1.490
167

Tweede Kamerlid PvdA

Hoofddoekje? Sorry, dan mag u niet mee.

Gisteren verraste de PVV met het voorstel dat je met een hoofddoekje het provinciehuis niet meer in mag. Ga de echte problemen aanpakken en laat die meiden met rust!

Gisteren verraste de PVV met het voorstel dat je met een hoofddoekje het provinciehuis niet meer in mag. Later op de dag voegde Hero Brinkman er aan toe dat je in de toekomst zelfs de bus niet meer in zou mogen met een hoofddoek. En vanmorgen kopte de Telegraaf dat de VVD in Den Haag vindt dat allochtonen zich niet meer in Den Haag mogen vestigen. Ze slaan door.

Er zijn genoeg problemen om aan te pakken. Er moet meer werk komen, de rekening van de crisis zou niet zo oneerlijk verdeeld moeten worden als de regering nu wil, criminaliteit en overlast moeten worden bestreden en daarbij hoort de overheid speciale aandacht te hebben voor de oververtegenwoordiging van Marokkaanse en Antilliaanse jongens onder de daders. Problemen zijn er om te benoemen, te bespreken en aan te pakken. In plaats daarvan gaan de PVV en de VVD een wedstrijdje doen wie het hardste allochtonen kan lastigvallen, omdat ze denken dat dat stemmen oplevert. In- en intriest! 

Wat is nou het probleem met hoofddoekjes? Ik voel me nooit onveilig op straat of in de bus als ik meisjes met een hoofddoekje tegenkom. Voor sommige groepjes jongens op straat loop ik liever een blokje om, maar toch niet voor meiden met een hoofddoek? Tuurlijk, ik heb er moeite mee dat sommige mensen vinden dat ze vanwege hun geloof hun schoonheid moeten bedekken. En ik word ook niet erg enthousiast van meiden die zelf kiezen voor een hoofddoek om hun identiteit of geloof te uiten. Maar in Nederland heb je gewoon het recht om dat soort keuzes zelf te maken. Je mag je kleding zelf kiezen, je mag je geloof zelf kiezen en je mag ook laten zien dat je gelovig bent. Zelfs al is Nederland in overgrote meerderheid seculier. Vrijheid is pas echte vrijheid als je het recht hebt dingen te doen die afwijken van wat de meeste mensen doen. Daar kun je als politicus van alles van vinden en discussies over aanzwengelen. Maar je moet nooit de overheid jouw keuzes laten opleggen aan andere mensen. Dan pak je de vrijheid van anderen af en heb je dus geen echte vrijheid meer. De overheid is neutraal en dat moet vooral zo blijven.

Daarom gaan de PVV en de VVD veel te ver. Als je vrouwen en meiden met een hoofddoek de toegang tot een overheidsgebouw of de bus verbiedt, ben je echt verkeerd bezig. En het zou belachelijk zijn als Chinezen, Surinamers en Turken niet meer in Den Haag mogen gaan wonen.

Ik heb me even afgevraagd of ik de voorstellen serieus moet nemen. Het plannetje van de VVD bleek helemaal niet zo in hun integratienota te staan (daar stond gewoon een stop op de toestroom van kansarmen in de Haagse probleemwijken, iets waar bijna niemand tegen is), maar je maakt mij niet wijs dat de Telegraaf de ‘allochtonenstop’ zelf verzonnen heeft. Het lijkt mij een typisch voorbeeldje van in de publiciteit willen scoren.

Ik neem het dus wel serieus. Als serieuze politieke partijen als de PVV en de VVD kiezers willen trekken met wilde uitspraken in de media dat ze meiden met een hoofddoek niet meer toelaten tot een overheidsgebouw of tot de bus of dat allochtonen niet meer in de stad mogen gaan wonen, dan slaan ze compleet door.

Ga de echte problemen aanpakken en laat die meiden met rust!

Geef een reactie

Laatste reacties (167)