6.665
38

Filosoof

Mihai Martoiu Ticu is in Utrecht afgestudeerd in de wijsbegeerte en internationaal recht. Hij is op 7 februari 1968 in Roemenië geboren en is sinds 1990 in Nederland.

Hoeveel haat past in Jan Dijkgraaf’s duim?

Dijkgraaf schopt graag onder de gordel met fact free haatprekerij over moslims

De Islam is zoals voetbal: iedereen langs de lijn weet het beter dan de spelers in het veld. Vooral de columnisten. Zij weten bij elke denkbare situatie hoe de moslim zou denken en reageren.

Neem bijvoorbeeld Jan Dijkgraaf in Metro. Hij schreef over een initiatief van Lies Roest van GroenLinks in Rotterdam, om een regenboogzebrapad te maken bij het Centraal Station of op de Coolsingel. Maar toen had Dijkgraaf nog 48 van zijn 99 woorden over om zijn babbelquotum te halen. Dus zoog hij iets over de moslims uit zijn duim:

“Benieuwd of NIDA, de islamitische partij die met twee zetels in de Rotterdamse raad zit, het voorstel gaat steunen. Want Nourdin El Ouali en Aydin Peksert (ja, tuurlijk, ik moest hun namen ook opzoeken) kunnen toch moeilijk tegen zo’n visuele verbeelding van Artikel 1 van de Grondwet zijn?”

Dat was makkelijk onder de gordel geschopt met fact free haatprekerij. Want Dijkgraaf had behalve hun naam ook even hun standpunten kunnen googelen en binnen 10 seconden zou hij de houding van Nourdin el Ouali over homo’s kunnen vinden, in een interview met PowNed:

PowNed: “Bij GroenLinks streed u actief voor homorechten. Gaat u dat ook nog doen bij een moslimpartij als NIDA?”
Nourdin el Ouali: “Ik pleit voor gelijkwaardigheid, ongeacht afkomst, sekse of seksuele voorkeur. Gelijkwaardigheid is een concept dat wij ook kennen in de islam. Racisme, anti-semitisme, homofobie, islamofobie en seksisme zijn allemaal kinderen van discriminatie, haat en angst.”

Dus El Ouali vocht al bij GL voor homo’s en wilde ook nog “verplichte homo-les in het onderwijs”. Maar Dijkgraaf – rechtgeaard journalist als hij is – had NIDA ook kunnen mailen en het vragen. Maar waarom zou je vragen, waarom zou riskeren je stereotypemachine vast te laten lopen? 

NIDA beantwoordde mijn mail en zij zullen vóór het voorstel van GL stemmen. Aydin Peksert zal de volgende verklaring voor zijn ja-stem geven:

Om te kunnen zijn wie je wilt zijn, en te vinden wat je wilt vinden, dienen we de ruimte voor diversiteit en de gelijkwaardigheid van alle mensen voor iedereen te respecteren en garanderen. NIDA onderstreept het belang hiervan in alle kleuren: in de kleuren van de regenboog, ook in het zwart van de roetvegen van Piet, ook in het paars van de vrouwenemancipatie, en ook in alle denkbare veelkleurigheid van huidskleuren, hoofddoeken, kruisjes, keppeltjes en baarden.”

Is Dijkgraaf onschuldig? 

Nee. Want zijn fantaisistische feiten stimuleren een negatief beeld over moslims. Psychologische experimenten over argumentatie tonen twee dingen aan. Ten eerste, hoe vaker men een stelling herhaalt, hoe meer mensen de stelling voor waar zullen aannemen. Ten tweede blijven mensen een oorspronkelijke stelling geloven, ook als de stelling weerlegd is. Het is aannemelijk dat duimzuigende opinieschrijvers het publiek stimuleren om foute overtuigingen te krijgen. Bijvoorbeeld volgens IPSOS, schat 57% van de bevolking het aantal allochtonen te hoog in. Ook in Groot Brittannië geloven kinderen dat er 47% van de bevolking allochtoon is, terwijl dit slechts 13% is. In feite overschatten alle Europeanen het aantal moslims. Het is dus niet handig dat columnisten uit hun duim zuigen, terwijl ze hun vooroordelen binnen 5 minuut op Google kunnen checken.

Vrijheid van meningsuiting

Geeft de vrijheid van meningsuiting je de vrijheid om feiten uit je duim te zuigen? Niet als je correct wilt spelen. Maar als je vals wilt spelen en anderen wilt beschadigen heb je heel veel vrijheid. Want je kan makkelijk onder de grens van het strafbare blijven en alsnog negatieve vooroordelen over anderen in leven roepen en houden. Je kan zelfs met andere opinieschrijvers – bij voldoende aantal – samen een sfeer van afwijzing en haat scheppen. Je kan moslims wegpesten zonder de wet te schenden. En als iemand een moskee in de fik steekt, ook al is hij door jouw stukken geïnspireerd, kan niemand een causaal verband bewijzen tussen jouw duimzuigerij en zijn daad. Je kan dus binnen de wettelijke grenzen haat zaaien en daarom kan je de vrijheid van meningsuiting niet als smoes gebruiken voor leugens en drogredenen, als je de pretentie hebt om moreel te zijn.
Is kritiek verboden?
Nee. Maar mocht je islamcriticus van beroep willen worden, volg mijn advies: kritiek kan slechts op feiten stoelen, niet op mythes en sofismes. Anders ben je geen criticus maar slapjanus of gladjanus.

Volg Mihai Martoiu Ticu ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (38)