3.907
41

Filosoof

Mihai Martoiu Ticu is in Utrecht afgestudeerd in de wijsbegeerte en internationaal recht. Hij is op 7 februari 1968 in Roemenië geboren en is sinds 1990 in Nederland.

Hoe voorkom je nieuwe aanslagen en genocide

'Zolang het Westen tirannen oplegt, zal men naar manieren zoeken zich te bevrijden'

Een paar weken geleden stuitte ik op een document uit 1918 in het archief van Qatar. Emir Faisal ontmoette Britse ambtenaren en waarschuwde hen: de Britten moesten Ibn Saud niet helpen, want hij zou extremistisch zijn. Saud’s Wahabisme was volgens hem een militante ideologie, intolerant voor alles buiten hun ‘sekte’. Ondanks deze waarschuwing brachten de Britten Ibn Saud toch op de troon in Saudi Arabië, allang voordat men er olie ontdekte. Ook het feit dat hij 400.000 mensen afslachtte en 350.000 ledenmaten afhakte (van 7% van de bevolking), had voldoende reden moeten zijn om hem te dumpen. Het Westen houdt de Saudi’s tot de dag van vandaag aan de macht.

Ook onze Faisal was geen heilige. GB beloofde hem een onafhankelijke staat in het Midden-Oosten; volgens de beste interpretaties werd hem ook Palestina toegezegd. Na de WWI kroonde hij zichzelf tot koning van Syrië, inclusief Palestina. Maar de Fransen hadden andere plannen, vermoordden een paar duizend Syriërs en verdreven hem. Met Palestina hadden de Britten hun eigen plannen. Terwijl daar in 1850 slechts 4% Joden woonden, stonden de Britse bezetters toe dat Europese gelukszoekers Palestina massaal zouden koloniseren. Deze gelukszoekers wilden slechts een meerderheid vormen en het land overnemen. 

De Britten wilden Faisal echter niet afschrijven. Ze zetten hem op de troon in Irak, ondanks het feit dat hij geen enkele band had met dat land. De Irakezen zagen het voordeel van een Westerse marionet niet in en verdreven Faisal. En bleven koppig alle Westerse marionetten verdrijven. De laatste marionet was Saddam Hoessein. In het begin was hij lief, deed alles wat het Westen hem opdroeg. Hij vermoordde de intellectuelen, tussen zevenhonderd en vijfendertigduizend, met behulp van een lijst geleverd door een Amerikaanse agent. Want ja, intellectuelen waren links en anti-dictatuur. En als je links en anti-dictatuur bent, dan heet je ‘communist’ en moet je uitgeroeid worden, zoals de 500.000 in Indonesië, waar het Westen een andere tiran aan de moslims oplegde. En hoe kan democratie zonder intellectuelen ontstaan? 

Hoessein vergaste Koerden met Westerse hulp en viel Iran aan, ook met Amerikaanse hulp en aanmoediging. Als dank schoten de VS een Iraans passagiersvliegtuig zomaar neer. 

Want Iran wilde vrijheid. Reza Pahlavi bleef neutraal tijdens WWII, dus de Britten en de Russen verbanden hem naar Johannesburg. De Iraniërs vonden de plaatsvervangende marionet maar niks en kozen Mossadeq als premier, want hij riep dat de olie voor de Iraniërs was. Dus de Britten en de Amerikanen pleegden een staatsgreep en zetten een andere dictator op de troon: de Sjah. Op dit moment zijn er twee versies van het verhaal. In de eerste versie pleegden studenten een revolutie, die later door de ayatollah Khomeini werd gekaapt. In de tweede versie viel de Sjah uit de gratie, zoals andere dictators, en lieten de VS hem vallen. Welke versie je ook kiest, het staat zeker vast dat de huidige Iraanse dictatuur het gevolg is van Westerse interventies. 

Saddam bleek een ontrouwe hond. Hij kocht ook wapens van de Russen en ontwikkelde zijn eigen wapenindustrie. Hij viel Koeweit binnen, dat door het Westen gescheiden van Irak was voor Westerse belangen met een pro-Westerse marionet. Het Westen verdreef Saddam uit Koeweit en stelde sancties in die tot de dood van 500.000 Irakese kinderen leidden. 10 jaar later vielen de VS Irak weer binnen om daar militaire kampen te bouwen en om de oliekraan naar China op elk moment dicht te kunnen draaien. Met welke smoes? De smoes was dat Saddam massavernietigingswapens in handen had en banden met Bin Laden zou hebben. 

Enter Bin Laden 
In Afghanistan droegen de vrouwen minirokken en studeerden op de universiteit. Dus het moest anders. De VS kweekten daar islamisten om een Russische invasie uit te lokken, zodat Rusland een eigen ‘Vietnam’ zou krijgen. Ze trainden en bewapenden Bin Laden, een Wahabist uit Saudi-Arabië. Ook hij bleek een ontrouwe hond en pleegde de aanslag op 11 september. Waarom? Lees zijn teksten voordat je het gevestigde credo herhaalt. Behalve zijn irrationele gebral had hij een aantal rationele klachten en legitieme eisen. Bijvoorbeeld dat het Westen tirannen in islamitische landen in het zadel helpt en houdt; dat de tirannen de welvaart in het voordeel van het Westen gebruiken, niet voor het welzijn van hun eigen mensen; dat het Westen Israël de hand boven het hoofd houdt; en – let op – dat Het Westen volkenrecht schendt en de wereld dubbele standaarden oplegt.

Haten de moslims vrijheid?
George Bush gaf het Pentagon opdracht om te onderzoeken ‘waarom de moslims onze vrijheid haten’, maar vond de conclusies niet leuk:

‘Muslims do not “hate our freedom,” but rather, they hate our policies. The overwhelming majority voice their objections to what they see as one-sided support in favor of Israel and against Palestinian rights, and the longstanding, even increasing support for what Muslims collectively see as tyrannies, most notably Egypt, Saudi Arabia, Jordan, Pakistan, and the Gulf States.’

Onderdrukking leidt tot radicalisering
Ik was ook een radicaal. Tijdens de anticommunistische revolutie in Roemenië zocht ik voor drie dagen en nachten naar wapens om zoveel mogelijk communisten uit te roeien. En als ik wapens zou hebben gevonden, zou ik het ook gedaan hebben. Ik was dus een fanatiekeling, in de naam van vrijheid, democratie en mensenrechten. Mijn verhaal zegt iets over onderdrukte mensen: zij zoeken net zo lang totdat ze een bevrijdende ideologie vinden. En ze pakken de makkelijkste ideologie. Hetzelfde zal ook met moslims gebeuren. Zolang het Westen hen tirannen oplegt, zullen ze naar een alternatief zoeken om zich te bevrijden. En het alternatief is slechts een nog zuiverdere vorm van islam die hen vrijheid belooft, vrijheid van de corrupte tirannen en van de Westerse onderdrukking.

In 2003, tijdens de Amerikaanse invasie in Irak schreef Christopher Weeramantry (ex-rechter en vicepresident van het Internationaal Gerechtshof) een boek. Hij toonde niet alleen aan dat de oorlog illegaal was, maar voorspelde ook de huidige ellende. De hele regio zou in anarchie belanden, terrorisme zou toenemen en radicalen zouden de macht overnemen. Zijn waarschuwing bleek profetisch. Terrorisme nam radicaal toe, de regio ligt in lichterlaaie en ISIS regeert. Weeramantry was echter niet alleen. Gerhard Schröder, Brent Scowcroft, juristen, adviseurs, analisten, CIA en simulaties van het Pentagon hebben hetzelfde voorspeld als Bush Irak zou binnenvallen. Dus Bush was gewaarschuwd.

Derde Wereldoorlog
Condoleezza Rice vatte het bovenste verhaal zo samen: ‘For 60 years, my country, the United States, pursued stability at the expense of democracy in this region here in the Middle East.’ Er is echter geen bewijs voor ‘stabiliteit’ als doel. En zelfs als stabiliteit het doel zou zijn, het resultaat ziet er anders uit. Een betere analyse is dat het Westen alles voor geld en macht doet. Als gevolg hiervan is de wereld veranderd in een stofzuiger die geld en macht naar het Westen zuigt. Ook de nieuwe maatregelen tegen terrorisme zullen volgens dezelfde formule worden bedacht zodat de stofzuiger blijft loeien: minder mensenrechten, meer tirannen; minder volkenrecht, meer bommen; minder luisteren, meer afluisteren. Dit zal nog meer moslims radicaliseren en zij zullen meer aanslagen plegen. Daardoor zullen de Westerlingen verder radicaliseren. Populistische partijen – zoals PVV en Front National – zullen steeds groter worden. Uiteindelijk zullen deze spiralen van haat en geweld tot de Derde Wereldoorlog leiden. 

Het Westen is in de meerderheid en heeft betere wapens. Maar zoals Bin Laden het zei: ‘As for us we have nothing to lose. He who swims in the ocean does not fear the rain.’ Dus moslims hebben niks meer te verliezen. De oorlog zal daardoor een totale oorlog zijn, met als resultaat genocide op 1,6 miljard moslims. 

Verliezen voor het Westen
Misschien ook met grote verliezen voor het Westen. Ten eerste omdat technologie individuen grote vernietigende kracht geeft. Daardoor zullen ook veel Westerlingen sterven, vooral in aanslagen. Daarnaast zal de oorlog grote gevolgen hebben voor de economie en misschien voor het milieu, vooral als men ook kernwapens gebruikt. Als de oorlog het Westen economisch en militair verzwakt, levert men de wereld op een dienblad aan China, Rusland en Brazilië uit. Bovendien is oorlog voetbal en de bal is rond, je weet nooit wie uiteindelijk wint.

Betere oplossing
Maar er is een vreedzamer alternatief en hierover heb ik al eerder geschreven. Ik als radicaal zou de wereld radicaal veranderen:

1. Niet meer een wereld gericht op roof en macht, maar een wereld berustend op internationale rechtvaardige gedragsregels. We moeten conflicten via rechters oplossen. Landen, zoals Irak, moeten via een rechter een Amerikaanse militaire aanval kunnen stoppen. De Palestijnen moeten via een rechter Israël kunnen dwingen om de bezetting te beëindigen. Mensen, zoals Khalid El-Masri, moeten de VS via een rechter kunnen dwingen om hen vrij te laten en schadevergoeding te betalen. Als mensen hun recht via de rechters kunnen halen, zullen ze ook minder geweld en terrorisme gebruiken. 

2. Het Westen moet geen tirannen meer in het zadel brengen en houden. Men moet de resterende tirannen dwingen om te democratiseren en mensenrechten te respecteren. Dit neemt de voedingsbodem van terrorisme weg, de reden om het Westen te haten.

3. Het Pentagon bereidt zich voor op klimaatrampen en grondstoffenoorlogen. We moeten dus de economie omtoveren in een duurzame economie. 

En mijn laatste voorspelling voor vandaag: niemand zal naar mij luisteren want de mens is irrationeel.

cc-beeld: Tribes of the World

Geef een reactie

Laatste reacties (41)