1.266
14

Voorzitter Jonge Democraten

Nikie van Thiel (1989) is sinds oktober 2011 voorzitter van de Jonge Democraten (JD), de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan D66.
Nikie groeide op in het zuiden van Nederland. Nadat zij in 2007 het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen afronde, behaalde ze haar bachelordiploma International Economics aan de Universiteit van Maastricht. Tevens studeerde ze een semester in Singapore. Momenteel is ze masterstudent aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar voorzitterschap wil ze zich vooral richten op Europese democratie en de pensioenproblematiek in Nederland, zonder daarbij andere belangrijke thema's uit het oog te verliezen.

Identiteitsfraude is geen kwajongensstreek

Identiteitsfraude dient expliciet in het Wetboek van Strafrecht te komen... Problemen met Digi-D en 'Lektober' tonen noodzaak aan... Idee kwam eerder ter sprake in DWDD, reacties daarop onterecht lauw...

De Wereld Draait door had afgelopen maandag een zinnig en belangrijk onderwerp: digitale identiteitsfraude. Advocate Bénédicte Ficq lichtte in de uitzending toe waarom zij voorstelt om een nieuwe wet in te voeren die identiteitsdiefstal in de digitale wereld strafbaar stelt. Eerder schreef ondermeer NRC Handelsblad over de tweets die, zonder haar toestemming, onder haar naam de wereld ingezonden waren.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Ficq zag hierin aanleiding om te komen tot een eigen wetsvoorstel. Een goed initiatief. De Jonge Democraten maken zich al geruime tijd zorgen over onze digitale veiligheid. En we verwelkomen haar steun dan ook van harte.

Tijdens het gesprek in DWDD vroeg met name Jan Mulder zich af wat er nu zo ernstig was aan identiteitsdiefstal; “niet zo moeilijk te herstellen” vond hij het en “kwajongensstreken”. Maar hoewel de heer Mulder de zaken vaak scherp en juist analyseert, zat hij er hier flink naast. 
Het voorbeeld van Ficq waarbij een persoon namens een ander tweets de wereld instuurt kan namelijk bedreigingen, (echtelijke) ruzies en verwarring tot gevolg hebben. Bovendien kan de imagoschade enorm en onherstelbaar zijn, met alle mogelijke financiële gevolgen die daarmee gemoeid gaan. 
Maar het initiatief van Ficq lost meer (potentiële) problemen op. Want het internet is groter dan twitter alleen en digitale identiteitsdiefstal loert in een klein hoekje. Niet gering was de paniek in heel Nederland toen in oktober bekend werd dat Digi-D, het middel waarmee de overheid de identiteit van haar klanten controleert, niet waterdicht was. Lektober was een feit. 
 De overheid heeft een verplichting om zorg te dragen voor alle gegevens die door velen ongevraagd afgestaan zijn. Wanneer een overheid dit niet doet vormt zij een gevaar voor haar burgers. De burger wordt ongevraagd, sterker nog, verplicht blootgesteld aan de risico’s van identiteitsdiefstal.
Naast identiteitsdiefstal kunnen kwaadwillende personen ook de integriteit van anderen in gevaar brengen. Via websites kunnen tegenwoordig talloze zaken geregeld worden die ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Zo kan online een verhuizing worden doorgegeven, maar kunnen ook aankopen worden gedaan. Wanneer niet Jan Mulder, maar een virtuele nep-Jan Mulder achter deze opdrachten en klachten zit is dat niet alleen vervelend voor Jan Mulder. Aangezien de overheid de veiligheid van haar burgers niet heeft kunnen bewaren,wordt ook de relatie tussen burger en overheid geschaad.
De laconieke reacties op Ficq’s voorstel – vooral op internet – zijn daarom zeer onterecht. Wij roepen politiek Den Haag dan ook op haar ogen te openen voor de ontwikkelingen die op digitaal gebied hebben plaatsgevonden en het conceptwetsvoorstel van Ficq te omarmen. Digitale identiteitsdiefstal dient expliciet opgenomen te worden in het wetboek van strafrecht.

Dit artikel is mede geschreven door Jurriën Cerneus en Arend Meijer, respectievelijk secretaris politiek en algemeen bestuurslid van de Jonge Democraten Brabant

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (14)