1.766
83

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Hoe slaan we een brug tussen Engeland en het vaste land?

Vooralsnog is de Europese Unie nog altijd vloeibaar en zeker geen vaste rots in de branding. Dat komt door twee zaken

Ten eerste blijft de eurocrisis zich maar voortslepen omdat voor probleemlanden geen geschikte oplossing wordt gevonden. Ten tweede is er de permanente twijfel over de toekomst van de EU. Er is een kleine elite van Europeanen die zich dapper een weg door het euroscepticisme probeert te vinden, maar tot een gedeelde blauwdruk voor de EU heeft dit nog niet geleid

Vermoedelijk zijn ook de meeste eurosceptici inmiddels wel overtuigd van de zegeningen van de Europese Unie. Zij willen echter een totaal andere EU. Onder hen vooral Engeland dat in grote mate soeverein wil blijven en streeft naar een bescheiden EU. En terecht natuurlijk. Europa is geen land maar een continent. We zijn als Europeanen weliswaar een familie, maar veel diverser dan in Amerika. Dat vraagt om een eigenzinnige EU die past bij de diversiteit van Europa.

Federatie
Mijns inziens vraagt zowel de Engelse wens als de gedeelde euromunt om heropening van het debat over de wenselijkheid van een Europese federatie. Vooralsnog rust er nog altijd een taboe op het woord ‘federatie’, maar gezien de verscheidenheid aan wensen in Europa is dit precies wat we nodig hebben. Een federatie kan namelijk enerzijds tegemoet komen aan de wens van verregaande culturele eigenheid van lidstaten en anderzijds zorgen voor de broodnodige stabiliteit en democratische legitimiteit.

Op zich heeft de huidige EU ook zijn charmes. Er is de Commissie voor het Europees belang. Er is de Raad om de belangen van de lidstaten te dienen. En er is het Parlement voor een beetje democratie. Het probleem is echter dat bij crises en problemen het zwaartepunt bij de Raad komt te liggen, waardoor het algemeen Europees belang, de stabiliteit en de euromunt ondermijnd worden.

‘Engeland moet meer begrip hebben’
Engeland zal dus begrip moeten hebben voor het feit dat het vaste land een euromunt overeind probeert te houden en zeer gebaat is bij stabiliteit. Het Engelse referendum komt dus niet echt goed van pas, nog afgezien van de vraag of zoiets complex als de Europese Unie zich leent voor een simpel ‘Ja’ of ‘Nee’. Anderzijds heeft Engeland zeker een punt: het wordt tijd om de uitdijende EU een halt toe te roepen. En dus wordt het tijd voor een grondig debat en hervorming van de EU. Het zou echter jammer zijn om niet serieus na te denken over een federatie.

Een Europese federatie in plaats van een Europese Unie heeft veel voordelen. Ten eerste bepalen de kiezers de koers en de president. Ten tweede wordt Europa veel stabieler. Ten derde kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden over de taakverdeling tussen Europa en de lidstaten. De Europese federatie zou zich bijvoorbeeld kunnen beperken tot financieel-economische vraagstukken, het milieu, buitenlands beleid en defensie.

Consensus
Het bovenstaande betekent dat lidstaten weliswaar belangrijke taken afstaan aan Europa, maar tegelijk blijft er veel ruimte voor culturele diversiteit. Zaken zoals het homohuwelijk, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, cultuur, natuur, kunst, pensioenen en de publieke omroep blijven dan nationale aangelegenheden. In een dergelijke federatie gaat Europa dus slechts over de economie en veiligheid. Dat lijkt een consensus waar zowel Engeland als het vaste land van Europa zich in kunnen vinden.

Geef een reactie

Laatste reacties (83)