1.873
24

live bij De Gids FM op Radio 1

Hoe verder met versoepeling ontslagrecht?

De Kunduzcoalitie is er nog niet met het ontslagrecht. De alsmaar groter wordende groep flexibelen heeft er niets aan

Het huidige systeem van ontslagbescherming verdwijnt. Werkgevers hebben straks meer ruimte om mensen te ontslaan. Daarvoor in de plaats moeten ze hun ex-werknemers de eerste zes maandan na ontslag doorbetalen, maar de ontslagvergoeding wordt veel lager. Bovendien moet de werknemer de vergoeding besteden aan scholing. Jules Theeuwes, wetenschappelijk directeur SEO Economisch Onderzoek is voor het voorstel zoals deze nu in het Kunduz-akkoord is vastgelegd. Alfred Klein-knecht, hoogleraar Economie en Innovatie vreest dat het vertrouwen tussen werknemers en werkgevers zal afnemen met als gevolg dat de werkloosheid nog verder toeneemt.

In het Joop-debat van dinsdag 29 mei discussieert Jules Theeuwes, wetenschappelijk directeur SEO Economisch Onderzoek met Alfred Klein-knecht, hoogleraar Economie en Innovatie. Kijk en luister naar het Joop-debat vanaf 11.45 op DeGids.fm

Met het Kunduz-akkoord hebben de vijf partijen het taboe over het ontslagrecht doorbroken. Maar zoals het voorstel er nu ligt kan het nog niet worden ingevoerd. Nederland telt alsmaar meer flex-werkers en die zijn nog niet goed genoeg beschermd. Daar zijn Theeuwes en Klein-knecht het beide over eens. 

Theeuwes gaat er vanuit dat werkgevers straks hun best zullen doen om mensen die ze eruit gooien te helpen aan een nieuwe baan. “Anders moeten we volgens de nieuwe plannen zes maanden WW betalen”, zegt hij in Vrij Nederland. Klein-knecht denkt daar anders over. Het feit dat mensen makkelijker ontslagen kunnen worden en dat het goedkoper wordt voor werkgevers dat ook te doen vindt hij een soft pressiemiddel. 

Met de versoepeling van het ontslagrecht verliest de arbeidsmarkt ook innovatie en kostbare kennis en hebben werknemers minder toegang tot scholing aldus Klein-knecht.

“Het uitkleden van beschermende regelgeving betekent dat men mee werkt aan de verloedering van de aanbodkant van de Nederlandse economie. […] Men faciliteert daarmee de weigering van overheid en bedrijfsleven om voldoende te investeren in onderwijs en Research & Development.

Klein-knecht vreest ook dat de wederzijdse betrokkenheid tussen werkgever en werknemer verdwijnt met versoepeling van het ontslagrecht. Dat kan leiden tot Amerikaanse toestanden. De gedachte ‘easy to hire, easy to fire’ heeft daar geleid tot een hogere werkloosheid en het arbeidsklimaat is er geur.

Theeuwes meent juist dat de kloof tussen ‘insiders en outsiders’ van de arbeidsmarkt kleiner wordt omdat het akkoord de verschillen tussen het flexibele en vaste arbeidskrachten kleiner maakt. De trend is echter dat er steeds meer flex-werkers komen. 

Geef een reactie

Laatste reacties (24)