889
61

Tweede Kamerlid SP

Jasper van Dijk (1971) is Tweede Kamerlid voor SP. Hij is politicoloog en was docent en daarna fractiemedewerker in Tweede Kamer en Europees Parlement. In 2006 was hij raadslid in Amsterdam. In de Kamer is hij woordvoerder hoger onderwijs, cultuur, media en defensie.

Hoofddoekverbod leidt tot segregatie onderwijs

Het is tijd Artikel 23 van de Grondwet te herzien

Het Don Bosco College in Volendam verbiedt het dragen van een hoofddoek omdat dit in strijd is met de Katholieke grondslag van de school. De school eist dat leerlingen respect uiten voor de grondslag, de hoofddoek zou daar een inbreuk op zijn. Maar dit verbod zal de segregatie in het onderwijs doen toenemen. Voor de SP is dat aanleiding om Artikel 23 van de Grondwet te herzien.

De Rechtbank geeft de school gelijk omdat het in lijn is met Artikel 23 van de Grondwet, de zogenaamde vrijheid van onderwijs. Scholen hebben het recht om eisen te stellen aan leerlingen en leraren vanwege hun bijzondere grondslag. Zo mogen streng-christelijke scholen verplichten dat meisjes een rok dragen. Homoseksuele leraren mogen geweigerd worden omdat zij niet passen binnen het karakter van de school. Islamitische scholen mogen het dragen van een hoofddoek verplicht stellen. Meisjes die geen hoofddoek dragen, kunnen verwijderd worden. Het is het spiegelbeeld van het Don Bosco College, maar het mag vanwege Artikel 23.

In de praktijk leidt dit soort religieuze eisen tot segregatie, waarbij leerlingen met een verschillende afkomst naar verschillende scholen gaan. Scholen mogen leerlingen immers kiezen op grond van hun religie. Als je niet meedoet of een ander geloof uitdraagt, wordt je niet toegelaten. Maar is dit nog wel van deze tijd? Zouden we niet moeten streven naar scholen waar iedereen welkom is, zodat verschillende kinderen met elkaar opgroeien?

De kwestie op het Don Bosco College plaatst deze discussie in een nieuw daglicht. Het betreft hier een gewone katholieke school waar er duizenden van zijn. Tweederde van de pakweg 7.000 scholen is een bijzondere school, veelal protestant-christelijk of katholiek. Al die scholen worden nu door het Don Bosco in verlegenheid gebracht. Zij vragen zich af: moeten wij die hoofddoek nu ook verbieden? Als zij dat niet doen, krijg je katholieke scholen die de hoofddoek tegelijkertijd wel en niet toestaan. Dat is nogal inconsequent. Maar stel dat zij het voorbeeld van Don Bosco wel volgen. Dan komen er veel meer scholen waar de hoofddoek wordt verboden. Dan gaan we terug naar de verzuiling van de jaren vijftig, waarbij een school alleen leerlingen toeliet van de eigen stroming.

De regering moet erkennen dat dit verbod de deur openzet naar meer scholen die de hoofddoek kunnen verbieden. De segregatie in het onderwijs zal verder toenemen, evenals het aantal zwarte en witte scholen. De verschillende bevolkingsgroepen zullen nog meer uit elkaar groeien en ook de emancipatie van achtergestelde groepen neemt af, omdat leerlingen van verschillende komaf elkaar niet meer ontmoeten. Bovendien is het in strijd met de Wet Burgerschap en Integratie, die stelt dat scholen de integratie moeten bevorderen.

Daarom moet Artikel 23 van de Grondwet worden herzien. In de tijd van de verzuiling had het zijn functie, nu leidt het tot ongewenste effecten, zoals segregatie. De SP geeft de voorkeur aan gemengde scholen waar iedereen welkom is. De regering zou beleid moeten maken om dat te bevorderen in plaats van scholen toestaan de integratie te belemmeren.

Dit stuk staat ook in Trouw

Geef een reactie

Laatste reacties (61)