213
3

Sociaal geograaf

Reinout Heijdra is sociaal geograaf. De afgelopen drie jaar is hij werkzaam geweest in het Europees Parlement. Recentelijk is hij begonnen als lecturer international public management aan een hogeschool.

Hollande als milieuheld?

Eerste stap nieuwe milieudiplomatie president Hollande moet zijn: afschaffen EP-verhuisverplichting

De afgelopen maand door François Hollande uit de doeken gedane ambitieuze milieustrategie is relatief onderbelicht gebleven. De intentie van de Franse president voor het bedrijven van actieve milieudiplomatie is veelbelovend. Om daadkrachtig, geloofwaardig en historisch van start te gaan dient Hollande het Europees Parlement te ontheffen van de vervuilende maandelijkse verhuisverplichting.

Akkoord
De positie van mondiale klimaatleider is al een onbevredigend lange tijd vacant. Het is dan ook bemoedigend dat François Hollande zich recent bewust heeft getoond van de ernst en urgentie van de milieucrisis. Zo wil hij druk gaan uitoefenen om via een mondiale milieudialoog te komen tot een nieuwe wereldwijde en bindende klimaatovereenkomst. Dit post-Kyoto milieuakkoord kan dan in 2015 op een door Frankrijk georganiseerde VN-conferentie ondertekend worden. Hiermee geeft hij handen en voeten aan besluiten van de VN-Klimaattop in Durban van afgelopen december.

Uitstotelijk
Hollande’s ambitieuze milieustrategie heeft ook gevolgen voor de Europese Unie. Zijn voorstel voor 40% minder CO2 uitstoot tegen 2030 en 60% tegen 2040, gaat namelijk verder dan de huidige EU-afspraken. De Franse president zal bij de andere lidstaten pleiten voor aanscherping van de reductiedoelstellingen. Vanuit zijn positie is hiervoor een groots en historisch startsein te geven met een directe jaarlijkse CO2-uitstootvermindering van zeker 19.000 ton.

Chronische doorn in het oog
Deze uitstoot is namelijk het gevolg van de gênante maandelijkse exodus van het Europees Parlement richting Straatsburg . Buitenissigheden als deze tasten de geloofwaardigheid aan van het Europese voortouw in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Nu zijn er al geen steekhoudende argumenten voor het handhaven van de Straatsburg-weeffout in de EU-verdragen. Daar komt bij dat mondiaal klimaatleiderschap per definitie het overstijgen van het nationale belang betekent. Als president Hollande de milieuleider is die hij pretendeert te zijn, geeft hij het goede voorbeeld door af te zien van het hinderende Franse veto, en laat hij het Europees Parlement voortaan in Brussel vergaderen.

Geef een reactie

Laatste reacties (3)