Laatste update 22:26
3.694
160

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Hoe we de klimaatcrisis echt kunnen oplossen

Een nieuw wereldwijd amortisatiesyndicaat is nodig. De barst in de immense ijsplaat bij Antarctica is een niet mis te verstaan signaal dat niet genegeerd of weggewoven mag worden

cc-foto: nomis-simon

Op vier uur varen, westelijk van de Buiten-Hebriden eilanden die horen bij Schotland, ligt St Kilda. Een eiland al bewoond sinds de ijstijd, maar nu onbewoond. De bewoners zijn in 1930 geëvacueerd. Door inteelt en ziekte, maar vooral door bemoeienis van de buitenwereld, konden ze het niet langer bolwerken. Zo kenden ze het concept geld wel, maar op het eiland deelden ze alles en hadden het dus niet nodig. Bomen kenden ze niet en ze leefden in een duurzame relatie met het milieu. Het kan dus wel. Ze werden min of meer gedwongen te vluchten uit hun Arcadië naar de bewoonde wereld.

Wij wereldburgers kunnen veel, maar vluchten kan niet meer. Het klimaat verandert verontrustend snel. De barst in de Larsen C ijsplaat bij Antarctica, waardoor een ijsschots ter grootte van Noord-Brabant losbreekt, is meer dan een losgeraakte ijsschots. Het is een barst in het voortbestaan van de mensheid als geheel.

We hebben veel geld en investeringen nodig om het tij te keren voordat een algehele paniek uitbreekt met onoverzienbare gevolgen. Het is niet alleen immoreel maar ook amoreel om de last van de vervuiling af te wentelen op de burgers die er het minst van hebben geprofiteerd en het geld niet kunnen missen. Het is veel logischer om zij die het meest ervan geprofiteerd hebben te belasten zonder dat ze er een boterham minder om eten, of hoe ziek moet het worden, er een Ferrari minder om rijden.

De buitenaardse kunstmatige planeet waar de rijken heen kunnen vluchten is er nog niet, maar wel in de maak, dus is nu de tijd om te handelen. Er dient een fonds te komen dat gevoed wordt door het surplus aan rijkdom dat op deze wereld rondzweeft alleen maar op zoek naar nog meer rijkdom. Dit fonds zal zich richten op het treffen van structurele maatregelen om de opwarming en de roofbouw op onze planeet tegen te gaan.

In die goede oude feodale tijd kon koning Willem I gewoon een kas instellen om zijn plannen met betrekking tot Groot Nederland gestalte te geven en net zoals Trump nu, infrastructurele en militaire werken te indiceren. Dit ging helemaal fout, zodat uiteindelijk de rijke burgers een vrijwillige lening konden afsluiten ter voorkoming van een grote belastingaanslag. Baron Van Hall was de bedenker van dit plan. Ik stel voor om dit opnieuw te doen. Een kas om de klimaatverandering te bestrijden door het opstarten en uitvinden nieuwe wegen. Laten we rijkdom weer persoonlijk maken.

Ik stel drie dingen voor:

  • Alle vermogens boven de 100 miljoen krijgen voor het meerdere een eenmalige leningsverplichting of belastingaanslag van 40%, vermogens van 20 tot 100 miljoen één van 20%, daaronder geen extra belasting. Dit om de aarde te redden en te voorkomen dat de rijken der aarde denken de uitgangspunten van de Franse revolutie te kunnen ontgaan. Ghandi zei het al; er is genoeg voor iedereen op deze planeet maar deze planeet is niet groot genoeg voor de hebzucht van eenieder.
  • Er komt een Tobin taks om de stupide race op de effectenbeurs, wie het beste algoritme heeft, te stoppen en de beurs en beurshandel terug te brengen tot haar basis, namelijk allocatie van middelen.
  • Er dient een definitie van financieel terrorisme te komen. Nederland speelt daar nu een prominente rol in. De onsmakelijke hulpeloze wijze waarop de democratie zich nu tegen de neerbuigendheid en superioriteit van het grootkapitaal verweert is onacceptabel. Dit hebben we onlangs nog kunnen vaststellen bij de hoorzittingen over de belastingontwijking.

Het kapitaal en het bedrijfsleven dienen opnieuw gedisciplineerd te worden. Als het niet goedschiks gebeurt zoals als hierboven wordt uiteengezet zal het ongetwijfeld kwaadschiks gaan. Het tijdsgewricht is ernaar.

Tenslotte: Als de volksvertegenwoordigingen zichzelf serieus willen blijven nemen, moeten zij ook wapens hebben om zich tegen het grootkapitaal te verdedigen. Naast hernationalisaties, kunnen de hierboven genoemde instrumenten ingezet worden. De verworvenheden van de Franse revolutie en het voortbestaan van de mensheid zijn in direct gevaar. Het zijn grote woorden die ik gebruik, maar ze zijn gerechtvaardigd.

 


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (160)