uitgangspunt is. De overheid is juist een fundamenteel onderdeel van onze maatschappij om ordening aan te brengen, waar de burger daar niet in kan slagen. Dat geldt niet alleen voor zaken als defensie of binnenlandse veiligheid, maar ook als het gaat om beschermen van de mensenrechten of internationale politiek op de verschillende deelterreinen.

Er is niets mis met het feit dat de burger van de overheid verlangt dat zij internationale ontwikkelingssamenwerking behartigt. Daarvoor hebben wij als Nederland [dus ook de VVD] juist getekend om minimaal 0,7% bij te dragen. Daarvoor draagt de burger juist de macht over aan de politiek om die zaken te behartigen. De vrijheid van het individu waar Stef Blok zo prat opgaat, wordt niet gewaarborgd als mensen geen gelijke kansen krijgen of als hun rechten niet worden beschermd. Stef Blok oproep is een oproep om terug te gaan naar het principe van het recht van de sterkste. Verkeert u in de ongelukkige situatie om buiten uw schuld om, niet tot de sterken te behoren, dan hoeft u bij Stef Blok niet aan te komen. Dat noemt Stef Blok beschaving. Zelfs de JOVD en vele VVD prominenten kunnen het niet meer bevatten.

En als Stef Blok dan zo graag de burger vrij wilt laten in zijn keuzes, waarom wordt ons dan wel zoiets als kernenergie door onze strot geduwd terwijl er geen meerderheid voor is. Of dat de VVD ten koste van alles de villasubsidie blijft verdedigen, wat feitelijk geen taak is van de overheid maar van de markt. Of wat dacht u van allerlei subsidies op landbouw gebied of subsidies aan vervuilende industrie waar de VVD zo graag mee te koop loopt onder de noemer ondernemingsstimuli. Of wat dacht u van de ‘liberale’ opvattingen van de VVD die ervoor zorgden dat men alles doet om de SGP tevreden te houden: weigerambtenaar, koopzondagen, geen beweging op euthanasie of abortus. Onder Stef Blok heeft de VVD al haar principes verkwanselt en Stef Blok komt niet verder dan het bekende jij-bakken waar hij in de 2e Kamer al om bekend staat.
Hoe meer VVD, hoe minder liberalisme in Nederland.

Geef een reactie

Laatste reacties (49)