Laatste update 13:47
4.184
73

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Hoge talen, lage talen en alledaags racisme

Staatssecretaris Van Ark wil uitkeringsgerechtigden aanpakken als zij de verkeerde taal te goed spreken. Tegelijkertijd weigert zij te investeren in dat onderwijs

Tamara van Ark, die namens de VVD als staatssecretaris het ministerie van Sociale Zaken onveilig maakt, is ontstemd. Gemeentes straffen bijstandsgerechtigden niet hard genoeg als hun Nederlands onder de maat is. Volgens een aanwijzing van het Rijk gaat dan de uitkering eerst met twintig en daarna met veertig procent naar beneden en wordt na een jaar volledig ingetrokken. Dat zal ze leren, dacht het blanke regime in Den Haag, maar de meeste gemeentes doen niet of nauwelijks aan een taaltoets.

alledaags racisme
Tamara van Ark | cc-foto: Congres in Beeld

Fatsoenlijke en beschaafde landen, waar ze ernst maken met integratie, beschikken over een behoorlijk netwerk van opleidingen waar nieuwkomers zich de landstaal kunnen eigen maken. Deze opleidingen worden niet alleen door het ministerie van Onderwijs betaald maar ook regelmatig op kwaliteit gecontroleerd. Voor de klas staan bevoegde leraren. De inhoud van het onderwijs is erop gericht om mensen zelfredzaam te maken. Nederlands is de taal van de macht. Je hebt die nodig om wat op het stadhuis voor elkaar te krijgen, belangrijke mededelingen in de media te begrijpen en om met autoriteiten en werkgevers te communiceren en om de politie in de juiste termen uit te leggen dat je het zat bent om nu al voor de derde keer op een dag te worden gecontroleerd omdat je een niet-blanke in een glimmende auto bent.

In Nederland wordt dit soort onderwijs sinds mevrouw Verdonk (ja die!) overgelaten aan de markt. Er bestaat geen kwaliteitscontrole. Het is een jungle. In de praktijk komen bijstandsgerechtigden bij vrijwilligers terecht. Die doen hun best en het is allemaal hartstikke goed maar je brengt er mensen niet efficiënt op NT1- of NT2-niveau. Wie op NT2 zit, zou hoger onderwijs moeten kunnen volgen.

Als de gemeentes de aanwijzingen van het Rijk zouden volgen, moesten ze de bijstandsgerechtigden eerst de straat opschoppen en als ze het na twee maanden nog niet begrepen hadden, korten en straffen.

Vind je het gek dat mensen met een taalprobleem er niet in slagen om voor zichzelf kwalitatief voldoende onderwijs in het Nederlands te organiseren en te betalen? Dat lukt ze niet. Ze worden door deze aanwijzing van het rijk een fuik ingedreven waar ze niet meer uitkomen.

Dit doet een land dat tegelijkertijd bezig is zijn hoger onderwijs actief te verengelsen. Gisteren was ik nog op Woudestein om daar een college te geven en alle aanwijzingen in het Van der Goot Building, ooit het M-Gebouw, waren in het Engels. Daar kraait geen haan naar. En evenmin zal een docent uit het buitenland in serieuze moeilijkheden komen als hij na tien jaar het Nederlands nog niet op NT2-niveau beheerst en dat terwijl de universiteiten wel language laboratories hebben zoals dat tegenwoordig heet. In zo’n omgeving gebracht, schakelen Nederlanders graag over op wat zij zelf als Engels beschouwen. Dat is veelal een misverstand, maar de native speakers in die taal zijn te wellevend om dit weg te nemen. Ondertussen wordt een bijstandsgerechtigde op straat geschopt omdat het Nederlands beneden niveau is.

Hoe komt dat? Er bestaat in ons bewustzijn een hiërarchie van talen. Wie met Engels aankomt, is heel erg okee. Dat is een hoge taal. Je hebt ook lage talen: Arabisch, Turks,  Urdu, Pashtun, Tamazigh, Bengaals, Lingala enovoorts. Die talen komen van oorsprong uit wat ze een jaar of dertig geleden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken nog apenlanden noemde waar het ambassadeurschap een corvee was. Heel treffend: op de studie van deze talen – in Nederland traditioneel op zeer hoog niveau gegeven – is de afgelopen decennia consequent en radicaal bezuinigd. Die deden er niet toe. Die waren niet zo belangrijk. Er zijn dan ook weinig mensen van etnisch Nederlandse komaf, die deze talen beheersen. De investeringen nemen zelfs niet toe, nu er toch sprekers in zijn, zoals de aanhangers van IS of de Taliban, die niet het beste met Nederland voor hebben. En die kunnen we dan niet verstaan. Zelfs dat argument is een brug te ver als je om investeringen vraagt in zulke talen. Zo laag staan ze geklasseerd in het denken van de machthebbers.

Tamara van Ark wil uitkeringsgerechtigden aanpakken als zij de verkeerde taal te goed spreken. Zo formuleert ze het niet maar dat is wel het effect van de onlustgevoelens die zij dezer dagen met het publiek deelt. Zij weigert tegelijkertijd te investeren in dat onderwijs. En dat terwijl de schoolgebouwen in het hele land massaal ‘s-avonds leeg staan. Daar kun je dat onderwijs door bevoegde docenten laten geven.

Zo lang dat niet gebeurt, is de aanwijzing van mevrouw van Ark gewoon bedoeld om mensen om hun afkomst uit te sluiten van een uitkering. Dit is nou wel alledaags racisme.

Gelukkig zijn er in ons mooie land nog genoeg wethouders die dit inzien.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (73)