1.318
59

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Hoog tijd voor de Algemene Burger Beschouwingen

De tijd lijkt rijp dat de VN een functie krijgt als wereldregering 

Over twee maanden vindt het mooiste debat van het jaar weer plaats: de Algemene Politieke Beschouwingen. In dit debat ontvouwen partijen hun visie op het kabinetsbeleid en de samenleving. Maar wat zijn eigenlijk de visies van de samenleving? In dit stuk geef ik als burger mijn visie op de politiek en ik daag anderen uit ook hun visie te geven. Misschien kunnen wij onze politici zodoende inspireren om nog beter beleid te maken.

Een zwakke plek van Rutte-II is het gebrek aan beleid om het aantal banen te bevorderen. Weliswaar daalt inmiddels de werkloosheid, maar met 8 procent is de werkloosheid aan de hoge kant. Het kabinet komt echter niet verder dan het opschudden van de sociale zekerheid in de hoop dat er zodoende banen bijkomen. Maar dat lijkt me wensdenken. Mijns inziens bevorder je de banen wel door het ondernemingsklimaat voor kleine bedrijven te verbeteren door de regeldruk en lasten te verlagen.

Veel mensen klagen dat de verzorgingsstaat steeds wordt afgebroken. Maar feitelijk is dit onzin. Het is eerder een uitdaging om de verzorgingsstaat in het gareel te houden: de zorg kost jaarlijks 80 miljard en sociale zekerheid kost 75 miljard. Dit is een enorme hap uit de totale begroting van 260 miljard en gaat dus ten koste van bijvoorbeeld onderwijs en publieke media.

Mijn eigen ervaring is dat minima niet arm hoeven te zijn. Zelf ontvang ik bijstand, maar daar blijft het niet bij: ik ontvang ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, draagkrachtmeting studieschuld, het jaarlijkse minimafonds en langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en vakantiegeld.

Het kabinet wil per 2015 veel zorgtaken en sociale zekerheid op gemeentelijk niveau laten organiseren. Dit lijkt me een goed plan. Zelf heb ik als psychiatrisch patiënt en bijstandsontvanger goede ervaringen met maatwerk: je kunt makkelijk duidelijke afspraken maken omdat de lijnen kort zijn. Bijkomend voordeel is dat de kosten dan beperkt blijven. In mijn geval gaat het om maandelijks een uurtje zorg in plaats van dure zorg in de inrichting.

Een andere zwakke plek van het kabinet is de verhuurdersheffing waardoor woningcorporaties de huren moeten verhogen. Natuurlijk moet het kabinet het geld ergens vandaan halen om de schulden in de hand te houden, maar het verder opdrijven van de huren lijkt me een slechte zaak omdat huurhuizen nou juist voor lage inkomens zijn. Zelf ervaar ik dat de huurkosten bijna de helft van mijn inkomen bedragen, al maakt de huurtoeslag wel het nodige goed. Maar dit is natuurlijk zinloos rondpompen van belastinggeld. Misschien is het beter om te bezuinigen op de enorme overhead en hoge salarissen in de publieke en semi-publieke sector.

Het is jammer dat premier Rutte niet van vergezichten houdt, terwijl de EU daar wel om vraagt. Want de huidige EU is stroperig en te weinig democratisch. De tijd lijkt rijp om de bestuurlijke kop van de EU te verbeteren via een democratisch gekozen president en Europese regering. Zodoende wordt de Europese Unie stabieler, democratischer en slagvaardiger.

Ook de VN vraagt om een hervorming. In de afgelopen jaren is de VN er niet in geslaagd om internationale conflicten te beteugelen. De voornaamste oorzaak lijkt de structuur van de Veiligheidsraad die door veto’s niet tot adequaat optreden komt. Ook slaagt de VN er niet in om klimaatverandering aan te pakken. De tijd lijkt daarom rijp dat de VN een functie krijgt als wereldregering die zich vooral richt op vrede en milieubescherming.

Bovenstaande punten vormen mijn visie op Nederland en de wereld. Ik daag de mede Joop-reageerders uit om hun eigen visie te geven op Nederland en de wereld.

Geef een reactie

Laatste reacties (59)