Laatste update 29 april 2017, 11:38
8.110
192

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Hoeveel kost dat dan, ‘alle grenzen dicht’?

"Gebiedt de wetenschap ons om gezamenlijk de weg op te marcheren die Geert Wilders en Thierry Baudet ons wijzen?"

Op Koningsdag presenteerde het Algemeen Dagblad aan feestend Nederland een nieuwe profeet. Het is dr. Jan van de Beek, die het naar eigen zeggen in het verstikkend klimaat aan de Universiteit van Amsterdam niet meer volhield vanwege de linksigheid aldaar… Daar komt teveel moral reading voor, beweert hij: bepaalde vragen mogen niet gesteld worden omdat je anders rechts in de kaart speelt. Wierd Duk schreef het allemaal netjes op.

Van de Beek bepleit een absolute stop op de toelating van vluchtelingen, misschien met een uitzondering voor yezidi’s en christenen uit het Midden-Oosten. Waarom? Het is te duur. Volgens hem leveren personen die in Nederland geboren worden, wonen, werken en overlijden in het algemeen een negatief saldo op. Gaat het om immigranten, dan moeten er meestal grote sommen bij. Per saldo is Nederland dus vanwege de immigratie armer geworden. Bovendien heeft de komst van laaggeschoolde buitenlanders, die concurrentie aangingen met autochtonen, een drukkende werking gehad op de lonen. Daardoor ontbrak voor werkgevers de prikkel om te innoveren en te automatiseren. Ook dat was heel schadelijk van Nederland.

Economische kosten
Wie denkt dat Van de Beek dit alles in zijn proefschrift  onomstotelijk aantoont, komt bedrogen uit. Dat gaat helemaal niet over de economische effecten van de immigratie. Na een klaagzang over het politiek correcte klimaat aan de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) in het bijzonder volgt een historische studie. Van de Beek schetst de trends in het onderzoek naar de immigratie in de periode 1960 – 2005. Een belangrijke conclusie is dat men huiverig was om naar de economische kosten daarvan te kijken omdat dit niet politiek correct was en tot “ongewenste” resultaten zou kunnen leiden. Van de Beek benadrukte dat nog eens in het zogenaamde lekepraatje dat hij in het kader van de promotieplechtigheid hield. U kunt dit hier vinden. Klik op “lekepraatje” links onder.

Het boek werd overigens op de markt gebracht door de Amsterdam University Press, de uitgeverij van het linkse scherpslijpersbolwerk. Van de Beek is daar ook niet ontslagen. Hij is er zelf weg gegaan.

De vraag is nu: moeten wij naar deze profeet luisteren? Gebiedt, om zo te zeggen, de wetenschap ons om gezamenlijk de weg op te marcheren die Geert Wilders en Thierry Baudet ons wijzen? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, tenslotte.

Engel met een vlammend zwaard
De grenzen van alle welvarende landen staan onder druk: inwoners uit de armere delen van de wereld zijn tamelijk massaal op weg om deel te hebben aan het goede leven in Europa, Noord-Amerika en Japan. Zij zijn daar niet welkom.

Je zou die indruk niet krijgen als je naar Jan van de Beek luistert, maar de grenzen zijn al lang en breed gesloten. Het valt niet mee om het paradijs te betreden. Er staat weliswaar geen engel met een vlammend zwaard maar de muren en versperringen die nu al grote delen van de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten markeren, hebben dezelfde bedoeling. Dat geldt ook voor de hekken rond Ceuta en Melilla, waar Marokko en de EU elkaar ontmoeten. De rijke landen maken hun grondgebied zo ontoegankelijk als maar kan. Vuistregel: economische vluchtelingen worden geweerd, politieke kunnen na een lange, strenge en moeizame procedure worden toegelaten. Tegelijk blijken de gesloten grenzen in de praktijk wel eens poreus.. De meeste potentiële immigranten worden wel degelijk door de politiek van gesloten grenzen afgeschrikt, maar er zijn toch waaghalzen genoeg die voor de gevaarlijke tocht door woestijnen en over zeeën niet terugschrikken. Mensensmokkelaars maken er een verdienmodel van om hen verder te helpen. Dat leidt tot hartverscheurende toestanden: lekke boten op de Middellandse Zee, slavenmarkten in Libië, geïmproviseerde tentjes op de Macedonische grens.

Aanmodderen
Politici weten geen helder antwoord op deze volksverhuizing, die niet zal stoppen zolang de welvaart nog zo ongelijk verdeeld is op de wereld. Men moddert maar wat aan. Elke aanpak blijkt halfslachtig en ook nog eens ongewenste effecten op te leveren. Een treffend voorbeeld van dit aanmodderen is de zogenaamde Turkije-deal.

Zou het economisch verstandig zijn om de grenzen werkelijk te sluiten? Donald Trump geeft het recept: bouw een muur. Europa zou in dat geval aan zijn buitengrenzen een Ijzeren Gordijn moeten optrekken en bewaken. Voor EU-haters: de landen kunnen dat natuurlijk ook afzonderlijk doen. Bovendien zal er geïnvesteerd moeten worden in een enorme, goed bewapende kustwacht om al die bootjes terug te slepen, dan wel in de grond te boren. Tegelijkertijd dienen de systemen van identiteitscontrole te worden verfijnd.  De jacht op illegalen mag niet verflauwen. Daarvoor zal de burger de nodige privacy in moeten leveren. Anders wordt het niets.

Van de Beek voorspelt oorlog en chaos vlak buiten onze grenzen. Daar moeten we ons volgens hem maar zo weinig mogelijk mee bemoeien al is het misschien mogelijk om stukken grond te leasen om vluchtelingen onder te brengen. Grond leasen? Dat heeft Engeland destijds gedaan met Hong Kong. Stel dat Europa daartoe kans ziet t: dan huren wij lappen grond van een of ander corrupt regime  waar dan een soort vluchtelingengazastroken  ontstaan. Dat wordt onbeheersbaar als de toelating niet streng bewaakt wordt: er komt een militaire bezetting van Europese soldaten.  Ook dienen we de vluchtelingen te kleden, te voeden en in bedwang te houden.

Militarisering gaat altijd ten koste van de welvaartsgroei. Daarnaast zal een en ander zeker leiden tot verslechtering van de internationale politieke relaties. Landen buiten ons fort zullen niet de neiging hebben ons op welke manier ook ter wille te zijn, bijvoorbeeld door middel van handelsverdragen. In dit verband is het belangrijk op te merken dat Europa zich niet kan voeden en ook voor energie afhankelijk is van landen buiten Europa waar ze ons zeker niet in het hart zullen sluiten met die muren, die kustwachten en dat leasen van grondgebied. Op al die gebieden zal Europa zelfvoorzienend moeten worden, wat het ook moge kosten.

Het is een utopische gedachte dat ons welvarende werelddeel zich af kan sluiten voor de gevolgen die chaos in Afrika en het Midden-Oosten te weeg brengen. Het minst ernstige gevolg is low intensity war buiten onze grenzen, die vaak genoeg toch tot militair ingrijpen zal nopen, bijvoorbeeld omdat er in Europa zelf terroristische aanslagen worden gepleegd.

Het is maar zeer de vraag of deze aanpak goedkoper zal blijken dan de huidige politiek van aanmodderen. Kostenefficiënt ziet het er op het oog niet uit. Misschien kan iemand de economische gevolgen van een grenzen dicht beleid met alle bijbehorende consequenties ook eens uitrekenen.

Lees hier het proefschrift van Jan van de Beek, Kennis, Macht en Moraal: De productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005   https://pure.uva.nl/ws/files/1267582/145074_20.pdf

foto: CC Paolo Cuttitta

correctie: waar negatief saldo staat, stond eerst per abuis positie saldo


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (192)