Laatste update 16:55
653
11

Voorzitter Klimaatverbond Nederland, wethouder Delft

Stephan Brandligt is namens GroenLinks wethouder werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de stad in Delft. Hij is geboren in Zeist en heeft in Delft Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek gestudeerd. Hij was tijdens zijn studietijd actief als bestuurslid van de Delftse studentenvakbond VSSD en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). In 2006 werd hij commissielid voor de gemeenteraadsfractie GroenLinks Delft en vanaf december 2008 gemeenteraadslid.

Hoe optimistisch zijn de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?

We weten nu dat zeven op de tien Nederlanders duurzamer wil gaan leven. Dus laten we korte metten maken met de afwachtende houding.

Volgens nieuw onderzoek van Warmetruiendag is driekwart van de Nederlanders bang dat het niet gaat lukken om klimaatverandering binnen veilige grenzen houden. Niet omdat ze het zelf niet willen -integendeel- maar omdat ze denken dat de buurman niet meedenkt en niet meedoet. Dat leidt tot een interne klimaatspagaat bij burgers en dat kan de energietransitie onnodig vertragen.

cc-foto: warmetruiendag
Optimisme is een uitgelezen taak voor lokale overheden, want klimaatoplossingen beginnen lokaal, bij mensen zelf, thuis en op het werk. Juist lokaal kunnen en moeten we beginnen met mensen het vertrouwen te geven dat de verduurzaming kán slagen. Volgens hetzelfde onderzoek is er onder burgers trouwens verrassend veel draagvlak voor meer overheidsmaatregelen. Gemeenten komen ook in de positie om de energietransitie te versnellen, nu Den Haag groen licht geeft voor gasloze nieuwbouw en de gaskraan in Groningen deels dichtgaat. Zij mogen bepalen waar die gasloze straten en wijken komen.

Het klimaat is eindelijk prioriteit in Nederland. De omslag begon klein, met de klimaatzaak in Den Haag van Urgenda met 890 bezorgde burgers uit heel Nederland. De rechter oordeelde dat Nederland zijn aandeel moest nemen in het terugdringen van de uitstoot. Niemand in Den Haag of in de boardrooms van onze grote bedrijven zag die 890 burgers aankomen, maar het land werd wel wakker. Vlak daarop volgde de grote klimaattop in Parijs. De wereldleiders werden het eens: mondiale opwarming moet al stoppen bij 1,5 graden, in plaats van 2 graden.

Bij de landelijke verkiezingen in Nederland anderhalf jaar later werd het klimaat in de formatie pas echt onderwerp van gesprek. We gaan onontkoombaar verduurzamen en aan energie uit water, wind en zon – en het gaat snel. Alle 7,7 miljoen woningen en 1,1 miljoen bedrijfsruimtes gaan we energieneutraal maken. Dat is een reusachtige opgave.

In maart zijn de gemeenten weer aan zet. Burgers gaan dan stemmen over de politiek rond hún huizen, hún bedrijfsruimtes, hun directe leefomgeving. We weten nu dat zeven op de tien Nederlanders duurzamer wil gaan leven. Dus laten we korte metten maken met de afwachtende houding door snel concreet te maken hoe we samen en in onze eigen steden en dorpen verdere klimaatverandering kunnen tegengaan.

Al twaalf jaar delen optimistische burgers en bedrijven hun energiesuccessen en hun ‘yes we can!’ op Warmetruiendag. Dit jaar weer, op vrijdag 2 februari. Collega-politici: laat voor de gemeenteraadsverkiezingen zien en horen dat klimaatbeleid kan – en ook hoe het kan. Deel je groene oplossingen. En leg daarna lokaal klimaatbeleid vast tijdens de coalitieakkoorden.

Ons lokale optimisme kan de energietransitie helpen versnellen.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)